Přejít k článku

Přejít na obsah

„Prudce rostoucí města“

„Prudce rostoucí města“

 „Prudce rostoucí města“

„Lidé se dnes stěhují v takové míře jako nikdy předtím, a většina těch, kdo opouštějí svůj domov a hledají lepší život, míří do města.“

TATO slova uvedla publikace Foreign Affairs (Zahraniční záležitosti) v úvodu článku, jenž měl název „Prudce rostoucí města v rozvojových zemích“. Podle tohoto článku byli mnozí lidé „zlákáni vábivým třpytem měst nebo byli donuceni odstěhovat se z venkova kvůli politickým nepokojům či hospodářským problémům, populačním tlakům a narušení životního prostředí“.

A jak rychle města rostou? Někteří odborníci odhadují, že lidé proudí do měst v obrovském množství — každý týden jich je více než milion. V rozvojových zemích nyní hranici jednoho milionu překročilo více než 200 měst. Asi 20 měst dosáhlo hranice deseti milionů obyvatel. A zpomalení tohoto růstu není v dohledu. Vezměme si například město Lagos v Nigérii. Podle zprávy organizace Worldwatch Institute „bude v roce 2015 v Lagosu možná bydlet skoro 25 milionů lidí, a tak se z třináctého největšího města na světě stane třetím největším městem“.

Mnozí odborníci se domnívají, že do budoucnosti to nevěští nic dobrého. Federico Mayor, bývalý generální tajemník Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu varuje, že v roce 2035 „bude v dnešních městských oblastech žít o tři miliardy lidí více“. K tomu, aby se pro tuto ohromnou populaci zajistilo vše potřebné, „budeme muset v příštích čtyřiceti letech postavit tisíc měst — každé pro tři miliony obyvatel —, tedy dvacet pět takových měst ročně“.

Odborníci také říkají, že rychle rostoucí městská populace má na města po celém světě ničivý vliv. A patří k nim i města v prosperujících průmyslových zemích. S jakými problémy se vlastně města potýkají a jaký dopad to může mít na vás? Je v dohledu nějaké řešení? Tyto závažné otázky budou rozebírány v následujících článcích.