Přejít k článku

Přejít na obsah

Oxid uhelnatý — Nenápadný zabiják

Oxid uhelnatý — Nenápadný zabiják

Oxid uhelnatý — Nenápadný zabiják

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V BRITÁNII

NA OTRAVU oxidem uhelnatým, která je způsobena vadnými zařízeními na vytápění bytů, zemře v Británii každý rok asi 50 lidí. „Oxid uhelnatý je po azbestu nejběžnější samostatnou příčinou otravy v práci i doma,“ uvádí zpráva londýnské organizace Hazards Centre Trust. Co je oxid uhelnatý?

Oxid uhelnatý je plyn vznikající při neúplném spalování buď v motoru auta nebo v topných tělesech, v nichž se topí uhlím nebo jinými fosilními palivy, zvláště plynem. Je bez barvy, bez zápachu a bez chuti. Jak tedy zabíjí?

Červené krvinky přenášejí životně důležitý kyslík do tělesných tkání. Toxicita oxidu uhelnatého spočívá v tom, že červené krvinky jej vážou snáze než kyslík. K otravě oxidem uhelnatým tedy dochází tím, že tělo má nedostatek kyslíku. Je-li člověk po určitou dobu vystaven působení malého množství oxidu uhelnatého, může to vést k trvalému poškození mozku. K příznakům patří bolest hlavy, ospalost, slabost, závratě, nevolnost a mdloby a v těžkých případech slabý tep, kóma a dechové selhání. Pokud u člověka náhle dojde k otravě, je nezbytné okamžitě podat kyslík a zajistit umělé dýchání, než dojde k zadušení, protože do mozku nepřichází dostatečné množství kyslíku, a to způsobuje smrt.

Co lze udělat, aby se nebezpečí otravy oxidem uhelnatým odvrátilo? Mějte všechny topné spotřebiče v dobrém stavu a nechávejte si je pravidelně kontrolovat odborníkem. Pokud je plynový plamen spíše žlutý než modrý, pokládejte to za varování, že dochází k nedokonalému spalování, a může vznikat oxid uhelnatý. Nyní jsou k dostání různé typy poplašných zařízení pro domácnost, které reagují na oxid uhelnatý. Pokud používáte spotřebiče, které mohou produkovat oxid uhelnatý, buďte stále ve střehu.

[Obrázek na straně 31]

Plamen při nedokonalém spalování

[Obrázek na straně 31]

Plamen při normálním spalování

[Obrázek na straně 31]

Nyní jsou k dostání různé typy poplašných zařízení pro domácnost, které reagují na oxid uhelnatý