Přejít k článku

Přejít na obsah

Zastánce války, nebo podporovatel míru?

Zastánce války, nebo podporovatel míru?

 Zastánce války, nebo podporovatel míru?

OD NAŠEHO DOPISOVATELE VE ŠVÉDSKU

Každý rok je jednotlivcům nebo organizacím, již v různých oblastech významným způsobem prospěli lidstvu, udělována Nobelova cena. Kdy tato tradice vznikla a jak souvisí s úsilím o světový mír?

JEHO jméno je sice spojováno s přínosem lidstvu, ale své obrovské bohatství nahromadil prodejem válečných zbraní. Kdo to byl? Alfred Bernhard Nobel, švédský průmyslník a chemik. Nobel je sice oceňován pro své humanitární snahy, ale zároveň je označován za „obchodníka se smrtí“. Proč? Vynalezl totiž dynamit a také vyráběl a prodával smrtící výbušniny, čímž získal během svého života obrovské bohatství.

Po Nobelově smrti v roce 1896 však došlo k překvapivému zjištění. Ve své poslední vůli stanovil, že 9 milionů dolarů má být uloženo a z úroků plynoucích z této částky mají být každý rok odměněni lidé, kteří dosáhli pozoruhodných úspěchů ve fyzice, v chemii, medicíně, literatuře a mírovém úsilí.

Mnozí lidé byli zpočátku v rozpacích. Proč člověk, který podnikal s výbušninami, tolik touží, aby prospěšné, a dokonce mírotvorné snahy byly odměněny? Někteří lidé se domnívali, že Nobela trápilo svědomí kvůli destruktivní povaze jeho životní práce. Podle jiných lidí však Nobel v podstatě celou dobu usiloval o mír. Nobel byl totiž zřejmě přesvědčen, že čím budou zbraně smrtonosnější, tím bude vznik války nepravděpodobnější. „Moje továrny zabrání snad válce spíš než vaše mírové kongresy,“ údajně řekl jedné spisovatelce. „V okamžiku, kdy se dvě armády během jedné sekundy budou moci navzájem zničit, se pravděpodobně všechny civilizované státy s hrůzou stáhnou a své armády rozpustí.“

Prokázala se Nobelova předpověď jako správná? Co ukázalo století, které uplynulo od Nobelovy smrti?

[Praporek na straně 3]

„Chtěl bych vymyslet zbraň tak strašlivou a vyhlazující, aby od válek odradila celé lidstvo.“ — ALFRED BERNHARD NOBEL

[Podpisky obrázku na straně 3]

Strana 2: Raketová střela: U.S. Navy foto; trosky budovy: UN FOTO 158178/J. Isaac; strana 3: Nobel: © Nobelstiftelsen