Přejít k článku

Přejít na obsah

Policie — Jakou má budoucnost?

Policie — Jakou má budoucnost?

 Policie — Jakou má budoucnost?

BEZ policie by tu pravděpodobně zavládla anarchie. Je však policie sama o sobě zárukou bezpečnosti? Ve většině dnešních měst se lidé necítí bezpečně, a stejné je to i v mnoha venkovských oblastech. Můžeme očekávat, že nás policie ochrání před organizovaným zločinem a před kriminálními živly? Můžeme očekávat, že policie zajistí, aby naše ulice byly bezpečné? Zvítězí policie v boji proti zločinnosti?

David Bayley předkládá svůj názor v knize Police for the Future (Policie budoucnosti): „Policie nedokáže zločinnosti předcházet. ... Slouží jen jako náplast na tělo zasažené rakovinou. ... Nemůžeme se spolehnout, že policie ochrání společnost před zločinností, a to ani  v případě, že se snaží kriminalitě předcházet.“ Studie ukázaly, že tři hlavní sféry činnosti policie — hlídkování na ulicích, řešení naléhavých situací a vyšetřování trestných činů — zločinnosti nezabrání. Proč to tak je?

Předcházet páchání trestných činů tím, že by se zvýšil počet policistů v ulicích, by bylo neúnosně drahé. Navíc i tam, kde počet policistů vzrostl, si z toho zločinci stejně nic nedělali. Významnější překážkou trestné činnosti rovněž není ani rychlá reakce na tísňové volání. Policie totiž uvádí, že pokud na místo činu nepřijede do minuty, není pravděpodobné, že by pachatele dopadla. A ti zřejmě velmi dobře vědí, že tak rychle policie zareaguje jen zřídka. Nepomáhá ani vyšetřování trestné činnosti. I když se podaří pachatele usvědčit a dostat ho do vězení, zjevně se tím zločinnosti nepředejde. Ve Spojených státech je ve vězení více lidí než v kterékoli jiné zemi, a přesto je zde velká kriminalita. Naproti tomu v Japonsku je počet uvězněných mnohem menší, a zločinnost je zde velmi nízká. Dokonce ani projekty jako „bdělé sousedství“ nezaznamenaly trvalejší úspěch, zejména v oblastech s vysokou kriminalitou. Tvrdé zákroky proti pachatelům některých trestných činů, jako je překupnictví drog a loupežné přepadení, mají sice bezprostředně výrazný dopad, ale i v tomto případě je obtížné předejít tomu, aby se takové zločiny neopakovaly.

„Přemýšlivé lidi by neměl překvapit fakt, že policie není schopna kriminalitě zabránit,“ říká kniha Police for the Future. „Obecně se má za to, že míra kriminality je dána společenskými podmínkami, na které policie, ale ani systém trestního soudnictví nemají vliv.“

Jak by to vypadalo bez policie?

Jak jednáte vy, když v blízkosti není žádný policista? Využijete takovou příležitost a porušíte zákon? Je až neuvěřitelné, kolik takzvaně slušných lidí střední a vyšší společenské vrstvy riskuje svou pověst i budoucnost pro pochybný prospěch z trestných činů, kterých se dopustí na pracovišti. Noviny The New York Times nedávno psaly o ‚112 lidech obviněných z účasti na pojišťovacích podvodech s auty. Mezi obviněnými byli právníci, lékaři, chiropraktici, fyzioterapeut, odbornice na akupunkturu a jedna administrativní pracovnice policejního oddělení.‘

Další případ kolosálního podvodu nedávno šokoval bohaté mecenáše umění. Bývalí vedoucí pracovníci aukční síně Sotheby’s v New Yorku a Christie’s v Londýně byli usvědčeni z nezákonného upravování cen. Tito muži a aukční síně, které zastupovali, musí zaplatit pokuty a odškodnění ve výši 843 milionů dolarů. Je vidět, že nenasytná touha po penězích zasahuje každou společenskou vrstvu.

