Přejít k článku

Přejít na obsah

Snaha vyloučit Vatikán z OSN

Snaha vyloučit Vatikán z OSN

 Snaha vyloučit Vatikán z OSN

ŘÍMSKÁ zpravodajská agentura Inter Press Service (IPS) uvedla, že „mezinárodní koalice více než 70 nevládních organizací začala celosvětovou kampaň za vyloučení Vatikánu z Organizace spojených národů“. Vatikán je nyní v OSN trvalým pozorovatelem neboli nečlenským státem. Tento status má Vatikán od roku 1964.

Proč tato skupina nevládních organizací, která se do konce dubna minulého roku rozrostla na 100 organizací z celého světa, má proti postavení Vatikánu v OSN výhrady? Tato koalice tvrdí, že Vatikán není politickým státem, ale náboženskou autoritou. Frances Kisslingová, prezidentka organizace Katolíci za svobodnou volbu, řekla agentuře IPS, že koalice nemá nic proti tomu, aby měl Vatikán právo vyjádřit svůj názor, ale „otázkou je, zda tento nestátní útvar má právo zaujímat postavení, jaké mají vlády“.

Stejný názor má Anika Rahmanová, která je ředitelkou mezinárodních programů v Centre for Reproductive Law and Policy. Agentura IPS uvedla její výrok, že „pokud OSN bude jednat se Svatou stolicí jako se státem, který má v důsledku své náboženské autority právo být trvalým pozorovatelem, vytváří tím OSN určitý precedens, aby podobný požadavek mohla vznést i jiná náboženství“. A dodala: „Má-li být jisté, že Organizace spojených národů nepodporuje žádné konkrétní náboženství, pak by se náboženské entitě, jakou je například římskokatolická církev, nemělo dovolit aby se tohoto fóra účastnila jako nečlenský stát.“

Jak je to ale s argumentem, že Vatikán je stát, a tudíž má právo na to postavení, které má v současnosti? „Je to sémantický dvojsmysl,“ reagovala v interview slečna Kisslingová. „Podle nás je to v zásadě definice státnosti z 15. století a Svatá stolice je ve skutečnosti vládnoucí strukturou náboženství.“ Dodala, že oba termíny „Vatikán“ i „Svatá stolice“ jsou „synonyma pro římskokatolickou církev“.

Nespokojenost nevládních organizací se současným postavením Vatikánu v OSN pramení hlavně z toho, jak se Vatikán dívá na populační otázky. Vatikán například využil některé konference OSN, jako byla například káhirská mezinárodní Konference o populaci a rozvoji v roce 1994 a Konference o ženách, která se konala v roce 1995 v Pekingu, aby vyjádřil svůj vyhraněný postoj proti plánovanému rodičovství. „Vzhledem k tomu, že OSN přijímá většinu rozhodnutí na základě konsenzu,“ uvádí agentura IPS, „protichůdné hlasy, jako ten od Vatikánu, ovlivňují výsledky jednání o otázkách týkajících se populace, antikoncepce, práv žen a zdravotní péče v souvislosti s reprodukcí.“

Podle slečny Kisslingové „se pro Vatikán hodí role nevládní organizace — stejná, jakou mají ostatní nevládní organizace zastupující muslimy, hinduisty, buddhisty, baháisty a jiné náboženské organizace“. Koalice chce, aby generální tajemník OSN Kofi Annan a posléze i Valné shromáždění oficiálně přehodnotilo postavení, které zaujímá Vatikán v největším politickém orgánu.

[Obrázky na straně 31]

Vystoupení představitele Vatikánu v OSN

[Podpisky]

UN/DPI Foto od Sophie Paris

Foto OSN 143–936/J. Isaac