Přejít k článku

Přejít na obsah

Mladí lidé a drogy

Mladí lidé a drogy

 Mladí lidé a drogy

„Museli zemřít?“

Tato otázka se objevila na titulní stránce brazilského časopisu Veja. Byla doprovázena fotografiemi milých, zcela normálně vypadajících mladých lidí, kteří zemřeli — zabily je drogy.

PŘESTOŽE rizika spojená se zneužíváním drog jsou dobře známá, lidé je berou dál a ničí tak svůj život. Narkomanie přijde Spojené státy na 100 miliard dolarů ročně. Jsou to jak výdaje na léčení, tak finanční ztráty způsobené sníženou produktivitou práce, ušlou mzdou nebo zločinností. Asi nejvíce však na to doplácejí mladí lidé, nebo dokonce i děti. Podle studie uveřejněné v brazilském listu Jornal da Tarde 24,7 procenta dětí a dospívajících ve věku od 10 do 17 let vyzkoušelo nějakou drogu.

Ve Spojených státech sice v posledních letech konzumace drog mezi dospívajícími poněkud poklesla, ale počet mladých lidí, kteří jsou na drogách závislí, je přesto znepokojující. Podle jednoho průzkumu mezi žáky vyšších ročníků středních škol jich v uplynulém roce 37 procent vyzkoušelo alespoň marihuanu, z toho každý pátý ji kouřil v minulém měsíci. V uplynulém roce si vyzkoušel drogu známou jako extáze každý desátý. A více než šest procent mělo zkušenost s LSD.

Pochmurné zprávy přicházejí z celého světa. Britský národní statistický úřad uvádí, že „12 procent žáků ve věku od 11 do 15 let v loňském roce bralo drogy... Zdaleka nejrozšířenější drogou byla marihuana.“ Mimořádně alarmující je skutečnost, že „s nabídkou alespoň jedné drogy se setkala více než jedna třetina žáků (35 procent)“.

Zpráva sponzorovaná Evropskou unií odhaluje, že u mladých lidí „je stále běžnějším jevem opilost“. Dále uvádí, že „zneužívání alkoholu je spojeno jak s krátkodobými negativními následky, jako jsou dopravní nehody, násilí a otrava alkoholem, tak i s narušeným vývojem a společenskými problémy“. Japonsko podává zprávu, že „mezi dospívajícími jsou nejběžnějšími drogami organická rozpouštědla, což může mladé vést ke zneužívání dalších drog“.

Není divu, že generální tajemník OSN Kofi Annan prohlásil: „Drogy rozvracejí naši společnost a jsou příčinou zločinnosti a epidemií, jako je AIDS. Zabíjejí naše mladé, naši budoucnost.“ Ti, kdo mají co dělat s drogami, často páchají zločiny, například obchodují s drogami a vraždí. Kromě toho se kvůli narkomanii mnoho lidí stává obětí násilí nebo vede nebezpečný promiskuitní život. Pokud si myslíte, že vaší rodiny se to netýká, buďte opatrní. Jedna zpráva vlády Spojených států uvedla: „Drogy nejsou pouze problémem některých menšin nebo obyvatel chudinských čtvrtí. ... Lidé berou drogy bez ohledu na to, z jaké jsou společenské vrstvy nebo z jaké části země pocházejí. Tento problém může postihnout kohokoli.“

 Rodiče si však často nebezpečí uvědomí až tehdy, když je příliš pozdě. Je to vidět na případu jedné brazilské dívky. Její sestra Regina * vypráví: „Pila alkohol a rodina to považovala za neškodnou zábavu. Později to však vedlo k tomu, že se svými kamarády začala experimentovat s drogami. Rodiče ji nevedli k odpovědnosti za problémy, které působila, a proto její chování začalo být neúnosné. Několikrát zmizela z domu. Pokaždé, když policie našla nějakou mrtvou mladou ženu, volali otce, aby se přišel podívat, jestli to není ona. Naši rodinu to ničilo.“

Světová zdravotnická organizace uvádí pět základních důvodů, proč mladého člověka mohou drogy přitahovat:

(1) chtějí mít pocit, že jsou dospělí a že se mohou sami rozhodovat,

(2) chtějí zapadnout mezi vrstevníky,

(3) chtějí se uvolnit a mít dobrou náladu,

(4) chtějí riskovat a bouřit se,

(5) chtějí uspokojit svou zvědavost.

Pravděpodobnost, že se mladý člověk vydá na takovou zhoubnou cestu, je vyšší, když na něj vrstevníci vyvíjejí nátlak anebo jsou-li drogy snadno dostupné. „Moji rodiče nikdy o drogách nemluvili. Ve škole se o nich učitelé sice zmiňovali, ale nešli do podrobností,“ říká Luiz Antonio, mladík z Brazílie. Začal brát drogy ve 14 letech, protože na něho naléhali jeho spolužáci. Později, když se pokusil s tím přestat, mu jeho „kamarádi“, od nichž drogy kupoval, vyhrožovali nožem a nutili ho, aby je bral dál.

Uvědomujete si, že i vaše vlastní děti mohou být v nebezpečí? Co děláte pro to, abyste je ochránili? Následující článek ukáže některé způsoby, jak mohou rodiče své děti před drogami chránit.

[Poznámka pod čarou]

^ 9. odst. Některá jména byla změněna.

[Praporek na straně 4]

„Drogy rozvracejí naši společnost a jsou příčinou zločinnosti a epidemií, jako je AIDS. Zabíjejí naše mladé, naši budoucnost.“ KOFI ANNAN, GENERÁLNÍ TAJEMNÍK OSN

[Podpisek obrázku na straně 3]

© Veja, Editora Abril, 27. května 1998