Přejít k článku

Přejít na obsah

Je hypnóza vhodná pro křesťany?

Je hypnóza vhodná pro křesťany?

 Co říká Bible

Je hypnóza vhodná pro křesťany?

„Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo . . . spoutává jiné zaklínáním.“ 5. MOJŽÍŠOVA 18:10, 11

HYPNÓZA je předmětem mnoha diskusí a sporů. * Přesně vysvětlit ji nedokážou ani odborníci, kteří se touto problematikou zabývají. Všeobecně je hypnóza chápána jako pozměněný stav vědomí neboli trans. Většina lidí se však více zajímá o to, co lze hypnózou dosáhnout, než o její podstatu.

V posledních letech praktičtí lékaři v některých zemích běžně doporučují léčbu hypnózou. Časopis Psychology Today například uvádí: „Hypnoterapií lze léčit bolesti hlavy, zmírnit porodní křeče, nahradit anestezii, zlepšit studijní návyky a pomoci odnaučit kouření — to vše bez nežádoucích vedlejších příznaků.“ Na druhé straně však hypnózu mnozí lidé spojují se spiritismem a okultismem.

Co o tom říká Bible? Bible samozřejmě není zdravotní příručka a ani se k hypnóze přímo nevyjadřuje. Nicméně pomocí biblických zásad můžeme zjistit, jaký názor na hypnózu má Bůh.

Je hypnóza spojena s okultismem?

Je tvrzení, že hypnóza je spojena s okultismem, pouhým výplodem představivosti?  Fantastické filmy a romány mohou tento dojem vyvolávat, nicméně spojitost hypnózy se spiritismem má reálný základ. Dílo Encyclopedia of Occultism and Parapsychology uvádí: „Historie hypnózy je neoddělitelně spjata s okultismem.“ Náboženské transy, jež byly v průběhu dějin součástí kouzelnictví a magie, jsou běžně pokládány za určitou formu hypnózy. Stav podobný hypnóze navozovali rovněž kněží starověkého Egypta a Řecka, když se ve jménu falešných bohů snažili léčit nemoci.

Citovaná encyklopedie uvádí: „I dnes je většina hypnotických jevů klasifikována jako ‚spiritualismus‘.“ Je sice obtížné určit do jaké míry jsou jednotlivé formy hypnózy spojené s okultismem, ale faktem zůstává, že Bůh zjevně odsuzuje všechny formy spiritismu. (5. Mojžíšova 18:9–12; Zjevení 21:8) Křesťané by si tedy měli být vědomi toho, že hypnóza má jednoznačně nebiblické stránky.

Vliv na chování

Jak hypnóza působí na mysl a chování člověka? Je s ní spojeno nějaké nebezpečí? Oprávněné obavy vzbuzuje fakt, že v průběhu hypnózy nemá člověk skoro žádnou kontrolu nad tím, co dělá. Toho se využívá při představeních, kdy hypnotizér přiměje dobrovolníky dělat věci, které by normálně nikdy nedělali, dokonce aby se chovali jako opilí.

O těchto veřejných hypnotizérských představeních dílo The Encyclopedia Americana říká: „Hypnotizovaný člověk je zjevně vnímavý i k nepřímým podnětům hypnotizéra, snáze se u něj projeví podvědomé sklony, které jsou obvykle silně potlačené, a může ztratit všechny společenské i osobní zábrany.“ V díle Collier’s Encyclopedia se píše: „Hypnotizovaný člověk je zcela soustředěný, a tudíž sleduje pokyny hypnotizéra velmi pozorně a spolupracuje na provádění jeho pokynů.“

Vypadá to snad neškodně? Bylo by vhodné, aby pravý křesťan připustil, že jiní lidé budou prostřednictvím pokynů ovlivňovat jeho mysl, zatímco on je v hypnóze? To by bylo v rozporu s vybídkou apoštola Pavla: „[Předkládejte] svá těla jako živou, svatou, Bohu přijatelnou oběť, jako posvátnou službu se svou silou rozumu. A přestaňte se utvářet podle tohoto systému věcí, ale přeměňujte se předěláním své mysli, abyste si sami ověřili, co je dobrá a přijatelná a dokonalá Boží vůle.“ (Římanům 12:1, 2)

Držel by se křesťan „dobrého svědomí“, když by se nechal uvést do stavu, ve kterém nemůže plně kontrolovat své myšlenky, touhy, a dokonce ani své jednání? (1. Petra 3:16) Bible nás vybízí: ‚Každý z vás by měl vědět, jak se ujmout vlády nad svou vlastní nádobou v posvěcení a cti.‘ (1. Tesaloničanům 4:4) Je jasné, že hypnóza by křesťanovi bránila jednat podle této rady.

Naděje na dokonalé zdraví

Vzhledem k uvedeným biblickým zásadám se svědkové Jehovovi vyhýbají technikám, při kterých je využívána hypnóza nebo autohypnóza. Řídí se příkazem v 5. Mojžíšově 18:10, 11: „Neměl by se v tobě najít nikdo, kdo . . . spoutává jiné zaklínáním.“ Lidé, kteří trpí zdravotními problémy, mohou využít jiné formy léčby, při nichž nikdo nemanipuluje jejich myslí a při nichž nejsou vystaveni nebezpečí okultismu.

Křesťané se vyhýbají zvyklostem, jež jsou v rozporu s biblickými zásadami, a tak mohou mít naději na věčný život v Božím spravedlivém novém světě. Tam budou mít lidé dokonale zdravé tělo a mysl i bez použití hypnózy. (Zjevení 21:3, 4)

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Hypnóza je definována jako „stav podobný spánku obvykle navozený jinou osobou. Hypnotizovaná osoba si v tomto stavu může vybavit zapomenuté či potlačené vzpomínky, má halucinace a zvýšenou vnímavost.“ (The American Heritage Dictionary)