Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Nová knihovna v Alexandrii nemá knihy

Noviny The Wall Street Journal uvádějí, že význačnou knihovnu v Alexandrii, jež „v Kristově době proslula tím, že obsahovala veškerou lidskou moudrost, ... poničil v roce 47 př. n. l. požár a v 7. století n. l. nakonec zanikla úplně“. Egypt za pomoci dalších arabských zemí a Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu postavil v Alexandrii novou knihovnu a doufá, že tato knihovna zastíní tu starou. „První čtyři patra jsou pod zemí a jsou obklopena reflexní vodní nádrží. Knihovna má sedmnáct výtahů, samočisticí okna a natolik zdokonalený bezpečnostní systém, že může uhasit požár, aniž by na vzácné texty dopadla jediná kapka vody.“ Časopis však dále říká, že „knihovna postrádá jeden klíčový prvek. Totiž knihy.“ A dodává, že mnoho let byly vynakládány miliony dolarů na stavbu, a tudíž „rozpočet nové knihovny na vlastní získání knih je již tak nepatrný, že ředitel této knihovny ... Mohsen Zahran musí pokorně žebrat o knihy, jejichž hlavní předností je to, že jsou zadarmo“. Nehledá se ani hlavní knihovník, protože „nemáme na to, abychom nějakou osobu platili,“ říká pan Zahran. Do nové knihovny se vejde osm milionů knih.

Fantomové bolesti

Časopis New Scientist uvádí, že „lidé, kteří ztratili končetinu, často cítí chronickou bolest zdánlivě vycházející právě z chybějící končetiny nebo v ní cítí počitky, když se někdo dotkne jejich obličeje. Když určitá část mozkové kůry nějakou dobu nedostává žádné senzorické vjemy — v důsledku amputace nebo poškození míchy —, nervy přilehlých oblastí tuto nefunkční oblast zaberou a v podstatě převezmou její funkci.“ Časopis dodává: „Často to má za následek, že lidé cítí chybějící končetinu nebo stálou bolest.“

Páchnoucí dech a perspektivy v zaměstnání

„Není žádným zveličováním, když řekneme, že [páchnoucí dech] je překážkou mnoha profesí,“ prohlašuje v brazilském obchodním časopise Exame zubařka Ana Cristina Kolbeová. „V extrémních případech lidé ztrácejí jedno zaměstnání za druhým, aniž by chápali, v čem je vlastně problém,“ dodává odborník na personalistiku Leandro Cerdeira. Ve studii, která byla provedena ve dvou velikých brazilských městech, trpělo halitózou neboli páchnoucím dechem 40 procent dotázaných lidí. Nejběžnějšími příčinami halitózy byl stres a strava obsahující malé množství vláknin. Ke zmírnění potíží dr. Kolbeová doporučuje, aby si tito lidé vzali několik dnů volna a jedli více zeleniny. Jako okamžité krátkodobé řešení mohou zaměstnanci s halitózou kloktat slabý roztok peroxidu vodíku.

Rostoucí zoufalství

Podle francouzských novin Le Monde zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) ze 105 zemí uvádí, že průměrné procento sebevražd v letech 1950 až 1995 stouplo v těchto oblastech o 60 procent. Doktor José-Maria Bertolote, který je koordinátorem odboru duševního zdraví při WHO, odhadoval, že v roce 2000 spáchá sebevraždu milion lidí a dalších 10 až 20 milionů se o to pokusí. Skutečná čísla však mohou být mnohem vyšší. Podle uvedené zprávy každý rok spáchá sebevraždu více lidí, než kolik jich zahyne ve všech ozbrojených konfliktech na světě. Mezi lidmi ve věku od 15 do 35 let se sebevražda stala „jednou ze tří hlavních příčin smrti,“ říká dr. Bertolote.

Oběti znásilnění v Jižní Africe

„Každý rok je v Jižní Africe spácháno milion znásilnění,“ uvádí časopis World Press Review. To znamená, že ke znásilnění dochází každých 30 sekund. Článek píše, že „v Jižní Africe je nejvyšší počet znásilnění, které končí vraždou“. Ačkoli má Jižní Afrika pouze 40 milionů obyvatel, je tento počet 12krát vyšší než ve Spojených  státech, které zaujímají ve výčtu druhé místo. Článek dodává: „V jiných zemích vás možná znásilní, oloupí nebo zabijí. Ale v Jižní Africe vás nejdříve znásilní a potom zabijí jenom proto, že jste se tam náhodou ocitli. Při jiných trestných činech dochází ke znásilnění téměř automaticky. „Znásilnění se [rovněž] stalo součástí zasvěcovacích rituálů při přijímaní nových členů do gangu,“ kteří potom jdou zabít určené oběti. Z faktorů, které k tomu přispívají, článek uvádí vysoké procento zneužívání dětí a obecně rozšířený názor, že život nemá žádnou cenu. Podle průzkumu provedeného v Johannesburgu v roce 1998 jsou navíc mladí muži přesvědčeni, že ženám je v podstatě znásilnění příjemné, ale skrývají to, a když si s dívkou někam vyjdou, mají právo požadovat pohlavní styk,“ píše se v článku.

