Přejít k článku

Přejít na obsah

První před sto lety

První před sto lety

 První před sto lety

Zákládací listina Watch Tower Bible and Tract Society byla úředně zaevidována 15. prosince 1884 v Pensylvánii v USA. * Zde bylo zřízeno i ústředí této společnosti. Později, 23. dubna 1900, byla v Londýně v Anglii opatřena nemovitost pro první odbočku. Bylo to ve východním Londýně na adrese Gipsy Lane 131, Forest Gate.

KDYŽ byla před sto lety založena tato první odbočka, bylo v celé Anglii 138 badatelů Bible, jak se tehdy říkalo svědkům Jehovovým. O dva roky později, v roce 1902, byla otevřena v Německu druhá odbočka a do roku 1904 byly další odbočky zřízeny v Austrálii a ve Švýcarsku.

V roce 1918, kdy skončila první světová válka, podávalo na celém světě zprávu o kazatelské činnosti 3 868 badatelů Bible. Následující rok byla zřízena pátá odbočka Watch Tower Society — tentokrát v Kanadě. Když se potom kázání biblického poselství začalo rozbíhat, nové odbočky vznikaly v mnoha dalších zemích, a jen v roce 1921 jich bylo otevřeno šest.

Do roku 1931, kdy badatelé Bible přijali biblické jméno svědkové Jehovovi, již bylo na celém světě 40 odboček. (Izajáš 43:10–12) Během následujících tří let tento počet vzrostl na 49. V roce 1938 bylo dosaženo vrcholného počtu 59 047 svědků, kteří kázali v 52 zemích, ale jejich křesťanskou činnost potom začal na mnoha místech ohrožovat prudký odpor.

Z jedné země do druhé se šířila politická totalita a diktatura. V září roku 1939 vypukla druhá světová válka, a tak byly odbočky svědků Jehovových v mnoha zemích zavřeny. V roce 1942 jich bylo v činnosti jen 25. Je úžasné, že po dobu nejničivější války lidských dějin byli svědkové Jehovovi aktivní po celém světě a těšili se jednomu z největších rozmachů v celé novodobé historii.

Na konci druhé světové války v roce 1945, kdy mnohé části světa ležely v troskách, byly odbočky svědků znovu otevřeny a vznikly nové. V roce 1946 již na světě bylo 57 odboček. A kolik bylo tehdy činných  svědků? Dosáhli vrcholu 176 456 zvěstovatelů. Je to skoro třikrát tolik jako v roce 1938.

Rozšiřování prvních odboček

První odbočka, která byla v Londýně v Anglii, se v roce 1911 přestěhovala do ulice Craven Terrace 34, kde bylo více místa pro kanceláře a obytné prostory. Potom byly 26. dubna 1959 zasvěceny nové budovy odbočky v londýnském Mill Hill. Později byly obytné části zvětšeny a v jejich blízkosti byl nakonec (v roce 1993) zasvěcen komplex budov o rozloze 18 600 metrů čtverečních, který se skládá z tiskárny a administrativních budov. Zde se každý rok vytiskne více než devadesát milionů časopisů Strážná věž Probuďte se! ve 23 jazycích.

Rozšiřování druhé odbočky Společnosti bylo ještě dramatičtější. V roce 1923 se německá odbočka přestěhovala do Magdeburku. První Strážná věž, která zde byla vyrobena na tiskových strojích Společnosti, měla datum vydání 15. července 1923. Během několika příštích let byl zakoupen přilehlý pozemek, byly připojeny další budovy a bylo získáno zařízení pro vazárnu a nové tiskové stroje. V roce 1933 budovu odbočky zabavili nacisté, svědkové byli zakázáni a dva tisíce jich postupně byly poslány do koncentračních táborů.

Nemovitost v Magdeburku, jenž byl tehdy částí Východního Německa, byla na konci druhé světové války v roce 1945 vrácena Společnosti a znovu tam byla zřízena odbočka. Avšak 30. srpna 1950 vtrhla do těchto budov komunistická policie, zatkla tamní pracovníky a svědkové byli ve Východním Německu zakázáni. Mezitím byla v roce 1947 zakoupena nemovitost ve Wiesbadenu v Západním Německu. Budovy odbočky, které zde byly v následujících desetiletích postaveny, byly opakovaně rozšiřovány, aby se pokryly požadavky na literaturu.

