Přejít k článku

Přejít na obsah

Radioaktivní spad vyvolává obavy

Radioaktivní spad vyvolává obavy

 Radioaktivní spad vyvolává obavy

KANADSKÉ noviny Globe and Mail uvádějí, že v padesátých letech bylo po testování nukleárních zbraní nalezeno v zoubcích dětí stroncium 90 (90Sr), což je vedlejší produkt jaderné reakce. V té době se stronciu dával za vinu vzestup rakoviny u dětí.

Vědci spolupracující na americkém projektu ‚Radiace a zdraví veřejnosti‘ jsou nyní, o několik desetiletí později, opět znepokojeni. Doktorka Janet Shermanová, specialistka v oboru vnitřního lékařství, která se na tomto projektu podílí, vysvětluje, že „množství stroncia 90 v zubech malých dětí, které se narodily od roku 1990, dosahuje takové úrovně, jaká byla během let, kdy nad zemským povrchem probíhaly jaderné zkoušky“.

Odkud toto stroncium 90 pochází? Podle některých vědců jsou možným zdrojem stroncia jaderné havárie v minulosti, radiace ze správně fungujících jaderných elektráren nebo pokusy s jadernými zbraněmi, jež byly provedeny před mnoha lety. * Ať je již stroncium 90 z jakéhokoli zdroje, lidé jej přijímají v potravě, která obsahuje kontaminované rostliny, a v mléce krav, které kontaminovanou trávu spásly. Stroncium 90 je chemicky podobné vápníku, proto se u lidí tento radioaktivní materiál ukládá v kostech, čímž se zvyšuje nebezpečí rakoviny kostí a leukemie.

Noviny Globe také vyjadřují určité obavy o to, do jaké míry budou příští generace vystaveny radiaci. „[Jaderný materiál] je při vyjmutí z jaderného reaktoru asi milionkrát radioaktivnější, než když tam byl vložen,“ vysvětlují noviny. „Právě vyhořelý palivový článek je pokládán za tak nebezpečný, že člověk stojící jen metr od něj, zemře na ozáření během hodiny.“

Existuje tedy — vzhledem k tomu, že nad lidstvem stále visí hrozba jaderného spadu — nějaká realistická naděje na bezpečnou budoucnost? Bible nám říká, že když byla stvořena země a život na ní, bylo vše „velmi dobré“. (1. Mojžíšova 1:31) Můžeme mít důvěru v biblický slib, že naše planeta bude brzy rájem. Potrava i voda kontaminované radioaktivním spadem budou vzdálenou minulostí. (Žalm 65:9–13; Zjevení 21:1–4)

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Po havárii jaderné elektrárny v Černobylu na Ukrajině, k níž došlo v roce 1986, stouplo v Německu množství stroncia 90 v zubech malých dětí desetinásobně.

[Podpisek obrázku na straně 31]

Foto: U. S. Department of Energy photograph