Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč je nyní tolik násilných zločinů?

Proč je nyní tolik násilných zločinů?

 Proč je nyní tolik násilných zločinů?

KAŽDÝ zločin je špatný. Ale nesmyslné zločiny je navíc těžké pochopit. Fakt, že nemají žádný zjevný motiv, je pro vyšetřovatele záhadou. Hromadné sdělovací prostředky jsou v posledních letech aktivnější, a tak se o hrozných zločinech dozví během několika hodin miliony nebo dokonce miliardy lidí. Zpráva Světové zdravotnické organizace uvádí, že „násilí se nevyhýbá žádnému kontinentu, zemi ani komunitě“.

K případům nesmyslného násilí dochází častěji i na místech, která byla dříve pokládána za relativně bezpečná. Po dlouhou dobu byla nízká zločinnost například v Japonsku. Avšak v červnu 2001 vešel ve městě Ikeda do školy muž, který řeznickým nožem napadl děti. Během čtvrt hodiny jich osm zabil a patnáct dalších zranil. Jiné zprávy z Japonska uvádějí, že jistý člověk kvůli pocitu vzrušení zabil několik neznámých mladých lidí. Z toho je jasně patrné, že věci se mění.

Avšak některé projevy nesmyslného násilí vyvolávají odpor veřejnosti i v zemích s vysokou kriminalitou. Platí to například o útoku na Světové obchodní centrum v New Yorku dne 11. září 2001. Psycholog Gerard Bailes se k tomu vyjádřil takto: „Svět se mění ve zcela neznámé, nebezpečné místo, kde nedokážeme předvídat, co se stane.“

Proč to dělají?

Různé projevy nesmyslného násilí mají více příčin. Některým zločinům je těžké porozumět, protože nemají žádnou logiku. Je například těžké pochopit, proč někdo přijde k úplně cizímu člověku a ubodá ho k smrti nebo proč někdo jede obydlenou čtvrtí a střílí na chodce.

Někteří lidé tvrdí, že násilí je nám vrozené. Jiní ale zastávají názor, že nesmyslné zločiny nelze pokládat za neoddělitelnou součást lidské povahy. (Viz rámeček „Jsme odsouzeni páchat násilí?“.)

Mnozí odborníci jsou přesvědčeni, že existuje řada faktorů a okolností, které u disponovaných lidí vedou ke spáchání nepochopitelných násilných činů. Ve zprávě, kterou vydala Akademie FBI (Federálního vyšetřovacího úřadu) ve Spojených státech, se dokonce říká: „Vraždu  páchá člověk, který nemá střízlivou, zdravou mysl.“ Někteří odborníci možná budou mít k této formulaci výhrady. Nicméně mnozí lidé souhlasí se závěrem, který z toho vyplývá — že totiž myšlení lidí dopouštějících se takových nesmyslných zločinů není zcela normální. Cosi narušilo jejich způsob uvažování do té míry, že jednají nepochopitelným způsobem. Co tedy přispívá k tomu, že lidé dělají takové věci? Podívejme se na několik příčin, které uvádějí odborníci.

Rozpad rodiny

Náš redaktor se zeptal Marianita Panganibana, mluvčího Národního vyšetřovacího úřadu na Filipínách, jakou minulost mívají lidé dopouštějící se takových extrémních zločinů. Mluvčí řekl: „Pocházejí z rozvrácených rodin. Nedostali žádnou péči ani lásku. Jejich morální charakter je narušen v tom smyslu, že nemají žádné zásady, a tudíž jednají špatně.“ Mnozí výzkumní pracovníci se domnívají, že agresivní zločinci často pocházejí z rodin, kde byly špatné vztahy a docházelo k násilí.

Americké Národní centrum pro analýzu násilných činů vydalo zprávu uvádějící výčet faktorů, pomocí nichž lze rozpoznat mladistvé, kteří by se ve školách mohli dopustit smrtícího násilí. K těmto faktorům například patří konfliktní vztah mezi rodiči a dětmi, dále rodiče, kteří nedokáží rozpoznat u svých dětí problémy, také nedostatek důvěrných vztahů nebo to, že rodiče dětem stanovují jen málo omezení či žádná. Ve výčtu také figurují extrémně uzavřené děti, které vedou dvojí život.

