Přejít k článku

Přejít na obsah

V zájmu bezpečnosti

V zájmu bezpečnosti

 V zájmu bezpečnosti

LETĚT ve výšce jedenácti kilometrů nad zemí může být pro některé lidi děsivým zážitkem. Mohou mít pocit, že je to proti všem přírodním zákonům. Vzhledem k tomu, že bezpečnostní opatření a spolehlivost letecké dopravy dosáhly velmi vysokého standardu, je s cestováním letadlem spojeno jen minimální nebezpečí. Jednou za čas nám však drsná realita připomene, že k nehodě přece jen může dojít.

Jak překonat strach

Navzdory nebezpečí měl člověk již od nepaměti touhu létat. Tisíc let před Kristem král David napsal: „Kéž bych měl křídla jako holubice! Odletěl bych.“ (Žalm 55:6) Ukázali jsme si, že díky moderní technologii je cestování letadlem nejbezpečnější způsob dopravy. Není však dokonalý. Nic na světě není dokonale bezpečné ani plně předvídatelné.

 Je velmi důležité mít to na paměti — zvláště pokud máte problémy reagovat racionálně, když má situaci pod kontrolou někdo jiný. Někteří lidé mají sklon myslet si: ‚Čím větší kontrolu nad situací mohu mít, tím méně mě děsí.‘ V takovém případě mohou obtížně zvládat situace, ve kterých mají jen malou nebo žádnou možnost mít věci pod kontrolou. To se týká i cestování letadlem.

Přestože se podařilo bezpečnost létání zvýšit, nelze usnout na vavřínech. Všichni mohou spolupracovat na tom, aby případné nebezpečí snížili na minimum. Odpovědní činitelé varují před trvalými hrozbami. Biblické přísloví  říká: „Moudrý předvídá nebezpečí a podnikne kroky, aby se mu vyhnul.“ (Přísloví 22:3, New Living Translation) Je rozumné uvědomit si, že prakticky s každou činností je spojena určitá míra rizika. Pamatujte tedy na to, že když cestujete letadlem, je potřeba používat zdravý rozum, tak jako to v zájmu své bezpečnosti děláte i v jiných situacích.

Lidé, kteří létají často, si za současných okolností umí lépe poradit, protože vědí, jak to na letišti i v letadle chodí. I vy můžete získat potřebné znalosti a klid, pokud budete postupovat podle rad v průvodních rámečcích.

Jak se vyhnout problémům na letišti

I když jsou bezpečnostní kontroly nezbytné, někteří pasažéři, a to zvláště pokud mají naspěch, je pokládají za komplikaci. Vzhledem k tomu, že na většině letišť jsou zvýšená bezpečnostní opatření, následující podněty vám usnadní cestu do letadla.

▪ Přijeďte na letiště brzy. Když si naplánujete, že na letišti budete mít více času, můžete se uklidnit, uvolnit a vyhnout se stresu, do kterého byste se mohli dostat při nějaké nečekané nebo nepříjemné situaci.

▪ Když se rozhodujete, jakou linkou poletíte, vyberte si takovou, kterou používají ti, kdo často služebně létají. Mají s létáním zkušenosti, nemívají mnoho zavazadel a chtějí, aby byli odbaveni rychle.

▪ Než projdete detektorem kovu, odložte všechny předměty, které by mohly aktivovat alarm. Jsou to klíče, mince, šperky a mobilní telefony. Než projdete detektorem, předejte je pracovníkovi obsluhy.

▪ Na dopravní pás položte zavazadla naplocho. Pokud pracovník scanneru nerozezná, jaké předměty v zavazadlech máte, může vás požádat, abyste zavazadlo otevřeli nebo je dali do scanneru ještě jednou.

▪ Upozorněte pracovníka obsluhy na každý neobvyklý předmět, který by mohl upoutat jeho pozornost, jako například starožitná stříbrná mandolína po vaší babičce. Pokud jej vaše vysvětlení uspokojí, je menší pravděpodobnost, že bude trvat na tom, abyste mu daný předmět ukázali. Jestliže máte opravdu málo času, vybalte takový předmět předem, aby si jej pracovník mohl prohlédnout.

▪ V případě, že se spustí alarm, spolupracujte a okamžitě poskytněte vysvětlení. Pokud je přítomen pracovník s ručním scannerem, budete posláni k němu.

▪ Spolehlivým způsobem, jak zmeškat let, je žertování o únosu nebo o bombě. Kromě toho, že vás pracovníci bezpečnostní služby podrobí  velmi přísné kontrole, můžete být obviněni z trestného činu.

Přejeme vám bezpečný let

Je možné vybrat si bezpečný let? V podstatě ano. Ať si vyberete jakoukoli linku, je veliká pravděpodobnost, že v pořádku doletíte. Máte-li pochybnosti o aerolinkách, které chcete použít, zjistěte si, zda v minulosti neměly nějakou nehodu. Uvědomte si však, že i přes havárie, k nimž dochází, je létání stále pokládáno za jeden z nejbezpečnějších způsobů cestování.

