Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Týrané ženy Nedostává se mi slov vděčnosti za sérii článků „Pomoc pro týrané ženy“. (8. listopadu 2001) Jsem obětí domácího násilí a i když se mi podařilo oznámit, co se mi děje, stále jsem byla přesvědčena, že nikdo nemůže pochopit bolest, utrpení a hluboký zármutek, které jsem žádným způsobem nemohla utišit. Tyto články přesně popisují moje pocity.

N. L., Itálie

Jakmile jsem roztrhla obálku, ve které časopis přišel, a podívala se na titulní stranu, oči se mi zalily slzami. Okamžitě jsem časopis zase zasunula, protože jsem cítila, že pojednává o té části mojí minulosti, na kterou jsem chtěla raději zapomenut. Modlila jsem se o sílu, abych časopis dokázala znovu otevřít. Jsem vděčná, že jsem to udělala. Série článků mi pomohla, abych si uvědomila, že ve svém trápení nejsem sama. Pouhá četba slov „na bití manželského partnera Bůh pohlíží jako na těžký hřích“ působila tak, jako když se na ránu lije uklidňující olej. Děkuji Vám za tak utěšující články, které se týkají skutečných životních situací.

D. G. M., Spojené Státy

Mám stejnou zkušenost jako ženy zmiňované v těchto článcích. Řekla bych, že příčinou takového chování u mého manžela byl alkohol a prostředí, ve kterém vyrostl. Tyto faktory mohou přinést určité objasnění, ale pro mě bylo útěchou, když jsem pochopila, že násilí je neomluvitelné. Z celého srdce si přeji, aby můj manžel četl Bibli a poznal Jehovovu lásku.

S. I., Japonsko

Jsem obětí domácího násilí, a tak pro mě tato série článků měla velký význam. Cítila jsem se přesně jako Roxana. Pomohlo mi, když jsem si uvědomila, že existují i jiní lidé, kteří vědí, jak se cítí týraná manželka. Z těchto článků jsem pochopila, že bych se neměla vinit za postoj, který má můj manžel. Články mi také pomohly uvědomit si, že v Božích očích jsem důležitá, i když můj manžel na mě pohlíží jako na bezcennou a neužitečnou. Děkuji Vám, že vydáváte tak podnětný materiál. Je mnohem cennější než jakékoliv bohatství.

B. L., Filipíny

Podařilo se vám popsat veškerou bolest a pocit marnosti, které jsem já sama nebyla schopna vyjádřit. Tato série článků mi pomohla poznat, že Jehova chápe duševní a citové trápení, které je tímto problémem působeno. Prosím, pokračujte v psaní podobných článků, protože je třeba, aby se o tomto problému hovořilo a aby ho ostatní pochopili. Jsem si jistá, že z těchto článků získá útěchu i mnoho dalších lidí, stejně jako jsem ji získala já.

K. E., Austrálie

Byla jsem vychována otcem, který měl prchlivou povahu, a tak se i já často rozzlobím na svého manžela. Několikrát — vlastně častokrát — jsem ho uhodila. Manžel je silnější než já, tak jsem se domnívala, že jsem mu neubližovala. Když jsem četla, co bylo uvedeno v článku — že na bití manželského druha Bůh pohlíží jako na vážný hřích — šokovalo mě to. Manžel je mírný Jehovův služebník. Chci se mu z celého srdce omluvit. Jsem Jehovovi za toto ukáznění vděčná.

T. I., Japonsko

Tento časopis mě pohnul až k slzám. Bylo to, jako bych četla svou vlastní zkušenost. Avšak poslední dobou manžel začal mít otázky týkající se Bible. Šel se podívat na několik shromáždění do sálu Království a nyní studuje Bibli. Cítím to stejně jako Lourdes, která na straně 11 říká: „Někdy mám pocit, že se mi to jenom zdá.“

E. R., Spojené Státy