Přejít k článku

Přejít na obsah

‚Posloucháme Boha spíše než lidi‘

‚Posloucháme Boha spíše než lidi‘

 ‚Posloucháme Boha spíše než lidi‘

Když bylo Adamovi sedmnáct let, stal se jedním ze tří vítězů soutěže sponzorované Americkým památníkem holocaustu. Soutěže se zúčastnilo skoro pět set lidí, kteří uměleckou nebo písemnou formou vyjádřili, jakou odvahu měli někteří lidé v době nacistického útlaku. Adam, který je svědek Jehovův, se rozhodl vytvořit koláž zobrazující nepříznivou situaci, v jaké byli za nacistického režimu svědkové. Adam uvádí, že chtěl vyjádřit nikoli zklamání či hořkost, ale radost z toho, že svědkové Jehovovi nad krutým útiskem zvítězili. Na koláži je malé děvčátko. Proč? „Chtěl jsem tím ukázat, že i děti zůstaly při nacistickém pronásledování pevné,“ říká Adam.

Je dobře známo, že svědkové Jehovovi během nacistické éry odmítali zdravit „Heil Hitler!“ nebo podporovat Hitlerovu politickou stranu. V pravém horním rohu Adamovy koláže je dopis, který 7. října 1934 poslaly všechny sbory svědků Jehovových německé vládě a který vyjadřuje jejich postoj. V jedné části tohoto dopisu se píše: „Mezi Vaším zákonem a Božím zákonem je přímý rozpor, a my se řídíme vedením věrných apoštolů, takže ‚bychom měli poslouchat Boha spíše než lidi‘, a to také budeme dělat. (Skutky 5:29) ... Protože Vaše vláda a její úředníci se nás stále snaží přinutit k neposlušnosti vůči nejvyššímu zákonu vesmíru, jsme nyní nuceni dát vám na vědomí, že budeme z Boží milosti poslouchat Jehovu Boha a plně důvěřovat, že nás osvobodí od všeho útlaku a všech utlačovatelů.“

Adam je na své duchovní dědictví hrdý. Říká: „Svědkové Jehovovi jsou pevně rozhodnuti, že neublíží nikomu ze svých bližních ani nebudou uctívat nikoho jiného než Boha, i kdyby to pro ně mělo znamenat smrt.“ Pevný postoj svědků Jehovových vyjadřuje i název Adamovy koláže: ‚Budeme poslouchat Boha spíše než lidi.‘