Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Auta poháněná odpadem

Jeden majitel farmy ve Finsku má auto poháněné plynem, který vzniká při rozkládání biologického odpadu. „Auto jezdí na bioplyn, jenž se získává při čištění a stlačování odpadu v bioplynové stanici, kterou má farmář na svém pozemku,“ píše se ve finském časopise Suomen luonto. Bioplyn je nejčistší ze všech pohonných látek, které se dnes do spalovacích motorů používají. Vzhledem k tomu, že se vyrábí při recyklaci odpadu, je ekologicky velmi výhodný. Jedním z vedlejších produktů výroby bioplynu je hodnotné zemědělské hnojivo. Na světě jsou dnes asi dva miliony aut, která jezdí na zemní plyn, a tato auta mohou být také poháněna bioplynem. Na tento plyn jezdí mnoho autobusů ve Švédsku, a některé čerpací stanice již nabízejí kromě jiných pohonných látek i bioplyn. Článek uvádí ještě jednu výhodu: „Bioplyn je mnohem levnější než benzin nebo nafta.“

 Jak mravenci překonávají záplavy

Co mravenci dělají, když prší? Mnohé druhy mravenců žijí pod zemí, a některé z nich používají při záplavách pozoruhodnou techniku přežití, uvádějí noviny The New York Times. Někteří tropičtí mravenci „reagují již na první kapku [vody], která dopadne na vchod do jejich hnízda — běží skrz mraveniště a signalizují poplach, přičemž často směřují k jinému vchodu,“ vysvětlují dr. Edward O. Wilson a Bert Holldobler, kteří se zabývají studiem mravenců. „K tomu, aby ostatní mravence odvedli k nezaplaveným chodbám nebo ven z hnízda, používají pachové stezky.“ Za necelých 30 sekund jsou schopni zmobilizovat téměř celou kolonii. Na jihozápadě Spojených států a v severních částech Jižní Ameriky se podle novin The Times vyskytují druhy mravenců, které „postupují hnízdem nahoru, až se dostanou ven, a tam z dospělých mravenců, královny a jejího potomstva vytvoří obrovskou masu, jež se vznáší na stoupající vodě. Mnozí z nich to přežijí... Tato masa se nakonec zachytí na trávě nebo keři. Mravenci, kteří zůstali naživu, se po opadnutí vody mohou vrátit do hnízda.“

Následky silného pití

„Silné pití u žen a mladých lidí vedlo v Británii k obrovskému vzestupu úmrtí souvisejících s alkoholem,“ píše londýnský list The Independent. „Počet úmrtí v důsledku nadměrné konzumace alkoholu se za posledních 20 let zdvojnásobil, a to především kvůli chronické nemoci jater a cirhóze.“ A týká se to stále mladších lidí. „Před deseti lety se tito muži a ženy dožívali věku něco přes sedmdesát let. Poslední údaje z let 1998 až 2000 ukazují, že tito lidé se nyní nedožívají ani šedesáti let,“ uvádí se ve zprávě. Zneužívání alkoholu však nemá za následek jen nemoce. Ve Francii „je alkohol zjevně bezprostřední příčinou 10 až 20 procent pracovních úrazů,“ uvádějí noviny Le Monde. Navíc při dopravních nehodách zaviněných alkoholem každý rok zahyne v této zemi 2 700 lidí a 24 000 jich je zraněno. Alkohol zde také hraje roli ve 30 procentech násilných činů. Zneužívání alkoholu má kromě toho i obrovský finanční dopad. Noviny Le Monde napsaly, že ve Francii v roce 1996 vedlo zneužívání alkoholu k finančním ztrátám, které se odhadují na 17,6 miliardy eur (19,2 miliardy dolarů).

Stres a nemoci

„Únava a stres v práci zvyšují nebezpečí akutních infekcí, jako je například rýma, virózy a gastroenteritida,“ uvedla jedna nizozemská organizace pro vědecký výzkum, a to na základě jisté studie, která byla v Nizozemsku provedena mezi 8 000 zaměstnanci. „Ze studie vyplynulo, že zaměstnanci, od kterých se v práci hodně očekává, trpí nachlazením o 20 procent častěji než ostatní zaměstnanci.“ Dalšími faktory, které přispívají k vyššímu riziku infekce, je práce v noci a nejistota plynoucí z reorganizace ve firmě. „Zaměstnancům, kteří pracují na [denní a noční] směny, hrozí vyšší nebezpečí vzniku infekce než těm, kdo pracují jen ve dne,“ uvádí se ve zprávě.

