Přejít k článku

Přejít na obsah

Nad očekávání dobrý výsledek

Nad očekávání dobrý výsledek

 Nad očekávání dobrý výsledek

„VĚDĚLA jsem, že můj učitel dějepisu nemá rád svědky Jehovovy, ale netušila jsem proč,“ říká sedmnáctiletá Rebekka z Německa. Když se tedy učitel zeptal, kdo by si chtěl připravit referát pro třídu, váhala. Sebrala však odvahu a požádala ho o dovolení přednést referát o pronásledování svědků Jehovových za nacistického režimu během druhé světové války. Učiteli se tento návrh líbil.

Třída tento referát ocenila a Rebekka svým spolužákům rozdala 44 časopisů a brožur, které s námětem souvisely. Pak dala učiteli podklady, které použila při přípravě, včetně několika knih a videonahrávek, jejichž autory nebyli svědkové Jehovovi. Jedna videonahrávka se týkala pronásledování svědků Jehovových ve Východním Německu za studené války. To učitele zajímalo nejvíce, protože o této otázce nic nevěděl.

Rebekka se pak dozvěděla, proč její učitel nemá rád svědky Jehovovy. Řekl jí, že s jedním svědkem Jehovovým chodil do školy. Ten mladík mluvil o víře a o životě svědků Jehovových jen velmi málo. Učitel tedy dospěl k závěru, že svědkové Jehovovi jsou divní lidé, a rozhodl se, že s nimi nechce mít nic společného. Díky referátu svůj názor změnil. Rebekka říká: „Nyní s učitelem vycházím daleko lépe. Uvědomila jsem si na tom, že my mladí bychom měli mluvit s druhými o své víře otevřeně.“

To však ještě nebylo všechno. O Rebečině vynikajícím referátu učitel vyprávěl svým kolegům. Za několik dní Rebekku požádal učitel etiky, aby přednesla jiný referát, tentokrát ne před třídou, ale při jedné zvláštní příležitosti. Byla to slavnost, kterou škola každoročně pořádá k výročí osvobození koncentračního tábora Osvětim, k němuž došlo na konci druhé světové války. Slavnosti se zúčastnilo asi 360 studentů a 10 učitelů. Na závěr referátu posluchači přijali 50 brožur a vedení školy požádalo o dalších 150 výtisků.

Výsledek, kterého Rebekka dosáhla, předčil všechna její očekávání. Podařilo se jí vydat pěkné svědectví nejenom třídě, ale také celé škole. A rozptýlila pochybnosti, které o svědcích do té doby měl její učitel.

[Obrázek na straně 14]

Heinrich Fundis byl sťat nacisty. Popraveny byly také stovky dalších svědků Jehovových

[Obrázek na straně 14]

Mnoho svědků Jehovových mohlo být propuštěno, pokud by podepsali tento dokument, a tak se zřekli své víry

[Podpisek]

S laskavým svolením United States Holocaust Memorial Museum

 [Obrázek na straně 15]

Bethold Mewes byl, stejně jako další děti, odebrán rodičům

[Obrázek na straně 15]

Tato videonahrávka vypovídá o statečnosti svědků Jehovových v nacistickém Německu

[Obrázek na straně 15]

Svědky Jehovovy bylo možné poznat podle fialového trojúhelníku, který měli našitý na vězeňských uniformách