Přejít k článku

Přejít na obsah

Vítá vás Měděná soutěska

Vítá vás Měděná soutěska

 Vítá vás Měděná soutěska

OD NAŠEHO DOPISOVATELE V MEXIKU

MĚDĚNÁ soutěska (španělsky Barranca del Cobre) je přírodní div, který leží v severním Mexiku, v pohoří, jemuž se říká Sierra Madre Occidental, a rozprostírá se na ploše přibližně 50 000 čtverečních kilometrů. Má tedy přibližně stejnou rozlohu jako Kostarika.

Jméno Měděná soutěska je však poněkud zavádějící. Není to jen jediná soutěska či kaňon, ale soustava dvaceti kaňonů, které jsou vzájemně propojeny. Celá soustava kaňonů je podle jednoho z nich pojmenována Měděná soutěska. Jak se vyjádřil cestovatel Richard Fisher, jsou nejméně tři z těchto kaňonů hlubší než Grand Canyon ve Spojených státech. *

 Měděná soutěska je neobyčejně rozlehlá, takže většina turistů tam může navštívit jen několik z mnoha přírodních vyhlídkových míst. Nejúchvatnější pohled je na kaňony del Cobre, Sinforosa a Urique. Někteří lidé se však domnívají, že nejefektnější podívaná je z Divisadera, odkud je vidět celé panorama sbíhajících se kaňonů del Cobre, Urique a Tararecua.

Rozmanité podnebí

Prudké změny výšky v Měděné soutěsce mají značný vliv na tamější klimatické podmínky a rostlinný život. To osobně zažil Miguel Gleason, když společně se skupinou turistů sestoupil do kaňonu Urique. V časopise México Desconocido napsal: „Začalo nám být horko, a borové lesy zmizely, protože ustoupily tropickému rostlinstvu, v podobě banánovníků, avokád, a dokonce pomerančovníků. Nemohli jsme tomu uvěřit. Stačí, když řeknu, že jsem ještě nikdy v životě nepřešel z oblasti chladných lesů do horkých subtropů na tak krátkou vzdálenost a za tak malou chvilku.“

Náhorní plošiny nad kaňony jsou porostlé patnácti druhy borovic a pětadvaceti druhy dubů. V Měděné soutěsce rostou také topoly a jalovce. V létě je celé pohoří ozdobené mnoha druhy květin. Místním obyvatelům, kterým se říká Tarahumarové, slouží některé z nich k jídlu nebo jako přírodní lék. Ve výšce přes 1 800 metrů nad mořem se po větší část roku klima v pohoří mění od mírného po chladné. Zima přináší slabý déšť, a občas dokonce sněžení.

Při sestupu si návštěvníci všímají, že se začínají objevovat různé druhy stromů a kaktusů. Ještě níže se lze setkat se subtropickým klimatem, kde zima bývá příjemná, protože průměrná teplota dosahuje 17 stupňů Celsia. Naproti tomu léto může být v tomto pásmu dost nepříjemné, protože teplota kolísá mezi 35 až 45 stupni Celsia a prší tak vydatně, že řeky stoupají, až se vylévají z koryt.

Krása této krajiny je korunována dvěma mohutnými vodopády. Piedra Volada patří k nejvyšším vodopádům na světě, protože voda překonává výškový rozdíl  453 metrů, a Basaseachi má výškový rozdíl 246 metrů.

Útočiště divoce žijících zvířat

Měděná soutěska je domovem pro mnoho rozmanitých divoce žijících zvířat. Říká se, že na tomto území trvale žije 30 procent savců, kteří se v Mexiku běžně vyskytují. Mezi nimi jsou například severoamerický medvěd baribal, puma americká, vydra severoamerická, jelenec viržinský, mexický šedý vlk, pekari páskovaný, rys červený, medvídek mýval, jezevec americký, skunk pruhovaný a také netopýři, veverky a zajíci.

V Měděné soutěsce se usadilo asi 400 druhů ptáků, k nimž patří například orel skalní a sokol stěhovavý. Tyto kaňony leží na strategicky významném místě mezi Severní a Střední Amerikou, takže na zimu sem mohou přilétat tažní ptáci. Jiní ptáci si zde jen udělají přestávku na odpočinek, než se znovu vydají na další cestu.

Měděná soutěska rozhodně slouží ke cti Stvořiteli všech přírodních divů — Jehovovi Bohu. Jak to kdysi vyjádřil král David: „Tvá, Jehovo, je velikost a moc a krása a znamenitost a důstojnost; všechno v nebesích a na zemi je totiž tvoje.“ (1. Paralipomenon 29:11)

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Kaňon Urique je hluboký 1 879 metrů; kaňon Sinforosa 1 830 metrů a kaňon Batopilas 1 800 metrů. Grand Canyon je hluboký přibližně 1 600 metrů.

[Rámeček a obrázek na straně 18]

Pohled z vlaku

Přes Měděnou soutěsku probíhá železniční trať spojující stát Chihuahua s Tichým oceánem, která je dlouhá 938 kilometrů a vede z Ojinagy na hranicích mezi Spojenými státy a Mexikem do přístavu Topolobampo u Tichého oceánu. Zdejší terén má specifické vlastnosti, a proto je tato železnice považována za významné stavitelské dílo. Vlak na svých cestách přejíždí asi po 37 velkých mostech, z nichž nejdelší měří 500 metrů a vede přes řeku Fuerte. Nejvyšší most nad řekou Chínipas se zvedá do výše 90 metrů.

Vlak projíždí také 99 tunely. Nejdelší tunel, kterému se říká El Descanso, měří 1 810 metrů. Při této jízdě se turisté mohou těšit z nádherného pohledu na Měděnou soutěsku.

[Mapy na straně 15]

(Úplný, upravený text — viz publikaci)

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ

MEXIKO

CHIHUAHUA

Ojinaga

La Junta

Chihuahua

Creel

Divisadero

OBLAST MĚDĚNÉ SOUTĚSKY

Topolobampo

[Obrázek na straně 15]

Vodopády Basaseachi

[Podpisek]

© Tom Till

 [Obrázek na straně 16 a 17]

Rozhled z Divisadera

[Podpisek]

© Tom Till

[Obrázek na straně 17]

V celém kaňonu žijí Tarahumarové

[Podpisek]

George Hunter/ H. Armstrong Roberts

[Obrázek na straně 17]

Jezero Arareco

[Podpisek obrázku na straně 15]

George Hunter/H. Armstrong Roberts