Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Přecitlivělost na chemické látky Je mi sedmnáct let a chtěla bych Vám poděkovat za sérii článků „Běžné chemické látky — Působí vám potíže?“. (8. srpna 2000) Nedávno se zjistilo, že mám přecitlivělost na chemické látky, a je pro mě velkou úlevou, když vím, že nejsem jediná, kdo takovými ponižujícími příznaky trpí.

S. C., Itálie

Informace, které jste dříve publikovali v článcích na téma „Působí vám znečištění potíže?“ (anglické vydání Probuďte se! z 8. června 1983), mi zachránily život. Toto hrozné onemocnění vede k tomu, že se nemůžeme účastnit nesmírně důležitého společenství naší duchovní rodiny a společenského života. Tato choroba navíc nevzbuzuje žádné pochopení ani soucit. Vaše poslední články popisují, co takový člověk vlastně cítí.

M. J., Francie

Byla jsem nemocná přes rok, než jsme našli lékaře, který mi dokázal pomoci. Během té doby byli moji přátelé laskaví a tolerantní, i když mohu říci, že mě vlastně nechápali. Tak Vám za tyto články děkuji. Je úžasné být částí organizace, která poskytuje poučení v tolika otázkách.

S. B., Spojené státy

Trpím přecitlivělostí na chemické látky a nikdy jsem nečetla tak důkladný, vyrovnaný přehled o tomto problému a jeho důsledcích. Líbilo se mi, že jako pomoc ke zvládnutí těchto potíží jste „předepsali“ lásku a smích. Praktické jsou také připomínky, abychom byli rozumní v tom, co očekáváme od druhých.

D. G., Spojené státy

Jsem svědek Jehovův a sloužil jsem deset let jako cestující dozorce. Setkal jsem se s mnoha lidmi, kteří trpěli přecitlivělostí na chemické látky. Je zcela jasné, že tato choroba je skutečná a není jen nějakým výplodem fantazie těchto lidí. Jako obvykle Probuďte se! nejen tuto chorobu popsalo, ale také poskytlo praktické podněty, jak můžeme takto postiženým lidem projevovat laskavost, lásku a soucit.

T. M., Spojené státy

Zdobení těla K tomu, abych Vám napsala, mě podnítil článek „Co říká Bible — Při zdobení těla je zapotřebí rozumnosti“. (8. srpna 2000) Vkusné zdobení těla je krásné, je to skutečné umělecké dílo. Společnost mě možná odsoudí a zařadí si mě podle mého vzhledu, ale já vím, že Bůh mě miluje. Doufám a modlím se o to, aby se lidé nezabývali mým tetováním, ale aby se dívali na to, jaká jsem uvnitř.

K. M., Spojené státy

Článek uznával, že to, zda se člověk rozhodne pro určité zdobení těla, je osobním rozhodnutím. Nicméně jedním ze způsobů, jak dát najevo vnitřní krásu, je ‚zdobit se se skromností a zdravou myslí‘. (1. Timoteovi 2:9) Bible také jasně říká, že křesťan je povinen brát v úvahu nejen své vlastní svědomí, ale také svědomí „toho druhého“. (1. Korinťanům 10:29) (Red.)

Jazyk Děkuji Vám za článek „Jazyky — Komunikační mosty a přehrady“. (8. srpna 2000) Jazyky mě vždy fascinovaly a již jsem se naučila pět evropských jazyků. Nyní se učím sinhálštinu. Je skvělé, že když se člověk naučí nějaký jazyk, má možnost vytvořit si určitý most k jiným kulturám a vštěpovat tak jiným lidem „čistý jazyk“ biblických nauk. (Sefanjáš 3:9)

C. B., Itálie

Zármutek Děkuji Vám za článek „Měli bychom projevovat zármutek?“. (8. srpna 2000) Tento námět je nám blízký, protože jsme před třemi lety ztratili syna. I když stále proléváme slzy a jsme zarmouceni, články, jako byl tento, nám dávají sílu žít dál.

J. A. a L. A., Spojené státy