Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Nenávist Nedávno mě přišel navštívit můj bratr. Netušila jsem, že se tak otevřeně hlásí k rasismu. Dával nepokrytě najevo své pohrdání jinými rasami. Chtěla jsem mu pomoci, ale nevěděla jsem, jaký přístup zvolit. Když se mi do ruky dostalo Probuďte se! z 8. srpna 2001 s úvodní sérií „Jak ukončit bludný kruh nenávisti“, věděla jsem, že je to odpověď na mé modlitby.

L. B., Spojené státy

To, co jste napsali, je pro rozumné lidi zkrátka nepřijatelné. Tvrdili jste: „Sama Bible říká, že se nedokonalí lidé se špatnými rysy a vadami již rodí. (1. Mojžíšova 6:5; 5. Mojžíšova 32:5) Tato slova samozřejmě platí na všechny lidi.“ Tyto biblické texty se ale týkaly dvou zvláštních skupin v určité době a na určitém místě. V žádném případě není možné vztáhnout je na všechny lidi.

D. C., Česká republika

Odpověď redakce: Je pravda, že tato slova se vztahovala konkrétně k lidem žijícím před potopou a k izraelskému národu. Bible však opakovaně ukazuje, že „všichni zhřešili a nedosahují Boží slávy“. (Římanům 3:23; 5:12; Job 14:4; Žalm 51:5) Izraelité a lidé žijící před potopou jsou zde proto uvedeni jako příklady lidské nedokonalosti.

Deníky Ani nevíte, jakou radost jsem měla z článku „Deník — Důvěryhodný přítel“. (8. srpna 2001) Je mi dvacet let a deník si píšu již od svých jedenácti. Umíte si asi představit, s jakými pocity si dnes čtu o svých neplechách a prvních láskách, s jakými pocity pročítám své básně, znovu se vracím ke svým trampotám a také si připomínám pocity, jaké jsem měla v den svého křtu.

L. C., Itálie

V dětství jsem se stala obětí zneužívání. Psaní deníku mi pomáhá, abych se lépe poznala a abych se dokázala vyrovnávat s citovou bolestí. Navíc pozoruji, že se tím prohlubuje mé duchovní smýšlení.

E. L., Spojené státy

Sklerodermie Včera jsem se podrobil naléhavému chirurgickému zákroku, po kterém pravděpodobně budu mít poškozené levé oko. Byl jsem otřesen a sklíčen. Když jsem se ale vrátil domů, přečetl jsem si Probuďte se! z 8. srpna 2001, které obsahovalo vyprávění Marca Hollanda „Bojuji se sklerodermií“. Povzbudilo mě, jak se s touto hroznou nemocí vyrovnává, a zvláště mě posílila jeho víra a jeho rozhodnutí dále sloužit Jehovovi. Můj problém mi teď už nepřipadá tak závažný.

L. B., Spojené státy

Modlitba Děkuji Vám za článek „Mladí lidé se ptají... Jak mi může pomáhat modlitba?“. (22. července 2001) Když jsem četla, jak modlitba mnoha mladým lidem pomáhá vyrovnávat se s problémy, povzbudilo mě to, abych se i já více svěřovala Jehovovi.

D. B., Itálie

Díky tomuto článku jsem si uvědomila, že musím upevnit svůj vztah k Bohu. V mých šestnácti letech je to velmi náročné. Setkávám se s mnoha pokušeními a s nátlakem ze strany vrstevníků. Zajímalo by mě, zda bych mohla nějakým způsobem dostat Bibli.

M. A., Spojené státy

Odpověď redakce: Bylo zařízeno, aby se u naší čtenářky zastavili svědkové Jehovovi a Bibli jí předali.

Líbilo se mi vyjádření mladého Pavla, který řekl, že Jehovu prosil o pokoj mysli. Vždycky jsem Jehovu prosila, aby mi pomohl zachovat si vyrovnanost v každodenním životě, tedy i tehdy, když musím udělat nějaké rozhodnutí. Nyní budu prosit i o pokoj mysli. Od našich mladých křesťanů se toho můžeme hodně naučit. Je mi 62 let.

M. P., Austrálie