Přejít k článku

Přejít na obsah

„Stále čiň dobré“

„Stále čiň dobré“

 „Stále čiň dobré“

„Chtěla bych, abyste věděli, že lidé, kteří mají zájem o vzhled našeho města a o to, jak působí na turisty, si vašeho úsilí a tvrdé práce povšimli. Na vašem pozemku i budovách je patrné, že vám záleží na vzhledu okolí i na městě jako takovém.“

Tato slova chvály vyjádřila starostka města Halton Hills, kde je odbočka svědků Jehovových v Kanadě. Starostka potom předala zástupcům odbočky plaketu, která je projevem „ocenění za úsilí a obětavost, s jakou podporují a zlepšují kvalitu života všech obyvatel města Halton Hills“.

Takové čestné uznání od státních úřadů je dokladem pravdivosti slov v Římanům 13:3, kde se říká: „Stále čiň dobré a budeš mít od [světské autority] chválu.“ Všechnu chválu a úctu si však oprávněně zaslouží Svrchovaný Panovník vesmíru, Jehova.