Přejít k článku

Přejít na obsah

Používejte léky rozumně

Používejte léky rozumně

 Používejte léky rozumně

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V JIŽNÍ AFRICE

KDYŽ vám lékař předepisuje lék, nepochybně to dělá s dobrým úmyslem, na základě stanovené diagnózy, svých lékařských znalostí a zkušeností. Nicméně pacient by neměl očekávat, že veškerou odpovědnost za jeho zdraví bude mít lékař. Za to, co pacient přijímá do svého těla, je zodpovědný on.

Když si berete předepsaný lék, uvažujte o následujících praktických pokynech od lékaře:

● Všechny léky mají vedlejší účinky. Máte právo vědět, jaký lék vám byl předepsán a jaké vedlejší účinky může mít. Pokud vám lékař tyto informace neposkytne, neváhejte se ho na to zeptat. Ve většině případů převažuje prospěch nad vedlejšími účinky. Abyste se však mohli rozhodnout na základě rozumné úvahy, potřebujete mít informace.

● Léky mohou působit na každého jinak. Váš lékař nemůže předvídat úplně přesně, jak zapůsobí na vás. Pokud vás zneklidní nečekané vedlejší účinky, obraťte se na svého lékaře.

● Zjistěte si, jak dlouho budete muset léky brát a také zda případně nejsou návykové.

● Rozhodně neukončujte na základě vlastního rozhodnutí léčbu jenom proto, že se cítíte lépe. Vysazení léčby může mít velmi brzy za následek to, že se váš stav znovu zhorší. Raději se nejdříve poraďte s lékařem.

● Léky, které jsou na lékařský předpis, berte vždy pod lékařským dohledem.