Přejít k článku

Přejít na obsah

Návštěva Jeruzaléma v Québeku

Návštěva Jeruzaléma v Québeku

 Návštěva Jeruzaléma v Québeku

KDYŽ člověk navštíví dnešní Jeruzalém, může si představovat, jak asi město vypadalo v biblických dobách. Avšak jedinečný pohled na toto starobylé město se také naskýtá 8 500 kilometrů západně od Jeruzaléma v jednom městečku, jež leží na řece sv. Vavřince v Kanadě. Návštěvníci zde mohou vidět panoráma starověkého Jeruzaléma a jeho okolí. Jak je to možné? Došlo k tomu následovně.

V kruhové budově ve městě Sainte Anne de Beaupré v Québeku je umístěno Velké cykloráma Jeruzaléma — jedna z největších panoramatických maleb na světě. Toto kolosální dílo měří 14 metrů na výšku a má obvod 110 metrů. Přestože na této malbě nejsou všechny detaily úplně přesné, badatelé Bible se o ni zajímají, protože úžasně realisticky zobrazuje život v Jeruzalémě v biblických dobách.

Z pódia, které je uprostřed budovy, návštěvníci pozorují krajinu kolem Jeruzaléma v prvním století. Očima sledují panoráma zabírající celých 360 stupňů, z něhož působivě vystupují hradby, slavný chrám a luxusní paláce. Souběžně ožívá další scéna, která zobrazuje poslední chvíle Ježíšova pozemského života. Dojem z tohoto monumentálního díla je nesmírně živý. Pozorovatel má pocit, že je součástí dění a jde s davem po ulicích Jeruzaléma.

Je překvapivé, že tato působivá trojrozměrná malba není ničím novým. Slavný pařížský umělec Paul Philippoteaux na ní pracoval od roku 1878 do roku 1882. Pomáhalo mu pět dalších umělců — dva ze Spojených států, dva z Francie a jeden z Anglie. Původní myšlenka však pochází od německého malíře Bruna Piglheina, jehož cílem bylo napravit běžnou neznalost toho, jaký byl každodenní život v biblických dobách. Dílo bylo dokončeno v Mnichově v Německu a potom putovalo po hlavních městech Evropy. Od roku 1895 je umístěno jako stálá expozice v Kanadě.

[Podpisek obrázku na straně 31]

Všechny fotografie: Cyclorama de Jérusalem inc.