Přejít k článku

Přejít na obsah

Kde můžete získat nejlepší vzdělání?

Kde můžete získat nejlepší vzdělání?

 Kde můžete získat nejlepší vzdělání?

„Čím je sochařství pro kvádr mramoru, tím je vzdělání pro duši.“ (Joseph Addison, 1711)

CHODILI jste někdy do školy? Většina lidí může odpovědět kladně, ale ne každý. V době, kdy vstupujeme do 21. století, nesčetné miliony dětí nemají pravidelnou školní výuku. Tato situace trvá již dlouhou dobu, a proto je téměř jedna miliarda dospělých negramotná.

Dobré vzdělání však patří k základním potřebám. Mnozí lidé jej dnes nepokládají za nějaký nedostupný luxus, ale za něco, na co mají právo jak děti, tak dospělí. Dá se ale dosáhnout dobrého vzdělání bez nezbytných prostředků? Co když jsou knihy nepostačující, když je málo kvalifikovaných učitelů a nedostatek škol?

Opravdu, kde mohou lidé získat kvalitní vzdělání, jež jim pomůže uplatnit se ve společnosti, rozšířit si znalosti o světě kolem nich a jež jim poskytne duchovní hodnoty, které mohou změnit jejich život? Které vzdělání klade důraz na zdravá morální měřítka, ukazuje jak zlepšit kvalitu života a poskytuje spolehlivou naději do budoucnosti? Je takové vzdělání opravdu dostupné všem?

Základ pro nejlepší vzdělání

Ačkoli je to asi překvapující, můžeme s přesvědčením říci, že takové kvalitní vzdělání je dostupné všem. Existuje totiž účinný prostředek, který pro toto vzdělání může poskytnout určitý základ. Je to starobylá a úctyhodná „učebnice“, která je celá nebo zčásti dostupná ve více než 2 200 jazycích světa. Je dostupná v podstatě každému člověku na zemi, a to v jazyce, kterému rozumí. Která kniha to je?

Je to Bible, kniha, jež je všeobecně pokládána za nejvýznamnější knihu, jaká byla napsána. „Za skutečně vzdělaného lze označit toho, kdo má důkladnou znalost Bible,“ napsal začátkem 20. století učenec William Lyon Phelps. „Žádné jiné poznatky ani žádná jiná kultura, ať jsou jakkoli rozsáhlé nebo elegantní, nemohou ... vytvořit odpovídající náhradu.“

Bible je soubor knih, které byly psány v průběhu asi 1 600 let. O této významné knihovně pan Phelps dodává: „Bible je základem našich idejí, naší moudrosti, naší filozofie, naší literatury, našeho umění a našich ideálů v daleko větší míře než všechny ostatní knihy dohromady. ... Jsem přesvědčen, že znalosti Bible bez absolvování střední školy jsou cennější než střední škola bez Bible.“

Dnes provádí křesťanské společenství svědků Jehovových po celém světě mimořádné vzdělávací dílo, které je založeno na Bibli. Nejsou to jen základy psaní a čtení. Toto vzdělávací dílo zajišťuje duševní a mravní rozvoj lidí. Pozitivním způsobem ovlivňuje jejich výhled do budoucnosti, protože poskytuje základ pro skutečnou naději, že to, co je před námi, je daleko lepší než to, co je za námi.

Přečtěte si laskavě následující článek, abyste se o tomto vzdělávacím programu pro život dověděli více.