Bezkrevní medicína v Jižní Africe

Jihoafrické noviny The Mercury uvádějí, že „znepokojivě vysoké statistiky aids podnítily jedno z významných sdružení soukromých nemocnic v Jižní Africe k tomu, aby přešlo na ‚bezkrevní medicínu‘“. Doktor Efraim Kramer, odborný ředitel programu, říká: „Naším cílem je povzbudit celou lékařskou obec k tomu, aby pacientům poskytovala lékařskou péči bez použití dárcovské krve.“ V Jižní Africe sice individuálně poskytuje bezkrevní léčbu nejméně 800 lékařů, ale toto je poprvé, kdy se nějaká skupina rozhodla uskutečnit celostátně koordinovaný program. Doktor Kramer řekl, že reakce lékařů byla „nesmírně pozitivní“. Noviny The Mercury uvádějí: „Účinné metody bezkrevní léčby byly vyvinuty převážně díky požadavkům náboženských skupin, jako jsou například svědkové Jehovovi, kteří odmítají léčbu krví.“

Přírodní tobolky s vitaminem C

Acerola, která je také známá jako třešně džungle, má v průměru jen asi dva centimetry. Nicméně tento hořkosladký plod obsahuje 50krát více vitaminu C než pomeranč a 100krát více než citron. Studie provedená na Sanmartínově státní univerzitě v peruánském městě Tarapoto ukázala, že 100 gramů dužiny toho nejkyselejšího citronu má 44 miligramů kyseliny askorbové, kdežto stejné množství dužiny aceroly má této kyseliny 4 600 miligramů. Denní potřebu vitaminu C dospělého člověka pokryjí pouhé čtyři tyto přírodní „tobolky“. Podle novin El Comercio je snaha zjistit, zda by bylo možné acerolu — „ovoce, které snadno podléhá zkáze“ — pěstovat komerčně místo plodin koky.

Škodlivá rada

Podle časopisu Psychology Today „sdělovací prostředky a popularizátoři psychologie propagují myšlenku, že ‚ventilovat‘ [hněv] je užitečné. Tato rada však nadělá více škody než užitku.“ Brad Bushman, psycholog na Iowské státní univerzitě, říká, že „projevování hněvu v podstatě agresi zvyšuje“. Testovaní lidé, kteří „svůj hněv vybili“ tím, že bušili do boxovacího pytle, projevovali dvakrát více agrese a krutosti než ti, kdo to nedělali. Rovněž „jedinci, kteří si před tím, než začali bušit do boxovacího pytle, přečetli článek o prospěšnosti katarze, byli mnohem ochotnější boxovat než ostatní,“ uvádí časopis. „Místo, aby se člověk pokoušel agresi jen zmírnit,“ říká pan Bushman, „měl by jí zcela zabránit. Počítejte do deseti — nebo do sta, pokud je to potřebné — a hněv vás přejde.“

Největší ozonová díra všech dob

Satelit NASA, který monitoruje ozonovou vrstvu, zaznamenal během září 2000 největší díru, jaká dosud nad Antarktidou vznikla. Tak to uvedly noviny Clarín z Buenos Aires v Argentině. Díra se objevila nad oblastí asi 28,3 milionu čtverečních kilometrů, a tím překonala dřívější rekord o více než 1 000 000 čtverečních kilometrů. Neobvyklý rozsah této díry vědce překvapil. Doktor Michael Kurylo z NASA řekl, že tato pozorování „zvyšují obavy z křehkosti zemské ozonové vrstvy“. Fyzik Rubén Piacentini z Argentinské národní rady pro aktivity ve vesmíru k tomu řekl, že díra je sice nyní nad neobydlenou Antarktidou, ale „může se nakonec přesunout nad jižní část [Argentiny]“. Noviny píšou, že ozon působí jako ochranný štít a snižuje potenciálně škodlivé ultrafialové záření.