Přejít k článku

Přejít na obsah

Ropa — Jak se vás týká?

Ropa — Jak se vás týká?

 Ropa — Jak se vás týká?

UŽ JSTE se někdy zamysleli nad tím, jak by se vám žilo bez ropy a bez produktů, které se z ní vyrábějí? * Jedním z těchto produktů je olej. Používá se k mazání automobilových motorů, jízdních kol, dětských kočárků a jiných zařízení, která mají pohyblivé části. Olej snižuje tření, což přispívá k nižší poruchovosti jednotlivých součástek. To ale není všechno.

Z ropy se vyrábí pohonné látky pro letadla a auta a také se z ní dělají topné oleje. Ropné produkty jsou obsaženy v mnoha kosmetických výrobcích, barvách, lécích, hnojivech, umělých hmotách a v nespočetném množství dalších výrobků. Každodenní život mnoha lidí by se bez ropy drasticky změnil. Není tedy divu, že o ropě jedna encyklopedie říká: „[Má] větší možnosti použití než jakákoli jiná látka na zemi.“ Jak se ale ropa získává? Kde se tady vzala? A jak dlouho ji lidstvo používá?

Bible uvádí, že více než dva tisíce let před Kristem Noe stavěl podle Božích pokynů ohromné plavidlo. K jeho utěsnění použil dehet, což zřejmě byla látka ropného původu. (1. Mojžíšova 6:14) Babylóňané používali podobné ropné látky místo malty na spojování pálených cihel a Egypťané tyto látky využívali při mumifikaci. Jiným starověkým národům zase sloužily k léčebným účelům.

Koho by ale napadlo, že ropa bude mít tak významné místo v dnešním světě. Je nepopiratelnou skutečností, že dnešní průmyslová civilizace je na ropě závislá.

Odrazovým můstkem ke slávě posloužilo ropě to, že se nejprve začala používat ke svícení. Již počátkem 15. století byla ropa z povrchových ložisek používána do lamp v Baku, hlavním městě dnešního Ázerbájdžánu. V roce 1650 byla odkryta mělká ložiska ropy v Rumunsku. Petrolej, který se z ní získával, také sloužil ke svícení. V polovině 19. století již byl v Rumunsku i v dalších východoevropských zemích prosperující ropný průmysl.

Právě kvůli hledání kvalitního paliva ke svícení se v 19. století zaměřila na ropu skupina podnikatelů ve Spojených státech. Dospěli ke správnému závěru, že k výrobě takového množství petroleje, aby to pokrylo potřeby trhu, bude nutné získávat ropu z vrtů. A tak v roce 1859 byl v Pensylvánii úspěšně proveden první ropný vrt. Začala ropná horečka. Co následovalo potom?

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Ropa, která bývala někdy označována jako zemní olej, se na některých místech dostává na povrch puklinami v horninách, stejně jako zemní plyn. Ropa je kapalná, ale přirozeným odpařováním z ní vzniká asfalt.

[Rámeček na straně 3]

CO JE ROPA?

Ropa je hustá, žlutohnědá až černá hořlavá směs plynných, tekutých a tuhých uhlovodíků, která se přirozeně vyskytuje pod zemským povrchem. Je možné dělit ji na frakce, jako jsou uhlovodíkové plyny, benzin, petrolej, plynový olej, parafín a asfalt, a je zdrojovou látkou pro široké spektrum dalších produktů.