Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Zeměměřičství Moc se mi líbil článek „Zeměměřičství včera a dnes“. (8. června 2002) Pracujeme s manželem jako státní inspektoři na stavbách silnic. Zeměměřičství je součástí naší každodenní práce. Potěšilo mě, když jsem se dozvěděla historii tohoto oboru, a zajímavé pro mne bylo, jak jste v této souvislosti použili Přísloví 22:28. Vím, že obrázky sloužily jenom jako ilustrace, ale ráda bych poukázala na to, že důrazně trváme na tom, aby všichni zeměměřiči měli bezpečnostní vestu a další výstroj. Díky tomu jsou viditelní z dálky, což je potřeba, protože často pracují na okraji silnice, zády k dopravnímu provozu. Děkuji za velmi poučný článek.

C. S., Spojené státy

Válčení Článek „Co říká Bible: Schvaluje Bůh válčení?“ (8. května 2002) ve mně zanechal velmi příjemný pocit. Tato otázka mě zajímá, protože jsem svědek Jehovův a lidé, s nimiž se setkávám při kazatelské službě, se mě ptají, proč starověký izraelský národ vedl tolik válek. Snažila jsem se jim to vysvětlit, ale neměla jsem dost informací. Tento článek je velmi jednoduchý a přesvědčivý. Opsala jsem si hlavní myšlenky, takže je budu moct kdykoli použít. Takové články opravdu potřebujeme.

V. S., Rusko

Ve druhé světové válce jsem bojoval na frontě jako řidič těžkého tanku. Druhý den ráno po dobytí strategicky významné hory vojáci postavili na bojišti oltář. Pamatuji si, že před ním klečely tři posádky tanku a kaplan jim žehnal. Krátce nato na nás nepřítel zaútočil a posádky těchto tří tanků zahynuly. V roce 1957 jsme se s manželkou stali svědky Jehovovými a tehdy jsme se také dozvěděli, že Bůh nebyl na žádné z těch válčících stran. Od té doby vedeme duchovní boj a přesně víme, na které straně Bůh je.

F. S., Nový Zéland

Mateřství Děkuji Vám za sérii článků „Mateřství — Zvládne to jen superžena?“. (8. dubna 2002) Je mi jenom třináct, ale z těchto článků jsem pochopil, co moje maminka prožívá a co jí čeká v příštích několika měsících — za tři a půl měsíce totiž čeká miminko. Po přečtení tohoto časopisu se moc snažím mít k ní úctu a projevovat jí více ohledu.

N. B., Spojené státy

Vysoký krevní tlak Děkuji Vám za pěkný článek „Vysoký krevní tlak — Prevence a regulování“. (8. dubna 2002) Byl jsem v nemocnici s náhlým selháním srdce. Potom jsem četl tento článek, který podrobně ukazoval, co dělat při vysokém krevním tlaku. Dostal jsem pochopitelně mnoho pokynů od lékaře a dietologa. Váš článek byl však napsán takovou formou, že jsem mu dobře rozuměl. Od nynějška chci o život, který mi Jehova dal, dobře pečovat.

N. I., Japonsko

Mám vysoký krevní tlak a odborníci mi doporučili, abych omezil příjem soli na asi dva gramy denně. Údaj šest gramů denně, který na straně 22 uvádíte podle třetího brazilského konsenzu zabývajícího se arteriální hypertenzí, se mi zdá vysoký. Není to náhodou typografická chyba?

F. S., Spojené státy

Odpověď redakce: Pramen, ze kterého jsme čerpali, doporučuje 100 mEq (miliekvivalentů) soli denně, což je 5,85 gramu. Pro představu, čajová lžička soli je 5,18 gramu. V poznámce pod čarou však bylo uvedeno, že člověk trpící hypertenzí nebo podobným onemocněním by se měl poradit s lékařem. Možná, že mu lékař doporučí, aby příjem soli snížil ještě více.