Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Vězení Upřímně Vám děkuji za články na téma „Je možné vězně napravit?“. (8. května 2001) Strávil jsem ve vězení čtrnáct let. Přišel jsem tam do styku se svědky Jehovovými a začal jsem studovat Bibli. Po propuštění jsem ve studiu pokračoval a krátce nato jsem byl pokřtěn. Vězni se mohou změnit, když budou jednat podle zásad, které učí Bible. Mohou být také, stejně jako já, vděční tvrdě pracujícím svědkům, kteří obětují svůj čas, aby lidem ve vězení pomohli.

R. S., Spojené státy

Momentálně jsem v nápravném zařízení, ve kterém mají svědkové Jehovovi dovoleno provádět úžasný vyučovací program. Jeden vězeň byl pokřtěn a mnoho dalších studuje Bibli. Je nádherné, že člověk může Jehovovi sloužit, ať je kdekoli.

J. A. M., Spojené státy

Někdy mám pocit, že zde v Japonsku je obtížné rozmlouvat s lidmi o Bibli. Tito bratři, kteří spoléhají na Jehovu a studují Bibli s vězni, mě však povzbudili. Jsem Vám vděčná, že nás o tvrdé práci těchto bratrů informujete. Žijeme v posledních dnech, takže každý z nás musí svůj vztah k Jehovovi o to víc posilovat.

K. D., Japonsko

Jsem osm let ve vězení, a tak na vlastní oči vidím, že vězení neplní svůj účel. Avšak biblické vzdělávací dílo, které provádíte, úspěšné je. Jako vězeň jsem svědkům Jehovovým skutečně vděčný za to, že projevují lásku těm, kdo udělali nějakou chybu, ale snaží se napravit a stát se lepšími lidmi.

R. J., Spojené státy

Když jsem dostal toto vydání, říkal jsem si, koho by asi mohlo zajímat. Ten den večer mi volala matka, že ji někdo přepadl a ukradl jí auto. Když jsme se spolupracovníky mluvili o zločinnosti, zločincích a vězeních, vzpomněl jsem si, že mám v zásuvce tento časopis. Jsou to úžasné články. Následující den jsem dal po jednom výtisku svým spolupracovníkům i matce. Tyto články skutečně odpovídají účelu Probuďte se!, protože ‚pronikají pod povrch a poukazují na hlubší význam současných událostí‘.

R. S., Spojené státy

Poprvé jsem o svědcích Jehovových slyšel od spoluvězně v cele. S vděčností jsem si přečetl, že svědkové Jehovovi mají odvahu jít i za tyhle zdi a mříže, aby lidem, jako jsem já, pomohli najít Jehovu dříve, než bude pozdě. Za lásku, kterou svědkové projevují, si zaslouží pochvalu.

M. N., Spojené státy

Tyto články jsou užitečné pro ty z nás, kdo pracují ve vězení. Vyplývá z nich totiž, že Bible může vězňům pomoci, aby změnili své nitro, totiž svou mysl a srdce. Články také pomáhají vězňům, aby pochopili, jaká je naše role, když jim pomáháme poznat Jehovovu vůli. Z příkladů na straně 10 jasně vyplývá, proč bychom se neměli nechat zatáhnout do právních problémů vězňů, ale poučovat je na základě Bible a snažit se dosáhnout jejich srdce.

A. I., Rumunsko

Safari Je mi třináct let a velmi se mi líbil článek „Návštěva safari v Ghaně“. (8. května 2001) Ráda čtu o zvířatech. Prosím, dále vydávejte tyto časopisy.

J. W., Spojené státy