Přejít k článku

Přejít na obsah

Od našich čtenářů

Od našich čtenářů

 Od našich čtenářů

Tělesně postižený kazatel Když jsem četla vyprávění Konstantina Morozova v článku „Světlá vyhlídka navzdory tělesnému postižení“ (22. února 2000), nedokázala jsem zadržet slzy. Mám dvě děti, které vychovávám sama. Není to snadné a někdy mám pocit, že moje problémy nikdy neskončí. Avšak v porovnání s tím, s čím se musel potýkat Konstantin, to nic není.

I., Rusko

Jsem celodobá kazatelka. Trpím degenerací sítnice a čtu jen s velkými obtížemi. Byla jsem vždy náruživá čtenářka, a tak jsem z toho někdy zoufalá a deprimovaná. Když si však vzpomenu na Konstantina, cítím, že bych si vůbec neměla stěžovat. Překonal neuvěřitelné překážky a slouží jako celodobý kazatel. Jehova opravdu dává úžasnou sílu!

W. W., Indie

Ve věku šestnácti let jsem ochrnula od pasu dolů. Stejně jako Konstantin, i já se denně potýkám s potížemi. Článek mi však ukázal, že i tělesně postižený člověk může mít ve společnosti své místo a může se podílet na uctívání Boha. Přestože špatně slyším a nemám dobrý zrak, často sama kážu na ulici, když sedím na stoličce a opírám se o zeď. Vážím si Konstantinovy horlivosti a oddanosti.

D. F., Côte d’Ivoire

Novodobé otroctví V působivé sérii článků „Novodobé otroctví brzy skončí“ (8. března 2000) jste uvedli: „Nikdo nemůže být pravým křesťanem a přitom se podílet na nelidském vykořisťování a útlaku někoho ze svých bližních.“ Jak daleko až má křesťan jít, aby nepřispíval k této ohavné zvyklosti? V západním světě je skoro nemožné najít výrobky, které by nebyly vyrobeny za pochybných okolností.

K. H., Spojené státy

V článku se rozebíralo přímé vykořisťování lidí jak výrobci, tak i dalšími lidmi. Nemysleli jsme tím, že křesťan je povinen věnovat mnoho času zkoumání původu každého výrobku, který si kupuje. Pokud však je o určitém výrobku známo, že je produktem otrocké práce, křesťan musí udělat osobní rozhodnutí, zda si ho koupí, nebo ne. V této záležitosti, stejně jako i v jiných otázkách, si křesťan chce zachovat čisté svědomí před Bohem. (1. Petra 3:16) (Red.)

Je mi šestnáct let a Váš článek na mě velmi zapůsobil. Znám několik děvčátek, která jsou v novodobém otroctví. V rodině, která si je vzala k sobě, velmi tvrdě pracují. Nedostávají však žádné vzdělání — ani lásku. Velmi se mi ulevilo, když jsem v Bibli četla, že utiskované lidi Jehova brzy osvobodí.

A. O., Burkina Faso

Víra Dnes jsem četla článek „Co říká Bible — Co je pravá víra?“ (8. března 2000) Logicky ukazoval, že pravá víra není lehkověrnost. Mnohé časopisy jsou plné reklam a mají jen málo poučných nebo povzbudivých článků. To, co pro nás uveřejňujete, bychom nikdy neměli brát jako samozřejmost.

E. S., Itálie

Video o Noemovi Musím Vám napsat, jak oceňuji článek „Noe chodil s Bohem — Jak tento videozáznam vznikal“. (8. března 2000) Náš dvaapůlletý syn se na toto video díval ještě dříve, než začal chodit. Dívá se na něj pořád dokola a chce, abych mu některé části přetáčela, aby se na ně mohl podívat znovu. Je úžasné, že máme prostředky, které našim dětem vštěpují lásku k Jehovovi.

M. V. G., Spojené státy