Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Chování se zhoršuje

„Způsoby a chování Japonců se zhoršují.“ V průzkumu, který nedávno provedly noviny Jomiuri Šimbun, to uvedlo asi 90 procent z téměř 2 000 respondentů. Co jim vadilo? Pro 68 procent to byl fakt, že „lidé se nezbavují cigaret, žvýkaček a plechovek od nápojů správným způsobem“. Více než polovina dotazovaných poukázala na to, že rodiče neukázňují své hlučné děti. Další stížnosti se týkaly používání mobilních telefonů na veřejnosti, toho, že lidé neuklízí výkaly po svých domácích mazlíčcích a že nesprávně parkují auta a odkládají kola. Nejvíce byli kritizováni mladí lidé. „Šedesát šest procent z dotazovaných ve věku od dvaceti do čtyřiceti let vyjádřilo znepokojení nad špatným chováním studentů středních škol a žáků vyšších ročníků základních škol.“

 Aligátoři slouží jako strašáci

Kormoráni, ptáci, kteří podle všeho dokážou sníst až jeden kilogram ryb denně, „často ‚leží v žaludku‘ příležitostným rybářům“, píše kanadský list Calgary Herald. Noviny uvádějí, že severoameričtí farmáři a manažeři rybích farem používají k odhánění kormoránů a jiných ptáků, kteří se živí rybami, novou metodu — umělohmotné aligátory. Tito aligátoři měří 4 metry a „mají místo očí dvě velké světélkující čočky, takže se podobají ostražitým aligátorům v divočině,“ vysvětluje list Herald. Jeden biolog vypozoroval, že plovoucí umělohmotný aligátor plnil svou funkci asi jeden měsíc. Potom ptáci trik prohlédli, a jedna volavka velká byla dokonce „viděna, jak na atrapě sedí“. Ale když pak byla atrapa přemístěna, začala znovu sloužit svému účelu.

Šikanování na pracovišti

Hlavním důvodem, proč lidé ve Španělsku někdy chybí v práci, je „psychické týrání,“ uvádí časopis El País Semanal. Více než dva miliony Španělů čelí dlouhodobému šikanování na pracovišti. Podle psychologa Iñakiho Piñuela jsou častými oběťmi pilní pracovníci, kteří v ostatních probouzejí žárlivost. Jejich kolegové je ponižují tím, že sabotují jejich práci, nemluví s nimi, tváří se, že je nevidí, neustále je kritizují nebo o nich šíří pomluvy s cílem narušit jejich sebevědomí. „Odhaduje se, že každá pátá sebevražda v Evropě souvisí s tímto jevem,“ uvádí zpráva v časopise. Co tedy můžete dělat? Časopis radí: „Nezatajujte to. Opatřete si nějaké svědky. Informujte o situaci vedoucí pracovníky. Neobviňujte sami sebe. V extrémních případech změňte oddělení nebo zaměstnání.“

Duševní poruchy u dětí

„Až dvacet procent dětí na celém světě trpí nějakou duševní poruchou nebo poruchou chování, která pro ně může mít celoživotní následky,“ píše londýnský list The Independent. Světová zdravotnická organizace a Dětský fond OSN ve své společné zprávě upozorňují na to, že mezi mladými „znepokojivě“ roste výskyt depresí, sebevražd a sebepoškozování. Nejvíce jsou postiženi ti, kdo žijí ve válečných zónách a v zemích, které procházejí prudkými sociálními a ekonomickými změnami. Podle listu The Independent zpráva říká, že „děti, které trpí depresí, jsou náchylné i k jiným nemocem a snadno si osvojují nebezpečné návyky, jež mohou zkrátit jejich život“. Zpráva také uvedla, že asi 70 procent předčasných úmrtí dospělých bylo spojeno se zvyky, kterým se naučili v době dospívání, například s kouřením, pitím alkoholu a zneužíváním drog“.

