Přejít k článku

Přejít na obsah

„Zlato“ Severu

„Zlato“ Severu

 „Zlato“ Severu

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V POLSKU

JANTARU se již od starověku říká zlato Severu. Ve starověkém Římě se s ním obchodovalo. Císař Nero údajně vyslal jistého šlechtice, aby jantar nakoupil v Polsku. Co obchodníci dostávali výměnou za jantar? Zlaté a stříbrné mince, ale také předměty denní potřeby. Předpokládá se, že v prvních stoletích našeho letopočtu přispěla jantarová obchodní cesta k rozšíření křesťanství do Polska.

Někteří lidé byli přesvědčeni, že jantar má magickou moc. Proto se z něj vyráběly amulety, které údajně přinášely štěstí, chránily před neštěstím a pomáhaly při lovu i v boji. Jantar se také používal při uctívání mrtvých. Z jantaru se vyráběly ploché kotouče, malé sekerky a postavičky, které se pak používaly při uctívání slunce, předků a při rituálech plodnosti.

Jantar navíc hrál významnou roli také v lidovém léčitelství. Panovalo přesvědčení, že šňůra jantarových korálků kolem krku přináší úlevu od bolesti hlavy, šíje a krku, a že jantarový náramek pomáhá lidem, kteří trpí revmatismem. Používaly se také různé krémy, balzámy, směsi a extrakty jantaru, který byl naložen v lihu. Ještě dnes někteří lidé věří, že jantar má léčivé schopnosti.

Jantar skutečně přináší čest Stvořiteli všech věcí, Jehovovi Bohu. Žalmista tedy měl pádné důvody, aby pod inspirací prohlásil: „Jak mnohá jsou tvá díla, Jehovo! Všechna jsi je udělal v moudrosti. Země je plná tvých výtvorů.“ (Žalm 104:24)

[Podpisek obrázku na straně 31]

Všechna vyobrazení: Dziȩki uprzejmości DEJWIS COMPANY; Gdańsk-Polska