Přejít k článku

Přejít na obsah

Boží jméno vyvolává spory

Boží jméno vyvolává spory

 Boží jméno vyvolává spory

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V NIZOZEMSKU

PŘEKLADATELÉ nové holandské Bible vyvolali mezi znalci Bible i mezi laiky spor. Proč? Protože se rozhodli překládat Boží jméno slovem Heer neboli Pán.

V prosinci 1998, tedy jen několik týdnů potom, co překladatelé zveřejnili ukázku své práce, zahájila skupina žen patřících k protestantské organizaci Kerk en Wereld (Církev a svět) protestní kampaň prostřednictvím poštovních zásilek. Z jakého důvodu? Pokládaly slovo „Pán“ za „příliš mužské“. Brzy se k protestní kampani připojily další skupiny — katolické i protestantské. V únoru 1999 se k nim přidali tři odborníci, kteří se zasazovali o to, aby Boží jméno bylo jednoduše transliterováno čtyřmi hebrejskými písmeny jako JHWH. Zanedlouho potom se v Amsterdamu sešli znalci Bible, překladatelé a teologové, aby tuto otázku prodiskutovali. Na konci diskuse byli všichni účastníci vyzváni, aby hlasovali pro ten překlad Božího jména, kterému dávají přednost.

Výsledek uvedly noviny Nieuwsblad van het Noorden pod titulkem „Proboha, nebojujme o Boží jméno“: „PÁN získal pouhých sedm hlasů. Ale většina ostatních alternativ nedopadla o moc lépe: Jméno (1), On (3), Milosrdný (6), Nepopsatelný (7), Živý (10) a Věčný (15). A vítězem se stává ... JHWH!“ Dne 15. března 2001 výbor dohlížející na tento nový překlad Bible rozhodl, že Boží jméno tam bude vyjádřeno slovem HEER (PÁN), které bude napsáno malými tiskacími písmeny.

Z těchto neustálých sporů je jasně patrné, že ačkoli existují rozdílné názory na to, jakému překladu Božího jména do holandštiny dát přednost, učenci se shodují, že Bůh osobní jméno . V hebrejštině se toto jméno skládá ze čtyř hebrejských písmen, totiž יהוה neboli JHWH. V jaké podobě je jméno JHWH uvedeno v jiných holandských překladech Bible — ať současných, či dřívějších?

Jeden Holanďan, který se jmenoval Nicolaas Goetzee, vydal v roce 1762 ve foliovém formátu překlad Bible, kterému se říká Staten. Na titulní straně bylo uvedeno: „Ze závažných a dobře známých důvodů jsme také Boží pamětní jméno JEHOVA nepřekládali.“ Jméno Jehova používali i další známí holandští učenci, jako například profesor Nicolaas Beets a Petrus Augustus de Genestet.

Je zajímavé, že Svaté Písmo — Překlad nového světa * používá jméno Jehova soustavně. Dodatek k Překladu nového světa v holandštině uvádí, že tento překlad ‚dále používá tvar „Jehova“, protože jej lidé už po staletí znají. Kromě toho v něm jsou zachována čtyři písmena božského jména JHWH.‘ Překlad nového světa tudíž pomohl milionům lidí, aby poznali pravdu o Božím jménu.

[Poznámka pod čarou]

^ 8. odst. Vydali svědkové Jehovovi.