Přejít k článku

Přejít na obsah

Když voda zrudne

Když voda zrudne

 Když voda zrudne

OD NAŠEHO DOPISOVATELE NA FILIPÍNÁCH

Představte si rybáře, kteří scházejí k pobřeží a chystají se — jako vždy časně ráno — připravit si své lodě a sítě. Jako obvykle doufají, že budou mít dobrý úlovek. Ke svému úžasu však ještě rozespalýma očima uvidí něco hrozného. Moře vyplavilo na břeh tisíce mrtvých ryb. Co způsobilo tento hromadný úhyn? RED TIDE.

RED TIDE je úkaz, k němuž dochází po celém světě. Byl pozorován jak na atlantském, tak tichomořském pobřeží Spojených států a Kanady. Vyskytl se také v Austrálii, Bruneji, severozápadní Evropě, na Filipínách, v Japonsku, Malajsii, na Papui Nové Guinei a dalších místech. Přestože o něm ví jen poměrně málo lidí, není ničím novým.

Na Filipínách byl red tide poprvé pozorován v provincii Bataan v roce 1908. V roce 1983 způsobil otravu ryb a měkkýšů v Samar Sea, Maqueda Bay a Villareal Bay. Od té doby byl red tide zaznamenán v mnoha dalších pobřežních oblastech. Zenaida Abusová z filipínské Státní komise pro red tide řekla časopisu Probuďte se!, že „kromě úhynů ryb zdokumentoval Filipínský úřad pro rybolov a vodní zdroje 1 926 případů paralytické formy otravy měkkýši, které způsobil red tide“. * Co je ale podstatou tohoto smrtícího jevu?

O co jde

Anglické vyjádření „red tide“ znamená „rudý příliv“ a vztahuje se na zbarvení vody, k němuž někdy dochází v určitých oblastech oceánu či moře. Toto zbarvení je sice často červené, ale mohou to být také různé odstíny hnědé nebo žluté barvy. Dílo The World Book Encyclopedia uvádí, že „zbarvené oblasti se mohou rozkládat na ploše od méně než několik čtverečních yardů či metrů až po více než 1 000 čtverečních mil (2 600 čtverečních kilometrů)“.

Co je příčinou tohoto zbarvení? Red tide bývá obvykle způsoben několika druhy mikroskopických, jednobuněčných řas neboli prvoky, kterým se říká obrněnky. Tyto drobounké organismy mají vláskovité výběžky nazývané bičíky, které jim umožňují, aby se ve vodě pohybovaly. Obrněnek existuje asi 2 000 druhů a 30 z nich vytváří jedovaté látky. Tyto nepatrné organismy obvykle žijí v teplých vodách s vysokým obsahem soli.

K red tidu dochází tehdy, když náhle a prudce vzroste počet těchto mikroskopických obrněnek, neboli když „rozkvetou“. Koncentrace těchto organismů se může  zvýšit až na 50 000 000 v jednom litru vody. Přestože vědci plně nechápou, proč k tomu dochází, ví se, že obrněnky se množí tehdy, když ve vodě nastanou současně určité podmínky. K nim patří neobvyklé počasí, optimální teploty, nadbytek živin ve vodě, vydatné sluneční záření a příznivé vodní proudy. Když přijde silný déšť, bývají někdy minerální látky a další živiny ze souše odplaveny do pobřežních vod. Tyto živiny mohou přispět ke zvýšení počtu obrněnek. A jaký je výsledek? Red tide.

Je smutné, že lidé někdy tento problém zřejmě ještě zhoršují. Když se do vody vypustí velké množství průmyslových a lidských odpadů, může to mít za následek nadměrnou koncentraci určitých živin. Ta může vyvolat prudký vzrůst počtu obrněnek. Zásoby kyslíku ve vodě se brzy vyčerpají, a proto dojde k rozsáhlému úhynu ryb.

Red tide se vyskytuje v teplých mořích a klidných pobřežních vodách obvykle v době po skončení teplých měsíců a před začátkem období dešťů. Může trvat několik hodin až několik měsíců podle toho, jaké podmínky v dané oblasti panují.

Oběti

Red tide je sice většinou neškodný, ale někdy může napáchat velké škody. Určité druhy obrněnek totiž uvolňují do vody toxické látky, které paralyzují ryby a další mořské organismy a způsobují jejich úhyn. Red tide již v některých případech vedl k ohromnému úhynu ryb, ústřic, olihní, slávek, garnátů a krabů — tedy živočichů, kteří se obrněnkami živí. Po takové pohromě lze na hladině vidět spoustu leklých ryb, které se pak mohou hromadit na pobřeží v délce mnoha kilometrů.

V oblastech, kde je rybolov zdrojem příjmu, red tide připravuje rybáře o úlovek, který pro ně znamená živobytí. A ještě horší je, že red tide si již vyžádal i ztráty na lidských životech.

