Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak nejlépe uspokojit duchovní potřeby

Jak nejlépe uspokojit duchovní potřeby

 Jak nejlépe uspokojit duchovní potřeby

PROČ LIDÉ potřebují náboženství? Někdo řekne, že lidé se uchylují k duchovním věcem proto, aby v nejistém světě našli nějakou jistotu. Jde ale o víc. Časopis American Sociological Review v jednom článku uvedl: „To, že lidé potřebují cítit jistotu, není jediným důvodem, proč je náboženství přitahuje. Lidé vždy hledali odpovědi na takové otázky jako: Kde jsme se tu vzali? Kam směřujeme? Proč jsme zde?“

 Nepochybně budete souhlasit s tím, že se jedná o nesmírně důležité otázky. Nezasluhují si tedy spolehlivé odpovědi? Tyto otázky jsou příliš důležité a závažné na to, abychom je řešili jednoduše tím, že si z různých tradic vybereme ty náboženské názory, které se nám osobně líbí. Máme-li najít solidní, spolehlivé odpovědi na hlubší životní otázky, určitě musíme zvolit lepší metodu.

Existuje něco lepšího? Ferrar Fenton, který přeložil Bibli, o této knize řekl něco pozoruhodného. Nazval ji „jediným klíčem, který člověku odemyká tajemství vesmíru a tajemství člověka jako takového“. Ano, Bible odpovídá na otázky týkající se minulosti, současnosti i budoucnosti. Říká nám, kde jsme se tu vzali, jaký je smysl života, jak můžeme dosáhnout štěstí a co nás čeká v budoucnosti. Žádná jiná kniha v dějinách neměla tak velký vliv jako Bible a žádná jiná kniha nepřečkala tolik prudkých útoků. Proč ale tak mnoho lidí při hledání odpovědí na životní otázky tuto jedinečnou knihu přehlíží?

Mnozí lidé si dosud neudělali čas na to, aby uvažovali o propastném rozdílu mezi Biblí a církvemi, které znají. Vidí, že takzvaní křesťané zabíjejí ve jménu Božím jeden druhého. Podle novin The Guardian si hodně lidí stěžuje, že „kněží se dnes více zajímají o vybírání peněz než o pastýřské návštěvy“. Tito lidé se snad domnívají, že Bible takové chování schvaluje nebo přehlíží. Ve skutečnosti ale Bible křesťanům přikazuje, aby „milovali jeden druhého“, a těm, kdo kážou slovo, říká: „Zdarma jste dostali, zdarma dávejte.“ (Jan 13:34; Matouš 10:8) Je tedy spravedlivé posuzovat Bibli podle jednání těch, kdo sice tvrdí, že ji uznávají, ale nejednají podle ní?

Mnoho lidí je přesvědčeno, že Bible je nevědecká, že si protiřečí a že je staromódní. Důkladné zkoumání však ukazuje pravý opak. Je pravda, že Bible není vědecká učebnice. Nicméně pokud se dotýká námětů souvisejících s vědou — například pořadí, v jakém se živé věci objevily na zemi, tvar země nebo správná léčba infekčních nemocí —, neříká Bible nic nesprávného. Naopak, obsahuje výroky, které předběhly dobu o celá staletí. A přestože se Bible skládá z 66 knih, jež byly psány v období 1 600 let, všechny jsou ve vzájemném souladu. V Bibli je kromě toho patrné mimořádné pochopení lidské povahy, díky němuž je tato kniha stejně aktuální dnes jako kdykoli předtím.

O uctívání Boha tato pozoruhodná kniha říká něco, co má klíčový význam. Říká, že Bůh musí být uctíván ne podle lidských, ale podle Božích představ. (Jan 5:30; Jakub 4:13–15; 2. Petra 1:21) Touto zásadou se však řídí skutečně jen málokdo. Již od nejranějších dob si lidé vytvářeli náboženství, která jim vyhovují. To platí o těch, kdo si z kusů dřeva vyřezávají bohy a uctívají je. Týká se to i náboženských institucí, které učí nauky, jež samy vymyslely. A neplatí to snad i o lidech, kteří své osobní náboženství přizpůsobují tomu, co vyhovuje jim?

Uvažujte o jedné možnosti. Mohli byste udělat to, co udělal předseda Nejvyššího soudu Spojených států? Postupoval stejně jako při soudních případech. Nestranně prozkoumal doklady pro a proti pravdivosti Bible. S jakým výsledkem? Řekl: „Dospěl jsem k rozhodnutí, že Bible je nadpřirozená kniha, že pochází od Boha.“

Jak můžete provést podobné zkoumání vy? Mohli byste se například pokusit systematicky studovat Bibli a prozkoumat, jaké odpovědi dává na otázky uvedené na začátku tohoto článku. Do takového studia se pustilo již asi šest milionů svědků Jehovových ve 235 zemích. Dobrovolně věnují svůj čas tomu, aby se o toto poznání dělili s druhými lidmi. Kurs bezplatného domácího studia Bible pomohl již milionům lidí najít víru, která není založena jen na nějaké módní vlně nebo osobním vkusu. Pravé, čisté křesťanství, jak jej předkládá Bible, není jen nějakým dalším náboženstvím. Představuje pravdu o Bohu a jeho záměru. Proč byste se tedy měli spokojit s něčím, co se pravdě nemůže vyrovnat? (Jan 17:17)

[Obrázky na straně 10]

Nejlepší způsob, jak uspokojit své duchovní potřeby, je pomocí Bible poznávat Boha a pěstovat společenství s jeho pravými ctiteli