Přejít k článku

Přejít na obsah

Jak působí artritida

Jak působí artritida

 Jak působí artritida

„VEČER SE DÍVÁM NA SVOJE ZDEFORMOVANÉ NOHY A RUCE A PLÁČU.“ MIDORI, JAPONSKO

ARTRITIDA trápí lidstvo už po staletí. Na egyptských mumiích jsou patrné doklady toho, že tato choroba existovala již před staletími. Touto nemocí zjevně trpěl i cestovatel Kryštof Kolumbus. A dnes jsou jí postiženy miliony lidí. Jak se vlastně tato ochromující nemoc projevuje?

Slovo „artritida“ pochází z řeckých slov, která znamenají „zanícené klouby“, a bývá spojováno s více než stem revmatických  onemocnění a stavů. * Tyto nemoci mohou postihnout nejen klouby, ale také svaly, kosti, šlachy a vazy, které klouby spojují. Některé formy artritidy mohou vést k poškození kůže, vnitřních orgánů, a dokonce očí. Zaměřme se na dvě nemoci, které jsou běžně spojeny s artritidou — na revmatoidní artritidu (RA) a osteoartrózu (OA). *

Struktura kloubu

Kloub je místo, kde se spojují dvě kosti. Synoviální kloub je obklopen pevným pouzdrem, které jej chrání a drží pohromadě. (Viz vyobrazení na straně 4.) Kloubní pouzdro je zevnitř pokryto synoviální výstelkou. Ta vytváří tekutinu, která kloub promazává. Oba konce kostí uvnitř kloubního pouzdra jsou pokryty hladkou elastickou tkání, které se říká chrupavka. Díky ní se kosti o sebe netřou a neodírají. Chrupavka funguje také jako tlumič nárazů. Obaluje totiž konce našich kostí a napomáhá tomu, aby se tlak, který je na kosti vyvíjen, rovnoměrně rozložil.

Když například jdeme, běžíme nebo skáčeme, tlak na naše kyčle a kolena může odpovídat čtyřnásobku až osminásobku naší tělesné váhy. Náraz je sice do značné míry absorbován okolními svaly a šlachami, ale i chrupavka pomáhá kostem tuto zátěž snést, protože se při nárazu stlačí jako houba.

Revmatoidní artritida

V případě revmatoidní artritidy zahájí imunitní systém mohutný útok na klouby. Z nějakého neznámého důvodu se do kloubních dutin nahrne velké množství krvinek — včetně T lymfocytů, které mají důležitou úlohu v imunitním systému těla. Tím se spustí kaskáda chemických reakcí, které vedou k tomu, že se kloub zanítí. Synoviální buňky se začnou prudce množit a vytvářejí hmotu podobnou nádoru, které se říká pannus. Ten zase vytváří destruktivní enzymy, které ničí chrupavku. Povrch obou kostí proto může k sobě těsně přilnout, což vede k omezení pohyblivosti a k nesnesitelné bolesti. Tento destruktivní proces také oslabuje vazy, šlachy a svaly, v důsledku čehož je kloub nestabilní, částečně dislokovaný a bývá potom na pohled deformovaný. Revmatoidní artritida postihuje klouby symetricky, a to v zápěstí, kolenou a v dolní části nohou. Více než 50 procent lidí s diagnózou RA má také pod kůží uzlíky nebo boule. U některých lidí se objeví anémie, mívají suché oči i hrtan a pociťují v nich bolest. Revmatoidní artritidu provází únava a chřipkové příznaky, včetně horečky a bolestí ve svalech.

Revmatoidní artritida má velmi proměnlivé projevy, počátek i trvání. U jednoho člověka může bolest a ztuhlost nastupovat pomalu během několika týdnů, nebo dokonce let. Jindy může být počátek poměrně náhlý. U některých lidí trvá RA jen několik měsíců a potom bez zjevného poškození odezní. Jiní lidé mohou zažívat období zhoršení příznaků, kterým se říká vzplanutí, po nichž následuje období remise, kdy se cítí lépe. A u některých pacientů je tato choroba aktivní nepřetržitě mnoho let a neúprosně je mrzačí.

Komu hrozí nebezpečí, že bude mít RA? „Pacienty jsou nejčastěji ženy ve středních letech,“ říká dr. Michael Schiff. Dále však uvádí, že RA „může postihnout kohokoli v jakémkoli věku včetně dětí i mužů“. Větší nebezpečí hrozí lidem, kteří mají revmatoidní  artritidu v rodině. Několik studií dále ukázalo, že závažnými rizikovými faktory jsou kouření, obezita a předchozí transfuze krve.