Mořské dálnice

„Je to největší mořská dopravní tepna,“ uvádí londýnský The Sunday Times. „Od kalifornských slunných pláží přes Havaj až ke skalnatým břehům Japonska vede vodami Pacifiku mořská dálnice. Tuto cestu nedávno objevil Jeff Polovina, který pracuje na Havaji jako mořský biolog. Označoval velryby, želvy, tuňáky, delfíny a žraloky, a tak mohl cestu zakreslit do mapy. Tato dálnice je bohatá na plankton, jímž se živí krabi, medúzy a olihně. Ti zase představují dostatečnou zásobu potravy pro živočichy, kteří cestují na velkou vzdálenost. Karety obecné, jež jsou v novinách popsány jako „náruživí zahraniční turisté světa plazů“, kladou vejce v Japonsku a dospívají na pobřeží Kalifornie, a mezi těmito dvěma místy cestují. V zimě se oceánská cesta posouvá asi o 1 000 kilometrů na jih, takže vede z jižní Kalifornie do Jihočínského moře.

Buďte fit

„Fyzická aktivita pomáhá udržovat váhu, chrání před zdravotními problémy, jako jsou cukrovka a osteoporóza, zlepšuje náladu a přispívá ke kvalitnějšímu spánku v noci,“ píše informační bulletin Tufts University Health and Nutrition Letter. Ale kromě toho všeho bulletin uvádí, že „úroveň vaší fyzické kondice je velmi důležitým činitelem pro to, jak dlouho budete žít“. Výzkumní pracovníci ze dvou institucí (Stanfordova univerzita a Systém zdravotní péče při americkém oddělení pro záležitosti válečných veteránů) provedli studii, která trvala 13 let a ve které bylo zahrnuto více než 6 000 mužů středního věku. Zjistili, že množství pohybu, které může nějaký člověk vykonávat, aniž by se vyčerpal, je významným ukazatelem toho, jak dlouho bude žít. Přestože jiný výzkum ukázal, že tělesná výkonnost je ovlivněna také genetickými předpoklady, i každodenní cvičení „o malé intenzitě“ — jako například rychlá chůze — je užitečné pro to, abychom zůstali v dobré kondici.

Reklama na alkohol se zaměřuje na mladé lidi

„Téměř každý desátý mladý Australan je závislý na alkoholu,“ informuje australský Sunday Telegraph. Profesor Ian Webster, prezident Australské rady pro alkohol a jiné drogy, říká, že se mezi mladými lidmi rozšířila kultura, v níž se jako dobrý víkend hodnotí ten, který byl stráven „pitím až do němoty“. The Sydney Morning Herald uvádí, že někteří odborníci jsou znepokojeni „celosvětovým růstem odvětví“, které se zabývá propagací alkoholu mezi mladými lidmi. Výzkumní pracovníci zjistili, že prodejci alkoholických nápojů mají internetové stránky, které jsou zaměřeny na mladé lidi. Jak se uvádí v článku, Světová zdravotnická organizace se obává, že veškerá tato propagace „má za cíl, aby se alkohol stal nedílnou součástí života mladých lidí“.

Život v ústraní

V Japonsku byl zaznamenán nový jev, který se týká zejména dospívajících a mladých lidí. Říká se mu hikikomori (silné odtahování se od společnosti), a pozornost veřejnosti si získal během vyšetřování řady brutálních zločinů spáchaných samotářskými mladými lidmi. „Průzkum životního stylu zločinců ukázal, že osamělý způsob života, kdy byli celé měsíce zavření ve svých pokojích a společnost jim dělal téměř výlučně jen počítač a videohry, nebyl žádnou výjimkou,“ uvádí zdravotnický časopis The Lancet. Další doklady ukazují, že hikikomori se projevuje častěji apatií než násilím. Přesto „je všeobecně přijímán názor, že tato nemoc je důsledkem bohatství, technologií a vymožeností současného japonského života,“ tvrdí The Lancet. „Mnozí hikikomori tráví většinu času, kdy jsou vzhůru, na internetu a hraním videoher a jídlo a pití si domů nechávají doručovat.“ Některé odhady uvádějí, že mladých lidí, kteří žijí v ústraní, je v Japonsku asi jeden milion.