Přejít k článku

Přejít na obsah

Mám podstoupit kosmetickou operaci?

Mám podstoupit kosmetickou operaci?

 Mladí lidé se ptají . . .

Mám podstoupit kosmetickou operaci?

„Předtím než jsem si nechala udělat plastiku nosu, se mi druzí posmívali a to mě deptalo. Nechtěla jsem nic zvláštního, prostě nos, který by se ke mně hodil. Jsem s výsledkem operace moc spokojená a určitě bych to udělala znovu.“ Eleni *

„Proč bych se měl podřídit zavedeným představám o tom, co je dobrý vzhled? Kdybych si nechal chirurgicky upravit některé části těla, měl bych pocit, že jsem jako padělané peníze. Že nejsem pravý.“ Mathias

„Každý se musí rozhodnout sám. Je velmi těžké, aby to posoudil někdo jiný.“ Manuela

„KAŽDÝ, kdo je hezčí než já, určitě musí mít make-up.“ Toto humorné rčení sloužilo v Německu dlouhou dobu jako určitá forma obrany pro lidi, kteří si dělali starosti s tím, že jejich vzhled není úplně dokonalý. V některých zemích by se dnes však toto rčení mohlo upravit takto: „Každý, kdo je hezčí než já, určitě musel podstoupit plastickou operaci.“ Skutečně, kosmetické operace začínají být běžnou záležitostí.

 „V minulosti byla kosmetická chirurgie výsadou bohatých,“ uvádějí švýcarské noviny Neue Zürcher Zeitung a dodávají: „Objevují se dva trendy: Kosmetickou chirurgii vyhledává čím dál víc mužů ... a klientela z řad žen je stále mladší.“ Podle jednoho průzkumu, který byl proveden v Německu, téměř 20 procent dotázaných ve věku 14 až 29 let již kosmetickou operaci podstoupilo nebo ji plánuje anebo o ní alespoň uvažuje. * Možná, že někteří z tvých přátel, spolužáků či příbuzných se již do šikovných rukou chirurga svěřili.

A co ty? Napadlo tě někdy zlepšit svůj vzhled pomocí operace? Připadá ti, že máš odstávající uši, moc velká nebo moc malá prsa, že máš velké břicho nebo zadek anebo ošklivý nos? Pokud ano, nejsi zdaleka jediný člověk, který má takové pocity. Několik středoškolaček napsalo článek do jistých německých novin, ve kterém se uvádělo: „Těžko byste našli nějakou dívku našeho věku, která by neprocházela obdobím nespokojenosti se svým tělem.“ Je normální, že člověk touží vypadat dobře a být přitažlivý. Je ale chirurgický zákrok řešením?

Vyřeší to tvé problémy?

Uvažuj o mladých lidech, které znáš. Překvapilo by tě zjištění, že mnozí z nich — a možná i ti, o kterých si myslíš, že vypadají dobře — nejsou se svým vzhledem spokojeni? Velmi pravděpodobně to tak ale je. Myslíš si, že by si všichni měli nechat upravit svůj vzhled? Nebylo by lepší, kdyby se naučili být šťastnější tím, že se budou zaměřovat na pozitivní stránky svého zevnějšku? Bylo by možné uplatnit stejný princip i v tvém případě?

Elenino vyjádření ukazuje, že kosmetická operace může v některých případech učinit přítrž posměchu a šikanování. Na druhé straně to není všelék. Operace určitě nenahradí zdravý životní styl, který silně ovlivňuje vzhled člověka. Chirurg možná dokáže změnit tvůj vzhled, ale nemůže ti změnit osobnost, odstranit pocity nejistoty ani zvýšit sebeúctu.

Pamatuj také na to, že někteří lékaři slibují něco, co nemohou splnit. Můžeš mít dojem, že ti slibují štěstí. Ve skutečnosti se možná zajímají více o tvé peníze než o tvé štěstí. Žel, najdou se i bezostyšní chirurgové, kteří provedou operaci, jež není nezbytná nebo má malou naději na úspěch, či je dokonce nebezpečná. Hlavně, že pacient zaplatí účet.

Existují i dlouhodobá hlediska, o kterých je potřeba uvažovat. To, co ti v šestnácti letech připadá jako hrozné, můžeš v jednadvaceti vidět úplně jinak. Kosmetický chirurg dr. Urs Bösch říká: „Kosmetické operace by se zásadně neměly provádět na dospívajících. U dospívajících se tvar těla s věkem mění a mění se i to, jak své tělo vnímají.“ Navíc je pravděpodobné, že jako mladý člověk budeš později potřebovat ještě další operace. A jak tvé tělo roste, mohly by se zvětšovat i pooperační jizvy.

Spočítej si náklady

Bible doporučuje, abychom si před tím, než se do něčeho důležitého pustíme, spočítali náklady. (Lukáš 14:28) Mnoho mladých lidí si kosmetickou operaci nemůže dovolit z finančních důvodů. V ceně navíc nemusí být započítány pooperační kontroly nebo případné dodatečné úpravy.