Osteoartróza

„Osteoartróza je v mnoha ohledech jako počasí,“ uvádí časopis Western Journal of Medicine, „je všudypřítomná, často se jí nevěnuje pozornost a někdy má dramatické projevy.“ Na rozdíl od RA se OA jen zřídka šíří do jiných částí těla, ale obvykle narušuje pouze jeden nebo několik kloubů. V důsledku pozvolného narušování chrupavky se kosti začnou dřít jedna o druhou. To je provázeno vznikem kostních výrůstků, kterým se říká osteofyty. Mohou se také tvořit cysty, pod kterými kost zbytňuje a deformuje se. K dalším projevům patří sukovité klouby na prstech ruky, skřípavé zvuky vycházející z artritických kloubů, svalové křeče a také bolest, ztuhlost a ztráta pohyblivosti.

V minulosti byla OA pokládána jen za další projev stáří. Odborníci však od tohoto dřívějšího názoru upustili. Časopis The American Journal of Medicine uvádí: „Neexistují žádné doklady o tom, že normální kloub vystavený běžné zátěži přestane během života fungovat.“ Co tedy osteoartrózu způsobuje? Podle britského časopisu The Lancet jsou snahy pochopit její přesnou příčinu „poznamenány spory“. Někteří výzkumní pracovníci se domnívají, že nejdříve dochází k poškození kosti, například mikroskopickými zlomeninami. To zase může vést ke vzniku kostních výrůstků a k degeneraci chrupavky. Jiní odborníci se domnívají, že OA začíná v chrupavce samotné. Ta podle jejich názoru degeneruje a třepí se, čímž se zvyšuje zatížení kosti, která je pod chrupavkou. Poškozenou chrupavku se tělo snaží obnovit a tak vznikají patologické změny.

Komu hrozí nebezpečí, že bude mít OA? I když příčinou OA není věk jako takový, přesto k úbytku kloubní chrupavky dochází častěji ve vyšším věku. Dále mohou být ohroženi ti, kdo mají nějaké abnormality kloubních spojení, lidé s oslabeným svalstvem na noze, ti, kdo mají jednu nohu kratší, nebo lidé s vychýlením páteře. Osteoartrózu může také vyvolat zranění kloubu při nehodě anebo takové zaměstnání, kde člověk dělá jednostranné pohyby a nadměrně kloub zatěžuje. Pokud již degenerace kloubu začala, může k novému vzplanutí OA vést i nadváha.

Doktor Tim Spector říká: „Osteoartróza je komplexní onemocnění, u kterého určitě hrají roli vnější rizikové faktory, ale je zde také silná genetická komponenta.“ Zvláště náchylné k osteoartróze jsou ženy ve středním a vyšším věku, které mají tuto nemoc v rodině. Na rozdíl od osteoporózy předchází vzniku OA vysoká hustota kostní tkáně. Podle některých výzkumných pracovníků patří k faktorům působícím poškození také volné kyslíkové radikály a nedostatek vitaminů C a D.

Léčba

Léčba artritidy obvykle spočívá v kombinaci léků, cvičení a úpravy životního stylu. Fyzioterapeut možná začne s léčebným  tělocvikem. To může zahrnovat různé typy cviků — pohyb kloubů v co největším rozsahu nebo izometrické, aerobní, izotonické či zátěžové cvičení. Prokázalo se, že se tím zmírní mnoho příznaků, včetně otoků a bolesti kloubů, únavy, malátnosti a deprese. Prospěšnost cvičení je zřejmá dokonce i u velmi starých lidí. Cvičením se také může předcházet řídnutí kostí. Někteří zdravotníci tvrdí, že určité úlevy od bolesti lze dosáhnout také různými formami terapie, při které se aplikuje teplo a chlad, a také akupunkturou. *

Vzhledem k tomu, že bolesti kloubů se mohou výrazně snížit díky úbytku na váze, může hlavní úlohu při zvládání artritidy hrát výživa. Podle některých odborníků může potrava bohatá na vápník, například listová zelenina, čerstvé ovoce a ryby žijící v chladných vodách, které mají vysoký obsah omega-3 mastných kyselin, pomoci nejen k úbytku na váze, ale také ke snížení bolesti. Důležité je rovněž omezení příjmu potravin, které jsou chemicky upravované nebo bohaté na nasycené tuky. Proč je to prospěšné? Někteří odborníci říkají, že se díky tomuto druhu stravy potlačuje zánětlivý proces. Podle některých názorů je někdy účinná také dieta, která neobsahuje maso, mléčné a pšeničné výrobky a zeleninu z čeledi lilkovitých, například rajčata, brambory, papriky a baklažány.

