Přejít k článku

Přejít na obsah

Přehodnocení významu přehrad

Přehodnocení významu přehrad

 Přehodnocení významu přehrad

O PŘEHRADÁCH SE DŘÍVE nadšeně tvrdilo, že vyřeší problémy se zásobováním vodou a elektrickou energií, avšak nyní se zdá, že v mnoha zemích se na ně již nepohlíží tak příznivě. „Předpoklad, že užitek převýší náklady, je čím dál méně jistý,“ říká časopis World Watch. „Nyní, když po celém světě bylo postaveno více než 45 000 velkých přehrad (jejichž hráz je vyšší než 15 metrů), stále více vědeckých dokladů ukazuje, že cena, kterou za přehrady platíme, je možná daleko vyšší, než si mnozí lidé představovali.“ O co se konkrétně jedná?

Především je na celém světě narušeno 60 procent vodních toků. Časopis World Watch uvádí: „Z ekologického hlediska je to útok na řeky. Řeky jsou vysoušeny, odváděny ze svého koryta, znečišťovány a jsou na nich stavěny přehrady — a to v takové míře, že sladkovodní ekosystémy jsou narušeny na celém světě. Na více než polovině řek světa je alespoň jedna velká přehrada..., a tak přehrady hrají v poškozování říční ekologie významnou roli. Například nejméně pětina sladkovodních ryb na světě již vyhynula nebo je nyní ohrožena.“ Postiženy jsou i mořské ryby, například losos, protože nemohou plavat proti proudu, aby se v řekách třely.

Nyní je zpochybňován také všeobecně přijímaný názor, že hydroelektrárny nepůsobí žádné znečištění. Proč? Protože z hnijícího organického materiálu, který se dostane do nádrží, se uvolňuje velké množství skleníkových plynů. Přehrady mají určitý dopad i na společnost. Kvůli jejich stavbě se muselo přestěhovat 40 až 80 milionů lidí — tedy více, než kolik má řada zemí obyvatel. A půda, kterou tito lidé museli opustit, často patřila k nejúrodnější na světě.

Tento změněný postoj k přínosu přehrad se objevuje stále častěji. Například Spojené státy, na jejichž vodních tocích stojí obrovský počet 75 000 přehrad všech velikostí, jsou přední zemí světa propagující to, aby se přehrady přestaly používat nebo aby byly odstraněny. Dokonce i Světová banka omezila financování projektů přehrad.

Je pravda, že přehrady jsou v určitých ohledech užitečné. Avšak stejně jako v mnoha jiných případech, je i na překotném budování přehrad patrné, že lidem chybí moudrost a předvídavost, čímž se potvrzují slova proroka Jeremjáše, který řekl, že „muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok“. (Jeremjáš 10:23)

[Podpisek obrázku na straně 31]

FOTO: MOURA