Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Nepřiměřené starosti Chtěla bych Vám poděkovat za článek „Mladí lidé se ptají ... Jak si nedělat tolik starostí“. (22. září 2001) Je mi sedmnáct let a denně si říkám, co se mnou asi bude, až dokončím střední školu. Nechci tím obtěžovat jiné lidi, a proto si své starosti nechávám pro sebe a v nitru trpím. Článek mi pomohl, abych viděla, jak cenné je popovídat si s mamkou a se zralými lidmi ve sboru.

L. R., Spojené státy

Je mi sedmnáct. Často si dělám starosti kvůli maminčinu zdraví, kvůli učení a domácím povinnostem. Když na křesťanském shromáždění dostáváme rady týkající se nepřiměřených starostí, maminka do mě vždycky šťouchne. V článku si velmi cením praktických podnětů ohledně toho, čemu věnovat čas přednostně, a toho, že nepříjemné úkoly mám udělat hned a neodkládat je. Děkuji za tento článek.

H. H., Spojené státy

Jako otec a křesťanský starší vidím, že naši mladí si dělají starosti ohledně budoucnosti. Rada, aby si promluvili s rodiči a řešili problémy ihned, je dobrá. Děkuji Vám za stálý zájem o naše mladé lidi.

R. H., Kanada

Dospívající s depresí Ve škole jsme dostali za úkol vybrat si nějaký sociální problém týkající se mladistvých a napsat o tom pojednání. Použila jsem úvodní sérii „Jak pomoci dospívajícím s depresí“ v Probuďte se! z 8. září 2001. V oblasti, kde žiji, se deprese vyskytuje u dospívajících velmi často. Probuďte se! jsem použila již v minulosti při jiných zadáních a dostala jsem velmi dobré známky.

S. H., Austrálie

Náš dospívající syn měl infekci srdce a mozku. Tato nemoc byla sice léčena, ale větší nebezpečí, totiž průvodní deprese, odhaleno nebylo. A náš syn si vzal život. Tato série článků mu již pomoci nemůže, ale velmi pomohla nám, abychom jeho poruchu pochopili. Velmi jsme ocenili, že jste tento námět rozebrali a že mladým lidem projevujete tolik láskyplného zájmu.

G. & G. R., Německo

Jsou období, kdy se cítím velmi skleslá a začnu si myslet, že nestojím za nic. Styděla jsem se o těchto pocitech mluvit buď se svými rodiči, kteří jsou křesťané, nebo se sborovými staršími. Když jsem však četla větu: „Za svůj stav neneseš vinu“, cítila jsem velkou úlevu. A znovu jsem si uvědomila, že těmito pocity netrpím jenom já.

H. T., Japonsko

Pozorujeme svět Píšu Vám, abych vyjádřil ocenění pro legrační kresbičky v rubrice „Pozorujeme svět“. Pomáhají mi zapamatovat si aktuality, k nimž se vážou, a především mě rozesmějí. Pokračujte dále v této vynikající práci.

A. I. P. B., Španělsko

Mayský kalendář Myslím si, že jsem v článku „Mayové v minulosti a dnes“ našel chybu. (8. září 2001) Na obrázku v rámečku „Mayský kalendář“ je ve skutečnosti aztécký sluneční kalendář. Přesněji řečeno, jedná se o střední část tohoto kalendáře, která zobrazuje aztéckého boha slunce.

R. S., Spojené státy

Odpověď redakce: Zdá se, že náš čtenář má pravdu. Fotografii totiž nesprávně označil její komerční dodavatel. Je škoda, že jsme tuto chybu nezachytili před tím, než šel časopis do tisku. Za tuto nepřesnost se omlouváme.