Přejít k článku

Přejít na obsah

Potřebuji mobilní telefon?

Potřebuji mobilní telefon?

 Mladí lidé se ptají . . .

Potřebuji mobilní telefon?

„Když u sebe nemám mobil, jsem celá nesvá.“ Akiko *

MOBILNÍ telefony jsou v mnoha zemích stále populárnější. Je to pohodlné. Přátelé a rodiče se s tebou mohou kdykoli a kdekoli spojit — a ty s nimi. Prostřednictvím mnoha typů mobilů můžeš posílat a přijímat textové zprávy, což je „nejnovější způsob, jakým mladí lidé uspokojují svoji potřebu komunikovat,“ uvádí londýnský list The Times. Existují dokonce mobilní telefony, které umožňují dostat se na internet či používat e-mail.

Je možné, že mobilní telefon už máš nebo si ho chceš pořídit. V každém případě bys měl uvažovat o tomto pořekadlu: „Každá mince má dvě strany.“ Mobilní telefon má bezesporu své výhody, ale měl bys vzít v úvahu i tu druhou stranu mince. Pokud se rozhodneš, že si jej koupíš, a budeš mít na paměti i stinné stránky, pomůže ti to používat jej rozumně.

 ‚Spočítej náklady‘

Ježíš uvedl moudrou zásadu, že než se člověk pustí do nějakého důležitého projektu, měl by ‚spočítat náklady‘. (Lukáš 14:28) Lze tento princip uplatnit i na používání mobilních telefonů? Určitě ano. Možná se ti podařilo telefon získat velmi levně, nebo dokonce zadarmo. Sedmnáctiletá Henna však říká, že „telefonováním se to může pěkně prodražit“. Také můžeš být trvale po tlakem, abys přijal další nabízené služby a koupil si dražší model telefonu. Hiroši proto říká: „Mám zaměstnání na částečný úvazek a šetřím peníze, abych si každý rok mohl koupit novější typ.“ Tak to dělá mnoho mladých lidí. *

O tom, co telefonování stojí, je důležité uvažovat i tehdy, když za tebe budou účet platit rodiče. Jeden cestující dozorce v Japonsku říká: „Některé matky mají další zaměstnání na částečný úvazek, aby svým dětem mohly platit provoz mobilního telefonu. A přitom ve většině případů děti mobil ani nepotřebují.“ Určitě bys nechtěl své rodiče tak zatěžovat.

„Zloděj času“

Mnozí mladí lidé sice začnou používat mobilní telefon umírněně, ale brzy zjišťují, že telefonování jim zabírá více času, než očekávali, a nezbývá jim už čas na důležitější věci. Mika dříve trávila mnoho času s rodinou při společném jídle. „Ale teď jen co se najíme, každý se zavře do pokoje se svým mobilem,“ vysvětluje Mika.

„Třetina mladých lidí ve věku mezi 16 a 20 roky dává přednost textovým zprávám před jinými druhy písemné komunikace,“ uvádí londýnský list The Guardian. Textové zprávy jsou sice levnější než telefonování jako takové, ale naťukání zprávy trvá mnohem déle. Mieko připouští: „Když mi někdo napíše ‚dobrou noc‘, také mu popřeji ‚dobrou noc‘ a celou hodinu si pak posíláme textovky. Ale vlastně si píšeme jenom hlouposti.“

Mnohé uživatele by překvapilo, kdyby si spočítali čas, který používáním telefonu měsíčně stráví. Devatenáctiletá Tejdža uznává: „Pro mnoho lidí je mobilní telefon zloděj času, místo toho, aby jim pomohl nějaký čas získat.“ Ale i když mobilní telefon opravdu potřebuješ, je důležité, abys měl pod kontrolou, kolik času mu věnuješ.

Mladá křesťanka, která se jmenuje Marja, vypozorovala: „Na křesťanských sjezdech mnozí mladí lidé stále posílají banální vzkazy jiným. Je to naprosto běžné.“ Někteří mladí lidé to tak dělají i v kazatelské službě. Bible křesťanům radí, aby vykupovali čas na duchovní činnosti. (Efezanům 5:16) Je smutné, když takový vzácný čas někdo protelefonuje.

Tajná komunikace

Marie poukazuje i na jiné osidlo. „Hovor jde přímo k volané osobě, a ne na pevnou linku domů. Je zde tedy nebezpečí, že rodiče neví, s kým jejich dítě telefonuje, nebo vůbec neví, že telefonuje.“ Někteří mladí lidé používají mobilní telefony, aby navazovali tajné kontakty s osobami opačného pohlaví. Jiní zase přestali být ostražití a přehlížejí měřítka, kterých by se při komunikaci s druhými za jiných okolností drželi. Jak se to může stát?

