Přejít k článku

Přejít na obsah

Rubrika „Pozorujeme svět“ se dostává do školy

Rubrika „Pozorujeme svět“ se dostává do školy

 Rubrika „Pozorujeme svět“ se dostává do školy

EDELMIRA, patnáctiletá dívka ve Spojených státech, dobře využila časopis Probuďte se! ve škole. V dopise vydavatelům napsala:

„Každý pátek máme za úkol uvést zprávu o současných událostech. Při čtení Probuďte se! z 22. dubna 2000 jsem se rozhodla, že svou zprávu založím na krátkém článku z rubriky ‚Pozorujeme svět‘, který se jmenoval ‚Tabáková společnost připouští, že kouření způsobuje rakovinu‘. Napsala jsem výtah a přečetla jej před třídou. Učitelka i studenti pozorně naslouchali. Když jsem skončila, jedna spolužačka se mě před celou třídou zeptala, jak dlouho mi trvalo, než jsem tyto informace našla. Dala jsem jí Probuďte se! Dychtivě jej začala číst a jeden chlapec z našeho sboru, který s ní má společnou další vyučovací hodinu, řekl, že ji viděl, jak si časopis pořád ještě čte. Tato dívka mi nyní řekla, že chce dostávat každé číslo Probuďte se! i sesterského časopisu Strážná věž.

Díky této zkušenosti jsem hrdá na to, že jsem svědek Jehovův. Pochopila jsem, že příležitostí mluvit o Jehovovi máme velmi mnoho.“ Edelmira svůj dopis končí slovy: „Chci Vám poděkovat za Vaši tvrdou práci při přípravě těchto časopisů. Prosím, pokračujte ve vydávání rubriky ‚Pozorujeme svět‘.“