Mnoho lidí zaplatilo za kosmetickou operaci nejen penězi, ale také svým zdravím. Ke zdravotním rizikům podle Americké společnosti pro esteticko-plastickou chirurgii patří dočasný otok, trvalé jizvy, místní necitlivost, ztráta schopnosti kojit, a dokonce těžké ztráty krve. Například Anna téměř zemřela při liposukci  neboli odsátí podkožního tuku. Říká: „Zůstaly mi hrozné jizvy a na břiše mám prohlubeň.“ O liposukci jedny německé noviny napsaly: „Přibývá zpráv o vážných komplikacích, a dokonce úmrtích.“ Nezapomeň: „Chirurgický zákrok zůstává chirurgickým zákrokem se všemi riziky,“ jak to vyjádřil informační bulletin Apotheken Umschau. Než se tedy rozhodneš pro jakoukoli operaci, je potřeba pečlivě zvážit všechna rizika, a to tím spíše, když se jedná o operaci, která ze zdravotního hlediska není nezbytná.

Můžeš si také položit otázku: ‚Jaký dojem v lidech kolem sebe vyvolávám? Budou si myslet, že tělesný vzhled je pro mě nejdůležitější? Jak by takové rozhodnutí mohlo zapůsobit na mé vrstevníky nebo mladší sourozence?‘ *

Jaké máš pohnutky?

Mohl by ses také vážně zamyslet nad svými pohnutkami. Zjistit, o co ti vlastně jde, však nemusí být snadné. Mohl by ses například zeptat sám sebe: ‚Chci tím zabránit neustálému posměchu? Nebo se jedná o marnivost? Je moje touha vypadat jinak ovlivněna tlakem vrstevníků, působivou reklamou nebo vzhledem populárních hvězd? Usiluji o dosažení extrémního ideálu krásy, který tak intenzivně propagují dnešní média?‘

Někteří lidé se domnívají, že když zlepší svůj vzhled, budou mít větší šanci najít manželského partnera nebo získat dobré zaměstnání. Jistě znáš spoustu lidí, kteří jsou v manželství. Ale upřímně řečeno, je každý z nich tělesně přitažlivý? A neplatí totéž o lidech, kteří mají zaměstnání? Získání partnera nebo dobrého místa nezávisí výlučně na tělesném vzhledu člověka. Kromě toho, stál by potenciální partner či zaměstnavatel skutečně za finanční výdaje a riziko spojené s chirurgickým zákrokem, když by kladl větší důraz na tvůj vzhled než na tvé vnitřní kvality?

Při pečlivém hodnocení svých pohnutek mluv o svých pocitech s rodiči nebo zralými přáteli. Pokud si myslíš, že některá část tvého těla skutečně představuje určitý problém, požádej je, aby ti upřímně řekli svůj názor. Nespoléhej jen na zrcadlo. O tom, jak se člověk dívá na vlastní tělesné nedostatky, Nana říká: „Berete je mnohem vážněji než vaše okolí, protože se na sebe díváte jinýma očima.“ Výzkumníci z Landauovy univerzity v Německu zjistili, že v mnoha případech je kosmetická operace provedena „ne proto, že by určitá část těla byla neforemná, ale proto, že se tak dotyčnému člověku jeví“.

Nerozhoduj se ukvapeně, ale pečlivě zvažuj všechny faktory. Uvědom si, že taková operace je nevratná. Ať se bude jednat o jakýkoli zásah, pravděpodobně se nějakou dobu budeš muset vyrovnávat s jeho důsledky.

Krása, která je nejdůležitější

Tvoje štěstí nezávisí na tom, jak vypadáš. Vzhled sice může mít vliv na tvoji sebeúctu, ale to, na čem skutečně záleží, je tvoje osobnost a postoje. Anna, která při kosmetické operaci málem přišla o život, říká toto: „Pochopila jsem, že krása nezáleží na vnějším vzhledu člověka.“

Bible sice mluví o tělesné kráse pozitivně, ale ukazuje, že důležitější je duchovní krása: „Půvab může být falešný a krása může být marná; ale žena, která se bojí Jehovy, ta si opatří chválu.“ (Přísloví 31:30; 1. Samuelova 16:7) Když přijmeš tento názor, pomůže ti to najít vnitřní pokoj i přesto, že se ti na tvém těle něco nelíbí.

Ať se rozhodneš jakkoli, pamatuj, že dokonalého vzhledu a dokonalého štěstí nyní nemůže dosáhnout nikdo. Každý je v něčem nedokonalý. (Římanům 3:23) To nemůžeš změnit. Ale to, co změnit můžeš, je tvoje vnitřní osobnost. Bible ji nazývá „utajený člověk srdce“. (1. Petra 3:3, 4) Vylepšuj se tím, že budeš pěstovat vlastnosti, které jsou krásné v Božích očích. Nehrozí ti žádné riziko ani to nic nestojí, a výsledek je nesrovnatelný.

[Poznámky pod čarou]

^ 3. odst. Některá jména byla změněna.

^ 7. odst. Kosmetická (neboli estetická) chirurgie se provádí na zdravých částech těla za účelem zlepšení vzhledu člověka. Plastická chirurgie má za cíl napravit části těla, které jsou zdeformované v důsledku úrazu, nemoci či vrozených vad.

^ 17. odst. Viz také kapitolu „Je důležité, jak vypadáš?“ v knize Otázky mladých lid — Praktické odpovědi, kterou vydali svědkové Jehovovi.

[Praporek na straně 19]

Je „problémová“ část tvého těla skutečným problémem, nebo jen potřebuješ změnit náhled na sebe sama?