Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Mistři imitace

Kdosi řekl, že špačkové mohou napodobovat hlasy více než 40 různých ptáků. Ale to není všechno. Pozorovatelé si také všimli, že špaček obecný napodobuje zvuky autobusů, sirén, ruční motorové pily, autoalarmu, bečení ovcí, a dokonce i řehtání koňů. Nyní do svého repertoáru přidal další kousek — napodobuje vyzvánění mobilních telefonů. Když tedy „venku uslyšíte zvonit mobilní telefon, budete možná překvapeni, až zjistíte, že ten ‚telefon‘ má křídla,“ píše se v časopise National Geographic. „Stoupající počet mobilních telefonů zřejmě způsobí, že se i drozdci mnohohlasí, mejny a další imitátoři budou mít k činu,“ říká časopis.

 „Lhaní je pro mozek namáhavou prací“

Výzkumníci z Pensylvánské univerzity zjistili, že když člověk lže, jeho mozek musí pracovat mnohem více, než když mluví pravdu. Dr. Daniel Langleben se tímto jevem zabýval, přičemž pomocí zobrazení magnetickou rezonancí (fMRI) sledoval, které části mozku jsou aktivovány, jestliže osoba lže. Když dostaneme nějakou otázku, mozek ji nejdříve musí zpracovat. Potom „lháře takřka instinktivně napadne správná odpověď, ještě dříve než vymyslí nebo řekne nějakou špatnou,“ uvádějí noviny The News, které vycházejí v Mexico City. „V mozku nedostanete nikdy nic zadarmo,“ říká doktor Langleben. „Proces, který v mozku musí proběhnout, abyste mohli říct nějakou lež, je složitější, než když máte říct pravdu. Vede to k větší aktivitě neuronů. Části mozku, které vyvíjejí zvýšenou činnost, jsou při metodě fMRI zobrazeny, jako kdyby svítily. „I pro mozek ostříleného lichotníka je lhaní namáhavou prací,“ píší noviny.

Celosvětové zásoby zbraní se rozšiřují

Odhaduje se, že policie, vojenské a povstalecké armády a jednotlivci na celém světě v roce 2001 vlastnili 639 milionů malých střelných zbraní, uvádí studie Small Arms Survey 2002 (Přehled o malých zbraních 2002), jejíž provedení podporovala OSN. „To je nejméně o 16 procent více, než se předpokládalo,“ poznamenává studie. A co víc, zbraně se vyrábějí dál, takže celosvětová zásoba malých zbraní vzroste každý rok asi o jedno procento. V současnosti vyrábí pistole, pušky, minomety a ruční raketové zbraně více než tisíc společností v 98 zemích. Zpráva uvádí, že „[celková] hodnota všech malých zbraní včetně munice, které byly vyrobeny v roce 2000 ... byla odhadována nejméně na sedm miliard amerických dolarů“. Asi z 80 až 90 procent je celosvětový obchod s malými zbraněmi legální, přičemž jeho největší podíl (59 procent) tvoří střelné zbraně, které patří civilistům.

Zabíjející smog

„Až jedna pětina úmrtí způsobených rakovinou plic, ke kterým došlo ve městech, byla zapříčiněna drobnými částečkami nečistot, z nichž většina pocházela z výfukových plynů,“ píše se v časopise New Scientist. Výzkumníci ve Spojených státech a v Kanadě pozorovali po dobu šestnácti let asi půl milionu Američanů, přičemž brali v úvahu rizikové faktory jako věk, pohlaví, rasu, kouření, stravování, konzumaci alkoholu a míru vystavení znečišťujícím látkám v zaměstnání. „Výzkum byl zaměřen na částečky, které jsou v průměru menší než 2,5 mikrometru,“ uvádí New Scientist, protože „o těchto jemných částečkách se předpokládá, že se usazují hluboko v plicích.“ Studie zjistila, že riziko plynoucí z působení smogu je v některých městech „srovnatelné s riziky, která s sebou nese dlouhodobé pasivní kouření,“ píše se v časopise.