Otrava způsobená red tidem

Jeden z toxinů, jež některé obrněnky uvolňují, je znám jako saxitoxin. Jde o sůl, která je rozpustná ve vodě a která postihuje nervovou soustavu člověka. Proto se tato látka označuje jako neurotoxin. Dílo The New Encyclopædia Britannica uvádí, že „toxiny vypuštěné do vody dráždí dýchací soustavu člověka“. Když se v důsledku příboje tyto toxiny dostanou do vzduchu, musí být uzavřena rekreační střediska na pobřeží.

Jíte rádi měkkýše a další mořské živočichy? Potom byste měli vědět, že měkkýši živící se obrněnkami mohou být kvůli red tidu jedovatí. Časopis Infomapper píše, že ‚největší  nebezpečí představují mlži — například ústřice či slávky — a další měkkýši, protože se živí filtrováním vody a tak vstřebávají více toxinů než ryby‘. Avšak „ryby, olihně, garnáty a kraby ... mohou lidé přesto bezpečně konzumovat“. Jak to? Toxiny, které vznikají při red tidu, se totiž hromadí ve vnitřnostech těchto živočichů, a ty se před vařením obvykle vyhazují.

Přesto je však při konzumaci mořských živočichů — zejména měkkýšů —, kteří pocházejí z oblastí, jež jsou známy případy kontaminace způsobené red tidem, zapotřebí dávat si pozor. Red tide totiž může vyvolat stav, který se označuje jako paralytická forma otravy měkkýši (paralytic shellfish poisoning) neboli PSP. Pokud sníte potravu obsahující toxiny, jež vznikají při red tidu, potom možná do třiceti minut pocítíte příznaky otravy. Některé z těchto příznaků jsou uvedeny v průvodní tabulce. Kdyby se PSP náležitě neléčila, mohlo by dojít k ochrnutí dýchací soustavy, což může vést ke smrti.

Na otravu způsobenou red tidem není dosud znám žádný protijed. Některé nouzové postupy však již byly do jisté míry úspěšné. Toxiny vznikající v důsledku red tidu je možné z pacientova žaludku odstranit tak, že se pacient přinutí ke zvracení. K odstranění jedů se také používá výplach žaludku pomocí trubice zavedené do tohoto orgánu. V některých případech je nezbytné poskytnout umělé dýchání. Někteří lidé na Filipínách se domnívají, že k rychlejšímu zotavení pomáhá postiženým to, když se napijí kokosového mléka se surovým hnědým cukrem.

Řešení

V současné době nedokážeme proti red tidu udělat téměř nic. Mnoho lidí je ale přesvědčeno, že problém red tidu by se omezil, kdyby se používalo méně chemických hnojiv a pesticidů. Díky tomu by tyto látky přestaly být odplavovány do moře. Pomoci může také zákaz vypouštění průmyslových a lidských odpadů do vody. Další přístup by mohl spočívat v tom, že by se z pobřeží odstranily případné zdroje živin, které mohou způsobovat množení obrněnek.

Některé vlády prozatím situaci pečlivě monitorují. Například na Filipínách jedna státní organizace pravidelně testuje měkkýše, aby na místním i mezinárodním trhu zajistila jejich zdravotní nezávadnost. Pouze Stvořitel však může nakonec odstranit zhoubné důsledky, jež na lidstvo doléhají, když voda zrudne.

[Poznámka pod čarou]

^ 5. odst. I když na Filipínách je red tide přímo spojován s problémem paralytické formy otravy měkkýši, někteří odborníci tvrdí, že to nemusí nutně platit ve všech zemích, v nichž se red tide vyskytuje.

[Rámeček na straně 24]

Příznaky otravy způsobené red tidem

1. Pocit brnění nebo pálení rtů, dásní a jazyka

2. Snížená citlivost a brnění v obličeji, které se rozšiřují i do jiných částí těla

3. Bolest hlavy a závrať

4. Silná žízeň a nadměrné tvoření slin

5. Nevolnost, zvracení a průjem

6. Potíže s dýcháním, mluvením a polykáním

7. Bolest kloubů

8. Zrychlený tep

9. Ochabnutí svalů a ztráta rovnováhy

10. Ochrnutí těla

[Obrázky na straně 24 a 25]

Organismy, které způsobují red tide

Pyrodinium bahamense

Gymnodinium catenatum

Gambierdiscus toxicus

[Podpisky]

S laskavým svolením dr. Rhodory V. Azanzy, University of the Philippines

S laskavým svolením dr. Harujošiho Takajamy

ASEAN-Canada Cooperative Programme on Marine Science

[Obrázek na straně 25]

Důsledky red tidu

[Podpisek]

Grant Pitcher/S laskavým svolením WHOI

[Podpisek obrázku na straně 23]

Peter J. S. Franks, Scripps Institution of Oceanography

[Podpisek obrázku na straně 25]

Scripps Institution of Oceanography