Přejít k článku

Přejít na obsah

Proč stojí za to blíže poznat své prarodiče?

Proč stojí za to blíže poznat své prarodiče?

 Mladí lidé se ptají ...

Proč stojí za to blíže poznat své prarodiče?

„Když jsme já a maminka měly problémy s komunikací, pomohla nám je vyřešit babička.“ (Damaris)

„BĚHEM celé historie měli prarodiče klíčovou roli v zachovávání rodinné harmonie a tradice.“ To píše dr. Arthur Kornhaber ve své knize Grandparent Power! (Moc prarodičů!) a dodává: „Jejich psychologická, sociální a duchovní úloha učitelů, pomocníků rodičů, rodinných historiků, vychovatelů, poradců a také bavičů byla nanejvýš důležitá. Chtěl bych vědět, jak by naše společnost fungovala, kdyby přehlížela tu mocnou a mnohostrannou úlohu prarodičů.“

V minulosti byli prarodiče základním kamenem rodinného života, a to zejména mezi ctiteli Jehovy Boha. Bible přikazovala Izraelitům, aby starším lidem projevovali ohled a vážili si jich. (3. Mojžíšova 19:32) Prarodiče byli považováni za hodné zvláštní cti. (1. Timoteovi 5:4)

Je smutné, že doba se změnila. Členy rodin často rozdělují velké vzdálenosti, a mnoho mladých se tak se svými prarodiči stýká jen málo. Změnily se také postoje. Se staršími lidmi — včetně příbuzných — se v mnoha částech světa již nejedná s patřičnou úctou. (2. Timoteovi 3:1–3) To, co se dříve označovalo jako generační rozdíl, nyní vypadá spíše jako generační propast. Mnoho mladých si o svých prarodičích myslí, že jsou staří a mimo dnešní realitu. Tito mladí si nedokážou představit, že by starší lidé vůbec mohli rozumět tlakům a problémům, kterým mladí lidé denně čelí.

Pokud uvažuješ stejně, zkus se nad tím znovu zamyslet. Budeš-li totiž poznávat své prarodiče — zvláště pokud jsou bohabojní —, velmi tě to obohatí. Jestliže je však poznávat nebudeš, může ti to velmi chybět. Jak to?

Zdroj moudrosti a rad

Mnoho mladých lidí zjistilo, že prarodiče pro ně mohou být během bouřlivých let dospívání útočištěm. Časopis Seventeen poznamenal: „Díky desetiletím životních zkušeností ti často mohou při řešení problémů pomoci lépe než kamarádi tvého věku, kteří zápasí se stejnými problémy jako ty. Ty  a tvoji vrstevníci jste uprostřed obtíží první životní etapy, ale tvoji prarodiče přestáli již mnoho takových období. Jsou často nejen moudří, ale i bystří.“ Tato zpráva pouze potvrzuje to, co Bible řekla již před staletími: „Šediny jsou korunou krásy, když se nalézají na cestě spravedlnosti.“ (Přísloví 16:31)

Pravdou je, že tvoji prarodiče vyrůstali ve světě, který se od toho, v němž nyní žiješ, snad poněkud liší. Můžeš si být ale jist, že čas od času měli tytéž pocity, se kterými nyní bojuješ. Ty jsi možná ještě poměrně nezkušený v tom, jak se s takovými pocity vyrovnat, ale tvoji prarodiče se s nimi učili vyrovnávat celý život. (Přísloví 1:4) „Není mezi letitými moudrost a porozumění v délce dnů?“ ptal se spravedlivý muž Job. (Job 12:12) Ano, je. A z tohoto důvodu mohou prarodiče často být skutečnou pomocí, když mladí potřebují nějakou vyrovnanou radu, povzbuzení nebo podporu.

Například Damaris a její matka žijí s babičkou ve stejném domě. Damaris vzpomíná: „Když jsme já a maminka měly problémy s komunikací, pomohla nám je vyřešit babička. Ukazovala mi, jak se dívat na věci z jiného hlediska.“

Alexandria měla podobnou zkušenost, když se její rodina přestěhovala a ona musela změnit školu. Říká: „Moje nová učitelka byla náročná a občas se i rozčílila.“ Proto bylo pro Alexandrii obtížné se v nové škole přizpůsobit. Její babička se však ukázala jako spojenec. Pomohla Alexandrii, aby se přizpůsobila, a to tím, že ji povzbuzovala k pozitivnějšímu pohledu na danou situaci. „Nyní mám školu i mou učitelku ráda,“ říká Alexandria.