Dnes pochází mnoho dětí z rozvrácených rodin. Na jiné děti zase rodiče nemají čas. A tisíce dospívajících vyrůstají v nefunkčních rodinách a nemají morální vedení. Někteří odborníci se domnívají, že děti pocházející z takového prostředí si nedovedou vytvořit mezilidské vztahy, tudíž mají menší zábrany dopustit se zločinu proti lidem, a navíc toho mnohdy ani nelitují.

Kulty a extremistické skupiny

Doklady svědčí o tom, že na spáchání určitých zločinů se ve výrazné míře podílejí kulty a extremistické skupiny. V americké Indianě šel jistý devatenáctiletý černoch domů z nákupního střediska. Za několik okamžiků ležel na chodníku s kulkou v hlavě. Vrahem byl stejně starý mladík, který si svou oběť vybral náhodně. Proč to udělal? Údajně se chtěl stát členem jedné organizace bílých rasistů a získat  tetování v podobě pavučiny za to, že zabil černocha.

Pod vlivem kultu došlo k útoku nervovým plynem v tokijském metru v roce 1995, dále k hromadné sebevraždě v Jonestownu v jihoamerické Guyaně a ke smrti 69 členů Řádu slunečního chrámu ve Švýcarsku, Kanadě a Francii. Tyto případy dokládají, jak mocně určité skupiny ovlivňují myšlení některých lidí. Prostřednictvím vidiny domnělého prospěchu dokážou charismatičtí vůdci přimět druhé, aby udělali něco ‚nepochopitelného‘.

Masmédia a násilí

Někteří lidé poukazují na doklady toho, že agresivní chování může být podporováno různými formami moderní komunikace. Násilí, které se pravidelně objevuje v televizi, ve filmech, videohrách a na internetu, otupuje svědomí a podněcuje k násilným zločinům. Doktor Daniel Borenstein, prezident Americké psychiatrické asociace, řekl: „V současné době existuje více než 1 000 studií, které na základě 30letého výzkumu prokazují příčinnou souvislost mezi násilím v médiích a agresivním chováním některých dětí.“ Před americkým senátním výborem dr. Borenstein prohlásil: „Jsme přesvědčeni, že opakované sledování jakýchkoli forem násilí v zábavě má závažný dopad na zdraví obyvatel.“ (Viz rámeček „Názor lékaře na násilné počítačové hry“.)

Jako důkaz jsou často uváděny konkrétní případy. V předchozím článku byla zmínka o chladnokrevném vrahovi, který pro pocit vzrušení zastřelil manželskou dvojici pozorující východ slunce. Prokurátoři předložili důkazy, že ho k tomu inspirovalo opakované sledování násilných filmů. Dva studenti, kteří ve škole zastřelili 13 lidí a pak sebe, údajně trávili denně mnoho hodin hraním násilných počítačových her. Kromě toho často sledovali filmy, které oslavovaly násilí a zabíjení.

Drogy

Za posledních osm let se počet vražd spáchaných dospívajícími ve Spojených státech  ztrojnásobil. Co pokládají úřední místa za jednu z příčin? Jsou to gangy, a to zvláště gangy zapletené do prodeje crackového kokainu. Z více než 500 vražd, k nimž nedávno došlo v Los Angeles v Kalifornii, ‚mělo podle policie 75 procent souvislost s gangy‘.

Ve zprávě publikované Akademií FBI je uveden tento výrok: „Drogy hrají roli v mimořádně vysokém počtu vražd.“ Lidé, jejichž myšlení je narušeno drogami, někdy pod jejich vlivem zabíjejí. A násilí používají i ti, kdo provozují nezákonný prodej drog. Ano, drogy jsou skutečně výrazným faktorem, jenž souvisí s tím, že lidé páchají úděsné věci.