Neregistrované porody

„Každý rok není zaregistrováno více než 50 milionů porodů, což je přes 40 procent všech porodů na světě,“ uvádí Dětský fond OSN (UNICEF). Dodává: „Ve 39 zemích nebylo po porodu zaregistrováno nejméně 30 procent všech dětí a v 19 zemích to bylo minimálně 60 procent.“ Co to znamená? Bez rodného listu děti oficiálně neexistují, což může omezit jejich přístup ke službám, na něž mají právo. Podle UNICEF „je nárok na vystavení rodného listu základním lidským právem, které otvírá dveře k dalším právům, jako je vzdělání, zdravotní péče ... a ochrana před diskriminací, týráním a zneužíváním“. Problémy vyplývající z neregistrovaných porodů se neomezují jen na děti. „Nezaregistrovaný dospělý člověk možná později nebude moci ... získat povolení k sňatku,“ je řečeno ve zprávě.

Na obzoru je „ekologický bankrot“

Podle kanadského listu Globe and Mail vědci odhadují, že budeme-li přírodní zdroje spotřebovávat dosavadním tempem, „připravujeme se na ekologický bankrot“. Ve studii, která byla poprvé otištěna v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences, bylo uvedeno, že v roce 1961 „lidstvo využilo 70 procent ročního biologického potenciálu planety. V roce 1999 to bylo 120 procent. Dnes je to asi 125 procent.“ To znamená, že zemi by trvalo 15 měsíců, „aby obnovila přírodní zdroje, které lidstvo každý rok spotřebuje“ rybolovem, zemědělstvím, těžbou nerostných surovin a spalováním fosilních paliv. „K tomu, že se situace zhoršuje takovou rychlostí, částečně přispívá skutečnost, že biologická kapacita planety se snižuje, jelikož některá půda je příliš zničená, než aby na ní bylo možné pěstovat plodiny. Co je ještě horší, nároky na tuto biologickou kapacitu stoupají s tím, jak roste světová populace,“ uvádí se v novinách.

Kostely na prodej

„Když Mark Twain navštívil v roce 1881 Montreal, poznamenal, že ‚zde není možné hodit cihlou, aniž byste rozbili okno nějakého kostela‘. Dnes můžete rozbít okno nějakého bytu, který se nachází v kostele,“ uvádí se v montrealských novinách The Gazette. Přestože je v tomto městě ještě asi 600 míst pro uctívání, v novinách se píše, že téměř sto z nich — většinou katolických — zřejmě bude během následujícího desetiletí nabídnuto k prodeji. „Podle montrealské arcidiecéze bylo od roku 1960 uzavřeno 25 katolických farností.“ Katolické obyvatelstvo Kanady vzrostlo z 1,5 milionu v roce 1871 na téměř 10 milionů v roce 1971, přesto „návštěvnost kostelů prudce poklesla, a to zejména v Quebeku,“ píší The Gazette. Bernard Fortin, který má na starosti pastorační plánování pro montrealskou arcidiecézi, redaktorům řekl, že v tamní oblasti se návštěvnost kostelů snížila ze 75 procent v roce 1970 na pouhých 8 procent v současnosti.

Poruchy příjmu potravy způsobené televizí

Podle zprávy v londýnském listu The Independent „existuje významná souvislost mezi televizí a symptomy poruch příjmu potravy u mladých děvčat“. Dr. Anne Beckerová z Harvardovy lékařské fakulty ve Spojených státech vedla rozhovory s dospívajícími dívkami na Fidži krátce potom, co zde bylo v roce 1995 zahájeno televizní vysílání. Jak zjistila, zdá se, že televize „má značně negativní vliv na všeobecnou představu o ideální postavě a na chování související s poruchami příjmu potravy“. Jak? Tradiční fidžijská kultura podporuje zálibu v jídle a v postavách oblých tvarů. Ale když dívky viděly štíhlé herečky v televizi, chtěly se jim podobat. Například před tím, než byla na Fidži zavedena televize, se ani jedna z dotazovaných dívek kvůli hlídání váhy nikdy nenutila ke zvracení. O tři roky později však 11,3 procenta dívek přiznalo, že to dělají. Jak také výzkumníci zjistili, 69 procent dívek ve školním věku uvedlo, že držely dietu, aby zhubly, a téměř tři čtvrtiny jich přiznalo, že se cítí být „příliš velké nebo tlusté“.