V některých případech se doporučuje chirurgický zákrok, kterému se říká artroskopie. Chirurg zasune přímo do kloubu nástroj, jímž může odstranit synoviální tkáň, která vytváří destruktivní enzymy. Tato procedura má jen omezenou účinnost, protože zánět se často vrací. Radikálnějším postupem je kloubní artroplastika, při níž je celý kloub (obvykle kyčelní nebo kolenní) nahrazen  kloubem umělým. Tento chirurgický zákrok vyřeší situaci asi na 10 až 15 let a často velmi účinně odstraní bolest.

Nedávno lékaři vyzkoušeli některé méně invazivní postupy, například vstříknutí kyseliny hyaluronové přímo do kloubu, čímž se obnoví viskózní vlastnosti synoviální tekutiny. Nejčastěji se tato léčba provádí u kolenních kloubů. Podle některých evropských studií byl určitý úspěch zaznamenán také po vstříknutí látek, jež podporují obnovu chrupavky (chondroprotektivních agens).

Na vyléčení artritidy zatím nebyl nalezen žádný lék, ale mnoho léků potlačuje bolest a zánět a některé se zdají být slibné v tom směru, že zpomalují postup nemoci. Součástí arzenálu, který přináší úlevu od vysilujících příznaků artritidy, jsou analgetika neboli léky proti bolesti, kortikosteroidy, nesteroidní protizánětlivé léky (NSA), chorobu modifikující antirevmatická léčiva (DMARDs), imunosupresiva, léky ovlivňující biologickou odpověď, ale také léčiva ovlivňující imunitní reakce, která jsou vytvořena pomocí genového inženýrství. Úleva však může přijít draho, protože všechny typy těchto látek mohou mít závažné vedlejší účinky. Zvážit potenciální prospěch a riziko — je jak pro pacienta, tak pro lékaře náročným úkolem.

Jak se někteří lidé trpící ničivými účinky artritidy dokázali s touto bolestivou nemocí vyrovnat?

[Poznámky pod čarou]

^ 4. odst. Patří k nim osteoartróza, revmatoidní artritida, systémový lupus erythematodes, juvenilní revmatoidní artritida, dna, burzitida, revmatická horečka, lymeská nemoc, syndrom karpálního tunelu, fibromyalgie, Reiterův syndrom a ankylozující spondylitida.

^ 4. odst. Pro osteoartrózu se v anglosaské literatuře používá název „osteoartritida“.

^ 18. odst. Probuďte se! nedoporučuje žádnou konkrétní léčbu, léky ani chirurgický postup. Je na každém pacientovi, aby se informoval o různých typech léčby a ve světle známých faktů je pečlivě zvážil.

[Praporek na straně 6]

RIZIKO VZNIKU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY MŮŽE ZVYŠOVAT OBEZITA, KOUŘENÍ A PŘEDCHOZÍ TRANSFUZE KRVE

[Rámeček a obrázek na straně 8]

ALTERNATIVNÍ TERAPIE

Některé terapeutické látky jsou pokládány za bezpečnější a mají méně vedlejších účinků než klasická léčba. Patří mezi ně perorální aplikace kolagenu typu II, který podle některých výzkumných pracovníků zmenšuje otok kloubů a bolest u revmatoidní artritidy (RA). Jak? Tím, že potlačuje zánětlivě a destruktivně působící cytokiny, konkrétně interleukin-1 a tumor-nekrotizující faktor α. Do určité míry jsou tyto destruktivní elementy údajně inhibovány i několika přírodními látkami. Jsou to vitaminy E a C, niacinamid, rybí oleje s vysokým obsahem kyseliny ikosapentenové a gamma-linolenové, olej ze semen brutnáku lékařského a pupalky dvouleté. V Číně se již dlouhá léta používá lék z rostliny, která se jmenuje trojkřídlec Tripterygium wilfordii. Ten údajně u RA poněkud snižuje její projevy.

 [Nákres na straně 4 a 5]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

ZDRAVÝ KLOUB

BURZA

SVAL

CHRUPAVKA

ŠLACHA

KLOUBNÍ POUZDRO

SYNOVIÁLNÍ VÝSTELKA

KOST

SYNOVIÁLNÍ TEKUTINA

KLOUB PŘI REVMATOIDNÍ ARTRITIDĚ

ZMENŠENÍ ŠTĚRBINY

DESTRUKCE KOSTI A CHRUPAVKY

ZÁNĚT SYNOVIÁLNÍ VÝSTELKY

KLOUB PŘI OSTEOARTRÓZE

ÚLOMKY CHRUPAVČITÉ TKÁNĚ

DESTRUKCE CHRUPAVKY

KOSTNÍ VÝRŮSTEK

[Podpisek]

Zdroj: Arthritis Foundation

[Obrázky na straně 7]

Artritida může postihnout lidi každého věku

[Obrázky na straně 8]

Určitou úlevu může přinést cvičení a správná výživa