Přejít k článku

Přejít na obsah

Přijdou miliony lidí — Přijdete i vy?

Přijdou miliony lidí — Přijdete i vy?

 Přijdou miliony lidí — Přijdete i vy?

▪ ALE KAM? Na jeden z oblastních sjezdů „Vzdávejme slávu Bohu“, které se budou konat na stovkách míst po celém světě. Třídenní program, jenž připravili svědkové Jehovovi, má pomoci všem těm, kdo milují Boha, aby svým životem vzdávali Stvořiteli slávu, kterou si zaslouží.

První den sjezdu se zaměří na námět „Hoden jsi, Jehovo, . . . přijmout slávu“. (Zjevení 4:11) „Stvoření oznamuje Boží slávu“ — tak zní námět proslovu, díky němuž si budeme moci uvědomit, v jakém smyslu jsou Jehovovy vlastnosti „jasně patrné“, neboli jak je „lze pochopit z učiněných věcí“. (Římanům 1:20) V podnětném proslovu o námětu sjezdu „Slavná prorocká vidění jsou pro nás mocným povzbuzením“ budeme vybídnuti k tomu, abychom stále chovali v mysli významné události, které Boží slovo předpovědělo pro dnešní dobu. Třídílné sympozium „Amosovo proroctví — Jeho význam pro naši dobu“ se zaměří na to, v jakém ohledu jsou varování starověkého proroka Amose aktuální i dnes. Proslov „‚Dobrá země‘ — Předobraz ráje“ nám přiblíží krásnou zemi, kterou Jehova dal svému starověkému lidu.

Druhý den sjezdu ponese námět „Oznamujte mezi národy jeho slávu“. Tento námět je založen na Žalmu 96:3. Jedním z vrcholných bodů programu bude třídílné sympozium „Odrážejme jako zrcadla Jehovovu slávu“. V tomto sympoziu si ukážeme, jak můžeme ještě účinněji vykonávat svou službu. Po proslovu „Nenáviděni bez příčiny“ bude následovat proslov o zasvěcení a křtu a také samotný křest, který probíhá na všech sjezdech svědků Jehovových. Odpoledne přijde na řadu proslov „Mějme se na pozoru před ‚hlasem cizích lidí‘“, v němž zazní aktuální výstraha před ‚falešnými učiteli‘, kteří se snaží oklamat Boží lid „podvodnými slovy“. (2. Petra 2:1, 3) Poslední bod programu bude mít námět „Naše děti jsou vzácným dědictvím“. Pro rodiče i pro děti to nepochybně bude krásný zážitek.

V průběhu závěrečného dne sjezdu se budeme zabývat námětem „Všechno dělejte k Boží slávě“. (1. Korinťanům 10:31) Součástí proslovu „Jakým způsobem mladí lidé chválí Jehovu“ bude několik interview. Dopolední program bude zahrnovat také 45minutovou dramatizaci „Odvážně vydávejme svědectví navzdory odporu“. Vzhledem k tomu, že téma náboženství stále plní přední stránky novin, veřejná přednáška ponese námět „Kdo v dnešní době vzdává slávu Bohu?“. Na závěr celého sjezdu zazní povzbuzující proslov „‚Stále přinášejme mnoho ovoce‘ k Jehovově slávě“.

To jsou jen některé z mnoha podnětných proslovů, které zazní během oblastního sjezdu svědků Jehovových „Vzdávejme slávu Bohu“. Nepochybně se budete chtít zúčastnit všech tří dnů tohoto sjezdu. Chcete-li zjistit, kde se bude konat nejbližší sjezd, informujte se v místním sále Království svědků Jehovových nebo napište vydavatelům tohoto časopisu.