Ve Wiesbadenu již nebyla žádná další možnost přístavby, a tak byl v roce 1979 zakoupen blízko Selters 30hektarový  pozemek. Po asi pěti letech stavební činnosti byla 21. dubna 1984 zasvěcena rozsáhlá odbočka. Od té doby byla ještě zvětšena, takže zde může bydlet více než tisíc pracovníků. Obrovské ofsetové tiskové stroje v Selters vyrobí každý měsíc přes šestnáct milionů časopisů ve více než 30 jazycích a vazárna vyrobila v posledním roce více než osmnáct milionů knih včetně Biblí.

Další velké odbočky s tiskárnou

V Japonsku byla v roce 1927 zřízena odbočka nejdříve v Kóbe, ale tvrdé pronásledování svědků během druhé světové války jejich aktivitu omezilo. Krátce po válce však byla odbočka znovu otevřena v Tokiu. Když kvůli omezenému prostoru již nebylo možné provést žádnou přístavbu, byla postavena nová odbočka v Numazu. Zasvěcena byla v roce 1973. Když i tato odbočka začala být příliš malá, byla postavena nová odbočka v Ebině a ta byla zasvěcena v roce 1982. Nedávno se na tomto místě dokončila přístavba prostor, kde může být ubytováno 900 pracovníků. V roce 1999 bylo jen v japonštině vytištěno přes devadesát čtyři milionů časopisů Strážná věž Probuďte se! a také více než dva miliony knih.

K rozšiřování budov odboček docházelo obdobně i v dalších zemích. V Mexiku vznikla v roce 1929 odbočka ve městě Mexiko. Když počet svědků potom dosáhl 60 000, byla postavena prostorná nová budova mimo město. Ta byla zasvěcena v roce 1974 a další budovy byly dokončeny v roce 1985 a 1989. Nyní se blíží dokončení velké nové tiskárny a dalších obytných budov. V mexické odbočce tudíž bude moci brzy bydlet 1 200 pracovníků. Odbočka již nyní zajišťuje časopisy a knihy pro více než 500 000 svědků a pro miliony dalších lidí v Mexiku, i v okolních zemích.

V roce 1923 byla zřízena odbočka v Brazílii v Rio de Janeiru a později zde byly postaveny skvělé nové obytné prostory. Avšak vzhledem k tomu, že obchodním a dopravním centrem Brazílie je São Paulo, byla v roce 1968 postavena nová odbočka v tomto městě. V polovině sedmdesátých let bylo v Brazílii asi 100 000 svědků. Další možnost přístavby však v São Paulu nebyla, a proto byl v Cesário Lange, jež je od São Paula vzdáleno asi sto padesát kilometrů, zakoupen pozemek o 115 hektarech. Budovy odbočky na tomto novém místě byly zasvěceny 21. března 1981. Byly zde přistavěny další budovy, a tak může v odbočce bydlet asi 1 200 lidí. V Brazílii se tisknou časopisy a knihy pro velkou část Jižní Ameriky, ale také pro jiné části světa.

Další velká odbočka, kde se tiskne literatura, byla dokončena začátkem devadesátých let blízko města Bogotá v Kolumbii. Zde se tisknou časopisy Strážná věž Probuďte se! pro celou severozápadní část Jižní Ameriky.

Další odbočky, které vytisknou miliony časopisů ročně, jsou v Argentině, Austrálii, na Filipínách, ve Finsku, v Itálii, Jižní Africe, Kanadě, Koreji, Nigérii a ve Španělsku. Každý rok italská odbočka vytiskne v mnoha jazycích miliony knih včetně Biblí. Velká část z roční produkce, která dosahuje více než čtyřicet milionů knih a více než miliardu časopisů, se pochopitelně vytiskne v ústředí Watch Tower Bible and Tract Society v Brooklynu v New Yorku a také v tiskárně, která je v severní části státu New York.

Je skutečně pozoruhodné, že za sto let počet odboček vzrostl z jedné na dnešních 109, které slouží potřebám svědků Jehovových ve 234 zemích. A představte si, že zde pracuje asi 13 000 zasvěcených dobrovolných pracovníků z řad křesťanů. Jejich práce a práce asi 5 500 dobrovolníků v ústředí Společnosti je nezbytná pro splnění proroctví Ježíše Krista, že ‚než přijde konec, bude se tato dobrá zpráva o království kázat po celé obydlené zemi‘. (Matouš 24:14)

[Poznámka pod čarou]

^ 2. odst. Tehdy se nazývala Zion’s Watch Tower Tract Society.

[Obrázek na straně 17]

Tom Hart je pokládán za prvního badatele Bible v Anglii

[Obrázky na straně 18]

Londýnská odbočka na Craven Terrace 34 (na fotografii vpravo)

[Obrázky na straně 18]

Budovy, které jsou v Londýně používány nyní