Mladý muž z Brazílie, který se jmenuje Rafael, si potom, co získal po ukončení střední školy nějaké dodatečné vzdělání, vzpomíná na pomoc, kterou mu prarodiče poskytli: „Dali mi mnoho rad, které se týkaly společenství a toho, jak se vyhnout problémům s drogami.“ Rafael nyní slouží jako celodobý kazatel.

Ve své knize Grandparenting in a Changing World (Prarodičovství v měnícím se světě) vypráví Eda LeShanová jakožto prarodič své vlastní zkušenosti. Píše: „Moje vnučka mi jednoho dne zavolala a řekla: ‚Babi, potřebuju pomoct, abych zvládla tlak od spolužáků.‘ Některé spolužačky se ji snažily přimět, aby si dávala rande s chlapci, kteří jí telefonovali.“ V odpovědi na vnuččinu prosbu o pomoc dokázala babička nabídnout vhodnou radu. Podobně i ty můžeš zjistit, že krátký rozhovor s milujícím prarodičem může být zdrojem skutečné morální podpory.

Prarodiče bývají oporou zvláště během rodinných krizí, jež mohou být způsobeny například nemocí nebo smrtí. Potom, co kvůli vážné nemoci ztratila Lacey svého otce, jí babička pomáhala, aby se s touto situací vyrovnala. „Připoutalo nás to k sobě více než kdy předtím,“ řekla Lacey.

 Neobyčejné pouto lásky

Tvoje přátelství s prarodiči může být také oproštěno od určitého napětí, které je někdy mezi mladými lidmi a jejich rodiči. Proč to tak bývá? Jedním důvodem je, že se prarodiče se svými vnoučaty často těší ze zvláštního pouta. Bible říká: „Starci jsou hrdí na svá vnoučata.“ (Přísloví 17:6, Today’s English Version)

Vzpomeň si také, že to jsou tvoji rodiče — ne prarodiče —, kdo musí nést tíhu odpovědnosti za tvou výchovu „v kázni a v Jehovově myšlenkovém usměrňování“. (Efezanům 6:4) Role tvých prarodičů není tak náročná, a proto jsou k tobě pravděpodobně méně kritičtí než tvoji rodiče. Také obvykle nejsou zatíženi povinnostmi a tlaky, které vyplývají z každodenní péče o rodinu. Tím, že jsou od takových stresů částečně osvobozeni, je pro ně možná snadnější reagovat na tvé potřeby nebo ti věnovat pozornost. Sedmnáctiletý Tom vzpomíná na péči, které se mu dostalo od prarodičů. Posílali mu „dárky za dobré vysvědčení“ a také mu zaplatili hodiny klavíru.

Samozřejmě, že ne všichni prarodiče mohou vnoučatům dávat takové dárky, přesto ale mohou stále dokazovat svůj zájem o tebe. Možná tím, že tě pochválí a povzbudí nebo tě čas od času pozorně vyslechnou. To může posílit pevná pouta vašeho přátelství. Damaris o své babičce říká: „Cítím se s ní uvolněně, můžu za ní kdykoli přijít a promluvit si s ní, protože je vždycky připravena mě vyslechnout, i když někdy říkám hlouposti.“ Mladík jménem Jônatas se také těší se svými prarodiči z volnosti řeči a z příležitosti mluvit o vážných věcech.

Vzájemná výměna

Prarodiče ti mohou poskytnout svou moudrost a lásku a současně také mohou mít užitek z tvé mladické síly a z tvého přátelství. Jak to? Je pravděpodobně mnoho věcí, ve kterých můžeš být svým prarodičům pomocí a oporou. Jejich fyzická síla je častokrát opouští. Nebo možná bojují se špatným zdravím. Rozhodně je povzbudí, když jim pomůžeš s nakupováním a domácími pracemi.

Mnozí prarodiče ovdověli a občas se cítí osamělí. Když o ně projevíš živý zájem, velmi jim tím pomůžeš v boji proti pocitům osamělosti a vliješ jim tak chuť do života. A to je také určitý způsob, jak můžeš plnit biblický příkaz, abys ‚splácel patřičnou náhradu svým prarodičům, neboť to je před zrakem Boha přijatelné‘. (1. Timoteovi 5:4)

Buď si jist, že pokud se více přiblížíš ke svým prarodičům, obohatí to tebe, ale i je. Možná jsi k nim dosud neměl blízký vztah. Snad bys to chtěl změnit, ale nevíš, kde začít. Možná je to tím, že tvoji prarodiče žijí daleko, nebo tím, že tvoji rodiče již nejsou spolu, a to tě od prarodičů oddělilo. Příští článek poskytne některé praktické návrhy, co můžeš v takových situacích dělat.

[Obrázek na straně 17]

Prarodiče bývají dobrými posluchači a zdrojem rad a podpory

[Obrázek na straně 18]

Svým prarodičům pomáhej