Přejít k článku

Přejít na obsah

„Jehova je má útěcha“

„Jehova je má útěcha“

 „Jehova je má útěcha“

TO JE překlad oficiálního hesla švédského krále Karla IX. V původní latinské podobě znělo „Iehovah solatium meum“. Karel IX. byl jedním z řady švédských vládců, kteří byli u moci v letech 1560 až 1697 a kteří vyvyšovali Boží jméno. V hebrejštině či latině je dávali vyrazit na mince a na medaile nebo je používali v osobních heslech. Karel IX. také založil Královský řád Jehovy. V den své korunovace v roce 1607 měl kolem krku náhrdelník nazvaný Jehovův řetěz.

Proč tito panovníci Boží jméno používali? Učenci se domnívají, že švédští králové byli ovlivněni kalvinistickým hnutím v tehdejší Evropě a také měli úctu k Bibli. Jelikož byli vzdělanými renesančními panovníky, očividně znali latinskou verzi Božího osobního jména Jehova. Někteří z nich bezpochyby věděli, že v původním hebrejském textu Bible se toto jméno objevuje na několika tisících míst.

Je dobře doloženo, že v 16. a 17. století se v různých částech Evropy Boží jméno objevovalo na mincích, medailích a také na veřejných budovách a kostelech. Je zřejmé, že lidé tehdy uznávali Boží vlastní prohlášení zapsané ve 2. Mojžíšově 3:15 a měli k němu úctu. Píše se tam: „Jehova . . . je mé jméno na neurčitý čas.“

[Obrázky na straně 31]

ŘETĚZ A ODZNAK KRÁLOVSKÉHO ŘÁDU JEHOVY (z roku 1606), vyrobený ze zlata, smaltu, křišťálu a granátů

KRÁL ERIK XIV. 1560–1568

KRÁL KAREL IX. 1599–1611 (bratr Erika XIV.)

KRÁL GUSTAV II. ADOLF 1611–1632 (syn Karla IX.)

KRÁLOVNA KRISTINA 1644–1654 (dcera Gustava II. Adolfa)

[Podpisky]

Řetěz: Livrustkammaren, Stockholm Sverige; mince: Kungl. Myntkabinettet, Sveriges Ekonomiska Museum