To, co se stalo v roce 1997 v brazilském městě Recife, když policie vstoupila do stávky, ukazuje, že pokud lidem nestojí nic v cestě, mnozí bez zábran páchají trestnou činnost. Na  jejich chování nemá vliv ani náboženské přesvědčení, které snad mají. Morální zásady si tito lidé vysvětlují po svém nebo je úplně přehlížejí. Proto není divu, že policie v mnoha zemích vede již předem prohraný boj s nezákonností, která ve větší či menší míře vládne na celém světě.

Jsou však lidé, kteří zákony poslouchají, protože mají úctu k autoritě. Apoštol Pavel řekl křesťanům v Římě, že by měli být podřízeni autoritám, které Bůh nechává působit, aby zajišťovaly alespoň určitou míru pořádku ve společnosti. Pavel o tom napsal: „[Vládní autorita] je ... Boží služebnicí, mstitelkou, aby projevila zlobu nad tím, kdo koná, co je špatné. Je tedy naléhavý důvod, proč se máte podřizovat, nejen kvůli té zlobě, ale také kvůli svému svědomí.“ (Římanům 13:4, 5)

Změna společenských podmínek

Práce policie jistě může situaci ve společnosti do určité míry zlepšit. Jestliže se na ulicích přestanou prodávat drogy a nedochází již k násilnostem, lidé se snaží udržet tento standard a začnou podle toho žít. Avšak skutečná reforma společnosti není v moci žádné policie.

Umíte si představit společnost, kde by lidé měli takovou úctu k zákonům, že by policie vůbec nebyla zapotřebí? Umíte si představit svět, kde by lidé měli zájem jeden o druhého a vždy si byli ochotni pomáhat, takže by nikdo nemusel policii žádat o pomoc? Možná to zní jako pohádka. I v tomto případě však platí to, co v jiné souvislosti řekl Ježíš: „U lidí je to nemožné, ale u Boha je možné všechno.“ (Matouš 19:26)

Bible popisuje dobu, kdy budou všichni lidé podřízeni vládě, kterou zřídí Jehova Bůh. ‚Nebeský Bůh zřídí království, které rozdrtí a ukončí všechna tato království.‘ (Daniel 2:44) Všichni upřímní lidé budou vyučováni bohulibému způsobu života, a proto tato nová vláda změní společenské podmínky, které vedou ke zločinnosti. „Země jistě bude naplněna poznáním Jehovy, jako vody pokrývají samotné moře.“ (Izajáš 11:9) Jehovův Král Ježíš Kristus bude schopen předejít jakékoli zločinnosti. „Nebude soudit podle toho, co vidí oči, nebude rozhodovat podle toho, co slyší uši, nýbrž bude soudit nuzné spravedlivě, o pokorných v zemi bude rozhodovat podle práva.“ (Izajáš 11:3, 4, Ekumenický překlad)

Nebudou tam žádní zločinci a žádná kriminalita. Policie už nebude zapotřebí. Každý bude přebývat „pod svou révou a pod svým fíkovníkem a nikdo nezpůsobí, aby se chvěli“. (Micheáš 4:4) Jestliže byste v takové společnosti chtěli žít, měli byste nyní prozkoumat, co Bůh slibuje ve svém Slově. (2. Petra 3:13)

[Praporek na straně 12]

Umíte si představit společnost, kde by lidé měli takovou úctu k zákonům, že by policie vůbec nebyla zapotřebí?

[Praporek na straně 12]

Nebudou tam žádní zločinci a žádná kriminalita

[Rámeček a obrázek na straně 11]

Policie versus teroristé

Události 11. září 2001 v New Yorku a Washingtonu ukazují, že ochrana veřejnosti před vzdušnými piráty, únosci a teroristy představuje pro policii jeden z nejobtížnějších úkolů. Na mnoha místech na světě byly vyškoleny speciální policejní jednotky, aby dokázaly rychle obsadit letadlo, které stojí na letišti. Naučily se také, jak bleskově vniknout do budovy — spustit se ze střechy, proskočit oknem, hodit dovnitř šokový granát nebo granát se slzným plynem. Policistům, kteří prošli takovým výcvikem, se při minimálním ohrožení rukojmích daří překvapit a přemoci teroristy.

[Podpisek obrázku]

James R. Tourtellotte/U.S. Customs Service

[Obrázek na straně 12]

Věci, které v Božím novém světě nebudou zapotřebí