Přejít k článku

Přejít na obsah

Drama na silnici

Drama na silnici

 Drama na silnici

Od našeho dopisovatele v BENINU

„TI TŘI muži žijí jen díky tomu, že je zachránili svědkové Jehovovi.“ Ve středu 19. dubna 2000 se tato zpráva šířila rychlostí blesku městem Calavi, které leží v západoafrické zemi Benin. Kdo byli tito tři muži a jak se svědkové Jehovovi podíleli na jejich záchraně?

Philippe Elegbe a Roger Kounougbe se kolem půl sedmé ráno připravovali k práci ve sjezdovém areálu svědků Jehovových, který je hned vedle odbočky Watch Tower Society v Beninu. Ten den večer se zde měly sejít stovky lidí k výroční Slavnosti na památku smrti Ježíše Krista. * Pokojným ranním tichem se náhle rozlehla ohlušující rána. Philippe a Roger si okamžitě uvědomili, že na silnici došlo k nějaké havárii.

Za několik sekund slyšeli, jak nějaký muž křičí: „Tři moji učňové zůstali pod pytli cementu!“ Philippe a Roger utíkali k silnici. Tam uviděli dvacetitunové nákladní auto, které leželo převrácené na bok. Z auta se sesunuly desítky pytlů plných cementu.

Na místě nehody byl již Josué Didolanvi, který také pracoval ve sjezdovém areálu, a nyní vytahoval jednoho muže zaklíněného mezi kabinou auta a pytli cementu. Řidič auta, jenž se sám dostal z kabiny, byl v šoku. Sebral však sílu, aby vykřikl: „Pod pytli s cementem jsou ještě dva další lidé!“ Několik přihlížejících začalo pytle odstraňovat, ale brzy s tím přestali, protože cement byl velmi horký. Právě jej totiž odebrali z výrobní pece.

Na pomoc

Philippe, Roger a Josué se pustili do hory pytlů s cementem a jeden po druhém odstraňovali. Žár a tíha těchto padesátikilových pytlů jim drásaly ruce. Situaci zhoršovalo to, že cement, který se sypal z protržených pytlů, jim dělal puchýře na prstech a působil potíže s dýcháním. „Pálily mě ruce a zvláště prsty,“ řekl později Josué. „Stále jsem však myslel na to, že snad ještě bude šance zachránit ty, co byli pod tím.“

Když tito tři muži odstranili skoro 40 pytlů s cementem, uviděli slaměnou rohož. K jejich velkému překvapení ti dva muži byli tam — přímo pod rohoží. A byli živí! Když došlo k nehodě, tito muži spali vzadu na korbě auta na rohoži, která přikrývala pytle s cementem. Když se auto převrátilo, rohož na ně spadla a tak je chránila před žárem pytlů s cementem, které je zasypaly.

V průběhu vyprošťování i potom se tam sešlo poměrně velké množství přihlížejících. Všichni žasli nad tím, že Philippe, Roger a Josué dokázali tu dvoutunovou horu odstranit tak rychle a za tak nepříznivých okolností. Na lidi také velmi zapůsobilo veliké úsilí, které ti tři muži vyvinuli, aby pomohli lidem, které ani neznali. Zdá se, že brzy o jejich hrdinském činu věděl v Calavi každý.

[Poznámka pod čarou]

^ 4. odst. Podle Ježíšova příkazu slaví svědkové Jehovovi tuto posvátnou vzpomínkovou slavnost každý rok. (Lukáš 22:19)

[Obrázek na straně 31]

Roger drží po záchranné akci slaměnou rohož