Přejít k článku

Přejít na obsah

Jste sledováni?

Jste sledováni?

 Jste sledováni?

KDYŽ Elizabeth přijde do práce, kamera sleduje každý její pohyb. Při vstupu do budovy kamera snímá její tvář. A během dne ji stále pozorují další kamery. Tato míra kontroly je pochopitelná, protože Elizabeth pracuje pro společnost, kde se denně manipuluje s miliony dolarů v hotovosti.

Elizabeth ví, že je v práci neustále sledována, a také jí to bylo jasně vysvětleno, když do tohoto zaměstnání nastupovala. Avšak miliony jiných lidí, kteří jsou denně sledováni, o tom informováni nebyli.

Jsme pod stálým dohledem

Jste ve svém zaměstnání sledováni? Milionům zaměstnanců na celém světě je v pracovní době stále monitorováno používání internetu  a e-mailu. V přehledu za rok 2001, který vydala Asociace amerického managementu, bylo uvedeno, že „téměř tři čtvrtiny (73,5 %) velkých amerických firem ... zaznamenávají a přezkoumávají formy komunikace svých zaměstnanců a jejich aktivity v pracovní době, včetně telefonických rozhovorů, e-mailu, počítačových souborů a připojení na internet“.

Vlády investují miliony dolarů do zařízení, která umožňují sledování lidí. Ve zprávě předané Evropskému parlamentu 11. července 2001 bylo uvedeno, že „existuje globální systém pro sledování komunikace, který funguje v rámci kooperace ... mezi Spojenými státy, Velkou Británií, Kanadou, Austrálií a Novým Zélandem“. Pomocí globální sítě satelitních přijímacích stanic, které se říká ECHELON, vlády těchto zemí údajně dokážou zachytit a analyzovat satelitem přenášené faxové, internetové a e-mailové zprávy i telefonické hovory. Noviny Australian tvrdí, že když vlády používají tento systém, „je možné vytřídit určité faxy a e-maily, a pokud je tento systém určitým způsobem nastavený, dokáže také rozlišit hlas konkrétního člověka a rozpoznat jeho telefonické hovory“.

Moderní sledovací techniku používají také orgány prosazující dodržování zákonů. Podle časopisu BusinessWeek, který vychází ve Spojených státech, má FBI technologii, které se říká Carnivore a která se používá „k monitorování e-mailů a digitálních telefonických rozhovorů“. Nová britská legislativa v současné době dovoluje, aby orgány prosazující dodržování zákonů tajně „sledovaly tisíce lidí při používání telefonu, faxu a internetu,“ uvádí BBC News.

Skryté kamery a podrobné databáze

Sledovat lze i člověka, který právě nekomunikuje pomocí telefonu, faxu nebo e-mailu. V australském státě Nový Jižní Wales jsou například pomocí více než 5 500 kamer sledováni lidé, kteří cestují železnicí. Bezpečnostními kamerami je zde rovněž vybaveno asi 1 900 státních autobusů.

Podle jedné studie má v počtu bezpečnostních kamer na jednoho obyvatele celosvětové prvenství Británie — jedna kamera zde připadá na padesát pět lidí. V roce 1996 mělo ve Spojeném království bezpečnostní kamery na veřejných místech 74 měst. V roce 1999 mělo tato zařízení již 500 měst. Tyto kamery jsou spojeny s novými počítačovými programy, díky nimž dokážou rozlišit obličej určité osoby, a to i v davu na letišti nebo na náměstí.

Váš osobní život může být bez vašeho vědomí sledován jako nikdy předtím. Simon Davies, ředitel organizace Privacy International, která bojuje za lidská práva, říká: „Pravděpodobně nikdy v dějinách nebyla doba, kdy by o celkové populaci bylo nashromážděno tolik informací. V rozvinutých zemích jsou informace o běžném člověku v produktivním věku shromážděny v asi čtyřech stovkách velkých databází — to je dostatek dat, aby o každém z nich vznikla rozsáhlá publikace.“

Co můžete pro ochranu svého soukromí udělat?