Přejít k článku

Přejít na obsah

Sběratel, který chtěl projevit úctu Stvořiteli

Sběratel, který chtěl projevit úctu Stvořiteli

 Sběratel, který chtěl projevit úctu Stvořiteli

PŘED sto lety zemřel americký sochař a sběratel motýlů Herman Strecker a zanechal po sobě v té době největší a nejvýznamnější sbírku motýlů a můr na americkém kontinentu. Jeho sbírka v počtu asi 50 000 exemplářů je nyní z velké části majetkem Fieldova muzea v Chicagu v Illinois v USA. Jeden druh obrovského bource morušového z Jižní Ameriky ve sbírce vyniká kvůli svému jménu. Pan Strecker ve své knize Lepidoptera (Motýli) vysvětlil, že tento druh nepojmenoval po nějakém člověku, který by se mu mohl odměnit tím, že ho pozve na oběd nebo mu půjčí peníze. * Naopak, pojmenoval jej podle Stvořitele. Tím bude tento „nejobdivuhodnější“ druh obracet myšlenky toho, kdo jej vidí, k Bohu. A tak díky přání ctít Stvořitele, které měl pan Strecker, dodnes tento bourec nese vědecké jméno Copiopteryx jehovah.

Někteří současníci pana Streckera měli výhrady k použití Božího jména, protože — jak napsal jeden kritik — „ve vážné a hloubavé mysli vyvolává toto jméno vše, co je svaté“. Na to pan Strecker odpověděl: „Jest-li tomu tak, pak jsem opravdu šťasten, že jsem je zvolil, neboť domnívám se, že vše, co přivádí mysl naši ke Stvořiteli, ... musí býti prospěšné; a co lepšího jest, než uvažovati o věcech posvátných — o dokladech majestátu a moci Bytosti této nejvyšší?“ Sběratel Strecker potom uzavírá: „Jest pro mne jen těžko pochopitelné, že možno by bylo míti nějakou rozumnou výhradu k propůjčení jména Stvořitelova jednomu z nejzajímavějších jeho výtvorů.“

Je pozoruhodné, jak hlubokou úctu ke Stvořiteli a jakou zbožnost Herman Strecker měl. Dnešní křesťané dbají na to, aby vznešené Jehovovo jméno používali způsobem, který Boha ctí.

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Celý název knihy pana Streckera je Lepidoptera, Rhopaloceres and Heteroceres, Indigenous and Exotic; With Descriptions and Colored Illustrations (Místní a exotičtí motýli — rhopaloceres a heteroceres; popis a barevné ilustrace) (1872).

[Obrázek na straně 31]

Herman Strecker

[Podpisek]

Herman Strecker: Z knihy The Passing Scene, Vol. 8/The Historical Society of Berks County

[Obrázek na straně 31]

(Skutečná velikost)