Snadná dostupnost zbraní

V předchozím článku byla zmínka o střelci, který v australské Tasmánii zabil 35 lidí a dalších 19 zranil. Tento muž byl vyzbrojen poloautomatickými zbraněmi. Mnoho lidí proto dospělo k závěru, že další příčinou vzestupu násilných zločinů, je snadná dostupnost takových zbraní.

Jedna zpráva ukazuje, že v roce 1995 došlo v Japonsku pouze ke 32 vraždám, které byly spáchány střelnou zbraní. Většinou se jednalo o přestřelku mezi gangstery. Naproti tomu ve Spojených státech bylo zastřeleno více než 15 000 lidí. Proč je mezi těmito zeměmi takový rozdíl? Podle některých lidí je jedním z důvodů přísný japonský zákon o držení střelných zbraní.

Neschopnost vyrovnat se s problémy

Když lidé slyší o úděsných zločinech, někdy reagují výrokem: „Ten člověk musel být blázen.“ Nicméně ne všichni lidé, kteří se dopouštějí takových zločinů, jsou psychicky vyšinutí. Mnozí z nich se pouze nedovedou vyrovnat s životními tlaky. Odborníci poukazují na to, že k extrémním činům mohou vést i poruchy osobnosti. Může se jednat o nedostatečnou schopnost učit se, narušené mezilidské  vztahy, důsledky týrání či zneužívání, antisociální vlastnosti, nenávist k některým skupinám lidí, například vůči ženám, a kromě toho i neschopnost litovat špatných činů a touha manipulovat s druhými.

Ať se jedná o jakýkoli problém, lidé jsou jím někdy pohlceni do té míry, že to negativním způsobem ovlivní jejich myšlení, což může mít za následek, že spáchají nepochopitelné věci. Například jedna zdravotní sestra abnormálně toužila po pozornosti svého okolí. Proto některým malým dětem píchla látku uvolňující svaly, což mělo za následek zástavu dýchání. Pak se stala středem pozornosti, když dítě takzvaně „zachránila“. Žel, ne vždy se jí podařilo dýchání obnovit. Byla usvědčena z vraždy.

Z uvedeného je tedy zřejmé, že lidé páchají násilné zločiny v důsledku kombinace jednotlivých faktorů. Výčet by však nebyl úplný, kdybychom nevzali v úvahu ještě jeden velmi důležitý faktor.

Biblická odpověď

Bible nám pomáhá pochopit, co se nyní děje a proč lidé jednají takovým neobvyklým způsobem. Přesně popisuje postoje, které dnes běžně vidíme. Například ve 2. Timoteovi 3:3, 4 je napsáno, že lidé budou „bez přirozené náklonnosti“, že budou „bez sebeovládání, suroví, bez lásky k dobru“ a „svéhlaví“. Jiná biblická kniha uvádí Ježíšova slova: „Ochladne láska většího množství.“ (Matouš 24:12)

Bible říká: „V posledních dnech tu budou kritické časy, s nimiž bude těžké se vyrovnat.“ (2. Timoteovi 3:1) To, co kolem sebe vidíme, je tedy důkazem, že žijeme na konci současného systému věcí. Celková situace včetně postojů lidí se zhoršuje. Můžeme očekávat okamžité řešení? Bible odpovídá: „Ničemové a podvodníci budou postupovat od špatného k horšímu.“ (2. Timoteovi 3:13)

Znamená to snad, že lidstvo je odsouzeno žít v začarovaném kruhu ničivého násilí a rostoucí kriminality? Tuto otázku prozkoumáme v následujícím článku.

[Rámeček na straně 6]

JSME ODSOUZENI PÁCHAT NÁSILÍ?

Někteří lidé tvrdí, že sklon páchat násilí či zabíjet je vrozený. Kupříkladu zastánci evoluční teorie se domnívají, že jsme se vyvinuli z divokých zvířat, a tak jsme po nich zdědili násilnou povahu. Takové teorie by nás odsuzovaly k začarovanému kruhu násilí, z něhož není úniku.