„Textové zprávy umožňují, že nikdo nemůže sledovat, co [mladí lidé] dělají,“ píší londýnské noviny The Daily Telegraph. Když člověka, s nímž komunikujete, nevidíte, může vás to ovlivnit. „Někteří si myslí, že textovky jsou tak trochu neosobní způsob komunikace,“ říká Timo. „V textovce někteří píšou věci, které by se neodvážili říct druhému do očí.“

Když sedmnáctiletá křesťanka Keiko začala používat mobilní telefon, mnoha přátelům dala své číslo. Zakrátko si každý den vyměňovala textové zprávy s jedním chlapcem ze sboru. Keiko říká: „Nejprve jsme mluvili o běžných věcech, ale pak jsme se začali navzájem svěřovat se svými problémy. Prostřednictvím mobilních telefonů jsme si vytvořili svůj vlastní malý svět.“

Naštěstí ještě před tím, než se situace mohla zkomplikovat, Keiko dostala pomoc od svých rodičů a křesťanských starších. Teď o tom říká: „Ještě před tím, než mi naši dali mobil, tak mě  opakovaně upozorňovali, že posílat si textovky s nějakým klukem může vést k problémům. Přesto jsem mu psala každý den. Rozhodně to nebyl ten nejlepší způsob jak používat mobil.“ *

Bible nás nabádá, abychom se ‚drželi dobrého svědomí‘. (1. Petra 3:16) To znamená, že musíš dbát na to, aby ses „neměl za co stydět“, jak řekl mladík jménem Koiči, a to i v případě, že by si někdo jiný přečetl tvé textové zprávy nebo vyslechl tvůj hovor. Pamatuj na to, že před naším nebeským Otcem není možné mít žádné tajemství. Bible vysvětluje: „Není stvoření, které není zjevné [Božímu] zraku, ale všechno je obnažené a otevřeně vystavené očím toho, jemuž máme skládat účty.“ (Hebrejcům 4:13) Navazovat tajné vztahy tedy není rozumné.

Stanov si hranice

Pokud zamýšlíš pořídit si mobilní telefon, mohl bys nejdříve důkladně zvážit, zda jej skutečně potřebuješ. Prodiskutuj tuto otázku se svými rodiči. Někteří mladí lidé mají podobný pocit jako Jenna, která říká: „Mobilní telefon je pro mladého člověka příliš velká odpovědnost.“

Ale i když se rozhodneš, že si mobilní telefon pořídíš, je důležité, abys jej používal ukázněně. Jak? Stanov si rozumné hranice. Omez například počet funkcí, které používáš, nebo si stanov časový a finanční limit. Vzhledem k tomu, že většina operátorů poskytuje podrobný výpis o používání telefonu, možná čas od času s rodiči tento účet prozkoumáte. Někteří lidé zjistili, že je snazší stanovit si hranice, když používají mobilní telefon s předplacenou kartou.

Dobře také uvaž, kdy a jak budeš reagovat na volání a na textové zprávy. Stanov si vlastní rozumné zásady. Šindži vysvětluje, jak to dělá on: „Otevírám schránku jenom jednou denně a na textové zprávy odpovídám pouze tehdy, když jsou důležité. Výsledkem je, že zbytečné textovky mi přátelé přestali posílat. Jestliže mají nějaký skutečně naléhavý problém, určitě mi zavolají.“ Ještě důležitější je, aby sis vybíral, s jakými lidmi budeš komunikovat. Nedávej své číslo komukoli. Použij stejné zásady, podle kterých si vybíráš dobrou společnost. (1. Korinťanům 15:33)

Bible říká: „Pro všechno je ustanovený čas, ... čas být zticha a čas mluvit.“ (Kazatel 3:1, 7) Je jasné, že i pro mobilní telefony existuje doba, kdy je třeba, aby ‚byly zticha‘. Naše shromáždění a kazatelská služba jsou „ustanovený čas“ pro uctívání Boha, ne pro používání telefonu. V restauracích a divadlech se často vyžaduje, aby návštěvníci mobilní telefony nepoužívali. Takovým požadavkům se ochotně podřizujeme. Svrchovaný Panovník vesmíru si jistě zasluhuje ještě větší respekt.

Mnozí lidé to dělají tak, že když se věnují nějaké důležité činnosti a nečekají žádný naléhavý hovor, tak telefon buď vypnou, nebo jej přepnou na vibrační vyzvánění. Někteří v takovou dobu odloží mobilní telefon úplně. Koneckonců, vždyť textovým zprávám jistě můžeš věnovat pozornost později.

Pokud si mobilní telefon koupíš, buď pevně rozhodnutý, že budeš jeho pánem, a ne sluhou. Je jasné, že musíš stále dávat pozor, aby sis uchoval správné pořadí priorit. Bible nás povzbuzuje: „Ať se vaše rozumnost stane známou všem lidem.“ (Filipanům 4:5) Jestliže si tedy pořídíš mobilní telefon, buď rozhodnut projevit svou rozumnost v tom, jak jej budeš používat.

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. Některá jména byla změněna.

^ 7. odst. Pojednání o mimoškolních brigádách najdete v článku „Mladí lidé se ptají... Co je špatného na vydělávání peněz?“ v Probuďte se! z 22. září 1997.

^ 18. odst. Pravidelně si telefonovat nebo dopisovat s osobou opačného pohlaví může být určitou formou pěstování známosti. Viz článek „Mladí lidé se ptají... Co je špatného na tom, že si povídáme?“ v Probuďte se! z 22. srpna 1992.

[Obrázky na straně 20]

Prostřednictvím mobilu někteří mladí lidé udržují tajné vztahy