Děti a zpěv

Zpěv je „důležitým prostředkem emocionálního projevu a podporuje rozvoj osobnosti dítěte,“ píše v německém zdravotnickém časopise Gesundheit dr. Michael Fuchs, otorinolaryngolog na univerzitě v Lipsku. Doktor Fuchs si však stěžuje, že „hlasový rozsah dětí se za posledních 20 let zjevně zmenšil. A změnilo se také zabarvení jejich hlasu.“ Uvádí pro to dva důvody. Za prvé, „děti dnes doma mnohem méně zpívají. Dříve rodiny trávily volný čas tím, že se zpívalo a hrálo se na hudební nástroje, ale dneska společně sedí u televize a hudbou se baví jen pasivně.“ Za druhé, když děti zpívají, mají sklon napodobovat drsný hlas rockových a popových zpěváků. „Děti se snaží napodobovat tyto hvězdy, a přitom nadměrně zatěžují hlasivky,“ píše doktor Fuchs. Může to také vést k napětí hrtanových a krčních svalů. Tato zátěž může mít navíc za následek vznik uzlíků na hlasivkách, čímž se kvalita hlasu ještě zhorší.

Bezpečný provoz krbu

„Oheň v krbu nebo v kamnech na dřevo může být zdrojem venkovního i vnitřního znečištění, ale také může představovat potenciální nebezpečí požáru,“ uvádí se v informačním bulletinu UC Berkeley Wellness Letter. Těm, kdo chtějí předejít požáru a také zdravotním problémům, jež jsou často způsobeny znečišťujícími látkami vznikajícími při hoření, nabízí uvedený bulletin tyto rady:

● „Udržujte komín v provozuschopném stavu . . . , čistý a opravený.“

● „Zvažte, zda by nebylo dobré nechat si instalovat detektor oxidu uhelnatého . . . , a to obzvláště v případě, že váš dům je dobře utěsněn.“

● „Rozdělejte oheň spíše menší, který bude hřát, než velký, který by kouřil.“

● „Používejte suché dřevo, které vysychalo nejméně šest měsíců. Lepší je dřevo tvrdé, protože déle hoří.“

● „Nechávejte okna na několik centimetrů otevřená, aby byly místnosti větrány.“

● „Zajistěte, aby kamna na dřevo byla instalována správně a stála nejméně jeden metr od hořlavých stěn a nábytku.“ Na podlahu před ohniště umístěte žáruvzdorný plech.

● „Nespalujte dříví, které je něčím napuštěné, dále překližku, dřevotřísku, dřevo s nátěrem či jinou povrchovou úpravou, barevný papír ani plasty. Mohou být zdrojem toxických plynů.“

● „Před otevřený oheň vždy dávejte zástěnu.“

Zima a vitamin D

„K tomu, aby se vápník vstřebal, dostal do kostí a zpevnil je, aby nedocházelo ke zlomeninám, je zapotřebí vitamin D,“ vysvětluje informační bulletin Tufts University Health & Nutrition Letter. „Obecně vzato 90 procent vitaminu D se tvoří v kůži, když je vystavena slunečnímu světlu. Během zimních měsíců však v severním klimatickém pásmu nejsou sluneční paprsky dost intenzivní, aby se vitamin D začal tvořit. Ještě horší však je, že skoro všichni lidé ve středním a vyšším věku mají takový jídelníček, že přijímají jen 10 procent vitaminu D, který by měli získávat z potravin. Americký národní ústav zdraví proto doporučuje lidem, a zvláště těm nad padesát let, kteří žijí v severních zeměpisných šířkách, aby příjem vitaminu D zvýšili jedením tučných ryb a rybího tuku anebo přísunem vitaminu D v potravinových doplňcích. Neměli by ovšem překročit denní dávku 2 000 mezinárodních jednotek, tedy 50 mikrogramů.

Jižní Afrika a nezletilí opilci

„Jižní Afrika by se mohla stát národem opilců, protože se zneužíváním alkoholu začínají již děti,“ varují noviny The Star, které vycházejí v Johannesburgu. Údajně i devítileté děti chodí do školy s těžkou kocovinou a zneužívání alkoholu se prudce zvyšuje. Proč tento problém narůstá? Policie uvádí, že jedním důvodem jsou „reklamní kampaně, [které] prezentují způsob života, jenž je pro dospívající atraktivní“. Dalšími důvody jsou podle novin snadná dostupnost alkoholu, to, že rodiče jsou povolní, že alkoholismus je společensky přijatelný, a to, že děti dnes mají velkou volnost a dostatek peněz. Podle jednoho psychologa „také chybí rodičovský dohled a úcta k autoritě, což v zásadě znamená naprostý rozpad sociální struktury“.