Existuje však mnoho dokladů, jež ukazují pravý opak. Z výše uvedených teorií nevyplývá, proč se různé kultury tak liší co do četnosti a typu násilí. Nevysvětlují, proč je v některých společnostech násilná reakce pokládána za zcela běžnou, kdežto jinde je jen velmi málo násilí a k vraždám prakticky nedochází. Psychoanalytik Erich Fromm odhalil mezery v teorii agrese zděděné od primátů, když poukázal na to, že pokud se zvířata uchylují k násilí, je to kvůli tělesným potřebám nebo obraně, kdežto lidé jsou jediní, kdo zabíjejí pro pouhé vzrušení.

Profesoři James Alan Fox a Jack Levin ve své knize The Will to Kill—Making Sense of Senseless Murder (Touha zabíjet — Proč dochází k nesmyslným vraždám) uvádějí: „Někteří jednotlivci mají větší sklon k násilí než jiní, ale všichni máme svobodnou vůli. S touhou zabíjet, která je ovlivňována řadou vnějších a vnitřních vlivů, je nicméně spojena možnost volby a schopnost činit rozhodnutí, čímž se stáváme zodpovědnými za své činy, a tudíž za ně neseme vinu.“

[Rámeček a obrázek na straně 7]

NÁZOR LÉKAŘE NA NÁSILNÉ POČÍTAČOVÉ HRY

Doktor Richard F. Corlin, bývalý prezident Americké lékařské asociace, měl ve Philadelphii v americkém státě Pennsylvania proslov ke skupině promujících lékařů. Mluvil v něm o počítačových hrách, které podporují násilí. Někdy hráč dostává body za to, když se mu podaří někoho zranit, více bodů získá za zásah do těla a nejvíce jich dostane za přímý zásah do hlavy. Krev teče proudem a mozek stříká na obrazovku.

Doktor Corlin nejdřív poukázal na to, že dokud děti nedosáhnou určitého věku, nemají dovoleno řídit, pít alkoholické nápoje a kouřit. A pak dodal: „Necháváme je však, aby se učily střílet, ačkoli nejsou ve věku, kdy by uměly ovládat svá vnitřní nutkání, a nejsou dostatečně zralé a ukázněné, aby dokázaly bezpečně zacházet se zbraněmi, s nimiž si hrají. . . . Musíme své děti již od začátku učit, že násilí má vždy následky, a někdy i velmi vážné.“

Žel, nejenže děti nejsou poučovány o tom, že zločiny mají své důsledky, ale často jsou samy nevinnými oběťmi násilných zločinů. Statistiky ukazují, že ve Spojených státech je denně zastřeleno deset dětí. Doktor Corlin říká: „V počtu dětí, které zahynou střelnou zbraní, jsou Spojené státy na prvním místě na světě.“ A k jakému závěru došel? „Násilí páchané střelnými zbraněmi ohrožuje zdraví obyvatel této země. Taková je realita.“

[Rámeček na straně 9]

PŘÍČINY NÁSILNÝCH ZLOČINŮ

Mnozí odborníci se domnívají, že k nesmyslným zločinům může přispívat toto:

Rozpad rodiny

Extremistické skupiny

Nebezpečné kulty

Násilí v zábavě

Kontakt se skutečným násilím

Zneužívání drog

Neschopnost vyrovnat se s problémy

Snadná dostupnost zbraní

Některé stavy při duševních chorobách

[Obrázek na straně 8]

Po výbuchu jedné z pěti bomb, které ve filipínském městě Quezon City zabily nejméně 12 lidí a 80 dalších zranily

[Podpisek]

AP Photo/Aaron Favila 30. prosince 2000

[Obrázek na straně 8]

Dva studenti na Columbinské střední škole v americkém Coloradu zabili jednoho učitele, 12 studentů a sebe

[Podpisek]

AP Photo/Jefferson County Sheriff’s Department 20. dubna 1999

[Obrázek na straně 8 a 9]

Při výbuchu bomby v autě, k němuž došlo na Bali v Indonésii, bylo zabito nejméně 182 lidí a 132 jich bylo zraněno

[Podpisek]

Maldonado Roberto/GAMMA 12. října 2002