Můžeme se však těšit na to, že přijde doba, kdy pod Boží vládou budou lidé zažívat pocit bezpečí a důvěry. V bohabojné a pokojné lidské rodině nebude nikdo, kdo by ohrožoval život druhých. Lidé „budou v bezpečí a beze strachu z neštěstí“. (Přísloví 1:33, Contemporary English Version)  *

[Poznámka pod čarou]

^ 19. odst. Podobnými náměty se zabývají články „Zvyšují bezpečnost létání“ v Probuďte se! z 22. září 2000, „Přejeme vám bezpečný let!“ v Probuďte se! z 8. září 2000, „Jak probíhá kontrola a údržba letadel?“ v Probuďte se! z 8. září 1999 a „Jak jsou letadla bezpečná?“ v Probuďte se! z 8. března 1999.

[Rámeček a obrázek na straně 10 a 11]

TIPY PRO VAŠI BEZPEČNOST

Používejte přímé linky. K většině nehod dochází při startu, stoupání, klesání a přistávání. Přímým letem se tedy možnost nehody snižuje.

Vybírejte si větší letadlo. Letadlo, které má více než 30 míst, podléhá přísnějším konstrukčním a provozním normám, než malé letadlo. Rovněž v případě vážné nehody, která je ovšem velmi nepravděpodobná, platí, že čím větší letadlo, tím větší šance na přežití.

Pozorně sledujte instrukce před startem. I když se zdá, že tyto informace se stále opakují, je potřeba, abyste dobře věděli, kde jsou umístěny nouzové východy.

Nedávejte do přihrádky nad sedadlem těžké předměty. Při turbulencích by přihrádky nad hlavou pasažérů nemusely velmi těžké předměty unést. Pokud je tedy vaše příruční zavazadlo tak těžké, že je jen s obtížemi dokážete zvednout, raději je pošlete jako spoluzavazadlo.

Pokud sedíte, nechejte si bezpečnostní pás zapnutý. Je to pro vás další ochrana v případě, že by se letadlo nečekaně dostalo do turbulence.

Poslouchejte pokyny palubního personálu. Jeho hlavním úkolem je starat se o vaši bezpečnost. Pokud vás tedy požádají, abyste něco udělali, nejdříve poslechněte, a potom se ptejte.

Neberte si s sebou žádný nebezpečný materiál. Existuje poměrně dlouhý seznam nebezpečných látek, které nejsou povoleny. Ale zdravý rozum vám řekne, že byste si s sebou neměli brát benzin, leptavé látky, jedovaté plyny a další podobné věci. Výjimkou je, když to daná letecká společnost povoluje a když jsou takové věci uzavřeny ve vhodném kontejneru.

Alkoholické nápoje pijte střídmě. Ve vyšší nadmořské výšce alkohol působí mnohem silněji. Umírněnost se samozřejmě vyplatí v každé nadmořské výšce.

Reagujte okamžitě. I když je to nepravděpodobné, pokud by se letadlo dostalo do nějaké nebezpečné situace a bylo by nutné je okamžitě evakuovat, měli byste poslouchat pokyny palubního personálu a co nejrychleji letadlo opustit.

[Podpisek]

Zdroj: AirSafe.com

[Rámeček a obrázek na straně 12]

JAK UKLIDNIT ČLENY RODINY

Několik podnětů, jak můžete členům rodiny pomoci, aby se vyrovnali s obavami, že se vám při cestování něco stane.

Promluvte si se členy rodiny. Než odjedete, promluvte si se svými blízkými o tom, do jaké míry je zajištěna vaše bezpečnost. Vysvětlete jim, jaká bezpečnostní opatření jsou nyní přijata a jak se to odrazí na bezpečnosti cestování.

Dejte jim možnost, aby vyjádřili své obavy. Nechejte členy rodiny, aby mluvili o svých pocitech úzkosti. Mají vás rádi a chtějí především vaše bezpečí. Pozorně jim naslouchejte a jejich obavy a starost o vás berte vážně.

Poskytněte jim potřebné informace. Mluvte s nimi o tom, jakým způsobem se různé organizace snaží předejít dalším teroristickým útokům. To se týká zvýšených bezpečnostních opatření nejen na letišti, ale i na palubě letadla. Pravděpodobnost, že se při letu stane něco hrozného, je velmi malá.

Buďte s rodinou v kontaktu. Slibte jim, že až přijedete do cíle své cesty, zavoláte jim. V době své nepřítomnosti pravidelně volejte domů. Je také důležité, aby vaše rodina věděla, jak se s vámi spojit, kdyby vznikla nějaká závažná situace.

[Podpisek]

Podle webové stránky United Behavioral Health

[Obrázek na straně 10]

Ochotně spolupracujte při bezpečnostní kontrole