Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak nemocným s cukrovkou může pomoci Bible

Jak nemocným s cukrovkou může pomoci Bible

 Jak nemocným s cukrovkou může pomoci Bible

PRO zdraví a vnitřní pohodu diabetiků je velmi důležité sebeovládání a pozitivní postoj. K tomu, aby pacienti dokázali tyto vlastnosti pěstovat, však potřebují trvalou pomoc. Rodinní příslušníci a přátelé by tedy neměli diabetika lákat na nějaké nezdravé jídlo například slovy: ‚Jednou ti to přece neuškodí.‘ Harry, který má onemocnění srdce a cukrovku II. typu, říká: „Velkou oporou je pro mě moje manželka. Nemáme doma potraviny, které bych neměl jíst. Někteří lidé to ale nechápou a nevědí, jak je potom těžké dodržovat dietu.“

Jestliže se pravidelně stýkáte s člověkem, který má cukrovku, mějte na paměti tyto dvě krásné biblické zásady: „Ať nikdo nehledá svou vlastní výhodu, ale výhodu druhého“ a „láska ... nevyhledává své vlastní zájmy“. (1. Korinťanům 10:24; 13:4, 5)

Každý, kdo má zájem o své zdraví — ať trpí cukrovkou, nebo ne —, musí být v jídle umírněný. I v tomto ohledu nám pomáhá Bible, protože ukazuje, že každý z nás musí pěstovat sebeovládání. Uvažovali jste o tom, že se na tuto vlastnost zaměříte? (Galaťanům 5:22, 23) Dále nám mohou pomoci biblické příklady. O křesťanském apoštolu Pavlovi jedna diabetička řekla: „Měl trvale osten v těle, a přesto věrně a plně sloužil Bohu. A to můžu i já.“

Ano, s tím, co nemohl změnit, se Pavel smířil a stal se velmi úspěšným misionářem. (2. Korinťanům 12:7–9) Osmnáctiletý Dustin, který je od narození slepý a od 12 let má cukrovku, píše: „Vím, že nikdo v tomto světě nemá život úplně ideální. Těším se, až v Božím novém světě nebudu mít cukrovku. Pokládám to za přechodnou záležitost. Může trvat déle než rýma nebo chřipka, ale jednou určitě zmizí.“

Dustin měl na mysli biblickou naději, že na rajské zemi pod vládou Božího Království budou mít lidé dokonalé zdraví. (Zjevení 21:3, 4) Boží slovo slibuje, že potom „žádný usedlík neřekne: ‚Jsem nemocný.‘“ (Izajáš 33:24; Matouš 6:9, 10) Chtěli byste se o této biblické naději dozvědět více? Vyhledejte svědky Jehovovy v místě svého bydliště nebo napište vydavatelům tohoto časopisu na některou z adres uvedených na straně 5.

[Obrázek na straně 12]

Sebeovládání a pozitivní postoj jsou životně důležité