Přejít k článku

Přejít na obsah

Ropa — Vyčerpáme její zásoby?

Ropa — Vyčerpáme její zásoby?

 Ropa — Vyčerpáme její zásoby?

„Bez [energie] by se kola průmyslu zastavila . . . Nebylo by možné vyrábět osobní automobily, nákladní auta, vlaky, lodě ani letadla . . . Bez energie by naše domy byly studené a neosvětlené, ani bychom neměli na čem vařit. . . . Bez energetických zdrojů bychom se doslova vrátili do doby kamenné.“ U.S. Geological Survey World Petroleum Assessment 2000

ENERGETICI předpokládají, že zásoby ropy mohou být jednoho dne vyčerpány. Někteří odhadují, že světové zásoby ropy vydrží ještě 63 až 95 let. Proto je věnována pozornost i jiným zdrojům energie, z nichž některé se využívají již desítky let. K obnovitelným zdrojům patří energie sluneční, větrná, hydroelektrická a oceánskotermální. Se získáváním těchto druhů energie a s její následnou distribucí jsou však stále spojeny určité problémy.

Vyhlídka, že by napřed byly vyčerpány energetické zdroje, které nejsou obnovitelné, a teprve potom se pozornost obrátila ke zdrojům obnovitelným, je jistě chmurná. Avšak ropné společnosti jsou přesto rozhodnuté plně využít veškerý čas, který do vyčerpání zásob zbývá. Jsou tedy oprávněné důvody očekávat, že právě tak dlouho budou trvat sociální a ekologické problémy, které s využíváním ropy souvisejí. Není potřeba dodávat, že kořenem těchto problémů není ropa jako taková. Za špatnou pověst ropy nese odpovědnost lidská chamtivost a touha po moci.

Budoucnost ropy a vlastně všech zdrojů energie naštěstí neleží v rukou lidí. Je naopak v rukou Jehovy Boha, Stvořitele a Správce země, který slíbil, že brzy budou vyřešeny všechny ekologické a sociální problémy související s využíváním a zneužíváním zdrojů, jež tato planeta poskytuje. (Zjevení 4:11) Bible prohlašuje, že je blízko doba, kdy Bůh ‚zničí ty, kdo ničí zemi‘. Spravedlivá Boží vláda povede k tomu, že bude vytvořeno ‚nové nebe a nová země‘ — tedy svět bez sobeckého drancování a nespravedlnosti. To, co země poskytuje, bude využíváno nesobecky a k plnému užitku všech poslušných lidí. (Zjevení 11:18; 21:1–4)

[Obrázky na straně 12]

Alternativní zdroje energie jsou využívány například pomocí slunečních kolektorů a větrných turbín