Přejít k článku

Přejít na obsah

Na pokraji vyhynutí

Na pokraji vyhynutí

 Na pokraji vyhynutí

TŘÍLETÝ gorilí samec na fotografii se jmenuje Sam a dívá se opravdu smutně. Není se ovšem čemu divit. Lovci zabili jeho matku a zanechali ho osiřelého, bez jakékoli naděje na návrat do jeho domova ve volné přírodě. Žel, Sam jen několik měsíců potom, co byla pořízena tato fotografie, zemřel na problémy s dýcháním. Nebyl však jedinou gorilou s tak chmurnými vyhlídkami do budoucna.

Neustálé ničení přirozeného prostředí, v němž tato zvířata žijí, je zařadilo do seznamu ohrožených druhů. A jelikož na některých místech jsou gorily zabíjeny pro maso, představují lovci vybavení moderními puškami vážné nebezpečí pro jejich dlouhodobé přežití. Budoucnost goril vypadá opravdu ponuře, ale mnoho jiných druhů je na tom ještě hůř.

Zpráva o stavu většiny divoce žijících zvířat světa připravená Mezinárodní unií pro ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN) zní velmi pochmurně. Ohrožených druhů v několika posledních letech přibylo a začala znepokojivě vzrůstat i rychlost, s jakou tato zvířata vymírají. Organizace IUCN, jež sleduje stav tisíců živočišných druhů, v nedávné době vydala červený seznam s cílem lépe seznámit lidi s neutěšeným stavem volně žijících zvířat na naší planetě.

Téměř třetině savců a přibližně osmině ptáků světa nyní hrozí vyhynutí. A to se jedná pouze o druhy, o nichž byly shromážděny údaje. Stav většiny živočišných druhů zůstává neznámý.

Pokud tato tragická situace trápí vás, jak to asi musí působit na našeho Stvořitele? Ve svém Slově,  v Bibli, Bůh prohlašuje: „Všechna lesní zvěř mi patří.“ (Žalm 50:10, Ekumenický překlad) Těžko tedy může přejít bez povšimnutí bezohledné ničení díla jeho vlastních rukou. V biblické knize Zjevení nás Bůh ujišťuje, že ‚zničí ty, kdo ničí zemi‘. (Zjevení 11:18)

Ochrana volně žijících zvířat a křehkého životního prostředí naší planety, na němž jsme všichni závislí, jsou jen dva z mnoha naléhavých úkolů, o něž se postará Boží Království, až ‚Bůh učiní všechny věci nové‘. (Zjevení 21:5; Matouš 6:10)

 [Rámeček a obrázek na straně 16 a 17]

Tygr (Panthera tigris)

Odhadovaný počet zvířat žijících ve volné přírodě: zhruba od 5 000 do 7 500 (před sto lety jich bylo přibližně 100 000)

Hlavní příčiny ohrožení: pytláctví, otrava, úbytek přirozeného prostředí a izolovanost jednotlivých tygřích skupin

[Rámeček a obrázek na straně 17]

Panda velká (Ailuropoda melanoleuca)

Odhadovaný počet zvířat žijících ve volné přírodě: 1 000 — je tedy jedním z nejvzácnějších savců na světě

Hlavní příčiny ohrožení: malá reprodukční schopnost a ničení horských bambusových lesů, na nichž jsou kvůli potravě závislí

[Podpisek]

Foto: Zoo de la Casa de Campo, Madrid

[Rámeček a obrázek na straně 17]

Orangutan (Pongo pygmaeus)

Odhadovaný počet zvířat žijících ve volné přírodě: asi 20 000

Hlavní příčiny ohrožení: lesní požáry, těžba dřeva, pytláctví a pašeráctví pro obchod s domácími mazlíčky

[Podpisek]

Foto: Zoo, Santillana del Mar, Cantabria, Španělsko

[Rámeček a obrázek na straně 18]

Panda červená (Ailurus fulgens)

Odhadovaný počet zvířat žijících ve volné přírodě: neznámý, ale zdá se, že kvůli lidské rozpínavosti a malému počtu mláďat tento počet klesá na všech místech jejich výskytu

Hlavní příčiny ohrožení: pytláctví, ničení horských bambusových lesů a chov dobytka

[Podpisek]

Foto: Zoo v Casa de Campo, Madrid

[Rámeček a obrázek na straně 18]

Kalimiko (Callimico goeldii)

Odhadovaný počet zvířat žijících ve volné přírodě: neznámý (tento primát byl objeven teprve v roce 1904)

Hlavní příčiny ohrožení: ničení amazonského deštného pralesa a odloučenost skupin, které se snadno mohou dostat do izolace

[Podpisek]

Foto: Zoo, Santillana del Mar, Cantabria, Španělsko

[Rámeček a obrázek na straně 18]

Jeřáb japonský (Grus japonensis)

Odhadovaný počet ptáků žijících ve volné přírodě: asi 2 000

Hlavní příčiny ohrožení: srážky s dráty elektrického vedení, ničení hnízdišť a znečištění

[Podpisek]

© 1986 Steve Kaufman