Přejít k článku

Přejít na obsah

„Rok Bible“

„Rok Bible“

 „Rok Bible“

Ve Francii, Německu, Rakousku a Švýcarsku je rok 2003 označen jako „Rok Bible“. Německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung píše: „Poprvé a zatím naposledy byl takto slaven rok 1992, přičemž i nyní je cílem [církví] zvýšit povědomí lidí o této ‚knize života‘ a zdůraznit kulturní hodnotu Svatého Písma.“

Podle publikace Bibelreport z června 2002 je Bible — nebo alespoň její části — přeložena do 2 287 jazyků. Odhaduje se také, že dosud bylo rozšířeno asi pět miliard Biblí. Takové obrovské úsilí jasně ukazuje, že lidé si této knihy velmi váží.

Většina lidí dnes však možná není přesvědčena o tom, že Bible je praktická. Mnozí z nich se dokonce domnívají, že biblické zásady jsou staromódní a neodpovídají životní realitě. Církve v Německu však chtějí v tomto Roce Bible dosáhnout dvou věcí — aby lidé žili více v souladu s Biblí a aby ti, kdo se církvi odcizili, znovu získali o Bibli zájem.

Přečíst Bibli od začátku do konce není maličkost. Je to ale určitě dobrý způsob, jak pochopit hlavní myšlenky Písma. Člověk, který chce mít z Bible co největší užitek, by měl mít na paměti výrok zapsaný ve 2. Timoteovi 3:16, 17: „Celé Písmo je inspirováno Bohem a je prospěšné k vyučování, ke kárání, k urovnávání věcí, k ukázňování ve spravedlnosti, aby Boží člověk byl zcela způsobilý, úplně vyzbrojený pro každé dobré dílo.“

Německý básník Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) se vyjádřil takto: „Jsem přesvědčen, že čím více Bibli rozumíme, tím je krásnější.“ Ano, jen v Božím slově najdeme hodnověrné vysvětlení toho, kde jsme se tu vzali, proč jsme zde a co nám přinese budoucnost. (Izajáš 46:9, 10)

[Podpisek obrázku na straně 31]

Z knihy Bildersaal deutscher Geschichte