Přejít k článku

Přejít na obsah

Pozorujeme svět

Pozorujeme svět

 Pozorujeme svět

Je důležité zjistit si další názor?

„Na to, abychom si zjistili názor jiného lékaře, je většina z nás zkrátka příliš zdvořilá. Takový nedostatek asertivity by však mohl pacienta stát život,“ uvádějí mexické noviny The News. Pacienti se často obávají, že jejich lékař se urazí, když budou chtít poznat názor jiného lékaře. Noviny však uvádějí, že „většině lékařů nevadí, když se pacienti zeptají jinde. Pokud to vašemu lékaři vadí, mohlo by to naznačovat, že vzniknou problémy.“ Lékaři i pojišťovny dnes pokládají názor dalšího lékaře za dobrý způsob, jak se ujistit o nejlepším způsobu léčby pacienta. Prezident Společnosti klinické onkologie v Georgii doktor Michael Andrews říká, že své pacienty vybízí, aby si zjistili názor dalšího lékaře, protože se potom často vrátí s větší důvěrou v to, co on doporučil. Vedoucí jedné skupiny zdravotníků řekl: „Pacienti si potřebují uvědomit, že tělo, o němž se jedná, patří jim.“

Nebezpeční přátelé

Podle studie, o které byla zpráva v časopise The Journal of the American Medical Association, je u dospívajících řidičů daleko větší pravděpodobnost smrtelné nehody, jestliže jsou v autě další pasažéři. Výzkumní pracovníci na Univerzitě Johna Hopkinse v Marylandu v USA zjistili, že pokud šestnáctiletý řidič má jednoho spolucestujícího vzroste nebezpečí smrtelného úrazu o 39 procent, u dvou spolucestujících o 86 procent a u tří a více spolucestujících o 282 procent. Hlavním důvodem je podle studie „nebezpečný způsob řízení..., který je úzce spjat s přítomností vrstevníků“. Riskantní chování například znamená, že řidič jede příliš rychle nebo v těsné blízkosti za jinými vozy či na červenou, že je pod vlivem drog nebo alkoholu a že jej rozptylují spolujezdci, kteří hrubě žertují.

„Starší a moudřejší“

Podle londýnských novin The Times výzkumní pracovníci zjistili, že jak lidé stárnou, vytvářejí se v některých částech mozku nové buňky. Dříve převládal názor, že v dospělosti nové mozkové buňky nevznikají. „Pro podněcování jejich růstu je nejdůležitější udržovat mysl v činnosti,“ říkají noviny. Při nedávné studii lidí starších než 65 let se zjistilo, že učení a kontakt s jinými lidmi zřejmě podporuje růst nových mozkových buněk a jejich spojů. Výzkumní pracovníci zjistili, že styk s jinými lidmi je prospěšný pro „zdraví a délku i kvalitu života“. Neurobioložka Susan Greenfieldová k tomu říká: „Čím bohatší jsou vaše zkušenosti, tím více spojů v mozku máte. Takže lidé stárnou a stávají se moudřejšími.“

Cesta Severním mořem

Robert Thorne, obchodník s kořením v 16. století, kdysi snil o tom, že najde námořní cestu z Evropy na Dálný východ přes Arktidu. Podle londýnských novin The Times se dnes v důsledku globálního oteplování stal Thornův sen skutečností. Vody podél Ruska a východního pobřeží Sibiře jsou nyní během letních měsíců téměř zcela bez ledu, takže ze Severního moře mohou nákladní lodě plout kolem polárního kruhu a Beringovou úžinou do Tichého oceánu. Pokud je tato cesta zamrzlá, musejí lodě z Evropy, které se chtějí dostat na Dálný východ, buď použít Suezský průplav, nebo plout kolem jižního cípu Afriky, anebo cestovat přes Panamský průplav. Cesta Severním mořem znamená nemalé ekonomické výhody. Například vzdálenost mezi Hamburkem v Německu a Jokohamou v Japonsku se tím prakticky zkrátí na polovinu, je to tedy o něco méně než 7 000 námořních mil.

Problémy s testováním krve

„Více než polovina zemí na světě neprovádí u darované krve všechny testy, a tím se zvyšuje riziko šíření AIDS a dalších nemocí,“ říká se ve zprávě agentury Associated Press. V této zprávě, která je založena na informacích Světové zdravotnické organizace, se také tvrdí, že „podle odhadu se pět až deset procent lidí, kteří mají virus AIDS, nakazilo z krevní transfuze“. Onemocnění AIDS je však pouze jednou z nemocí, které se přenášejí tímto způsobem. Každý rok dojde v důsledku transfuzí a injekcí, jež jsou zdravotně závadné, k osmi až šestnácti milionům případů nákazy hepatitidou B a ke dvěma až čtyřem milionům případů nákazy hepatitidou C. Jedním důvodem, kterým se vysvětluje nedostatečné  testování krve, jsou vysoké náklady. Prověřit tyto druhy kontaminace stojí 40 až 50 dolarů na jednotku krve. Testy navíc „nejsou vždy spolehlivé, zvláště pokud je provádí nevyškolený personál nebo se používá nevyhovující zařízení,“ uvádí se ve zprávě.

Zneužívání dětí v Indii

Noviny The New Indian Express uvádějí, že každých deset minut začne v Indii jedno dítě s prostitucí. To znamená, že v Indii je každý rok donuceno k obchodování se sexem asi 50 000 dětí. Ve státě Kérala bylo na semináři o sexuálním zneužívání dětí uvedeno další šokující zjištění. Lékaři se zde „zdráhají vyšetřovat případy znásilnění, jednak proto, že pro to nemají kvalifikaci a jednak do toho nechtějí být zataženi,“ říkají noviny. V některých případech k tomuto problému přispívají i rodiče. Paní Sreelekhaová, ústřední inspektorka ostrahy, říká: „Rodiče se zdráhají oznámit případy [znásilnění] kvůli případnému společenskému ‚ocejchování‘ a zavržení.“

Nejzdravější je, když rodina jí společně

Noviny Globe and Mail říkají, že nejlepším způsobem, jak mohou rodiče zajistit dobré zdraví svým dětem, je to, když hlavní jídlo budou jíst společně. Podle doktora Matthewa Gillmana z Harvardovy lékařské fakulty „hlavní jídlo doma obsahuje pokrmy, které jsou mnohem zdravější, než to, co by děti nebo dospívající jinak jedly“. U dětí, které jedí doma, je větší pravděpodobnost, že budou jíst doporučované množství ovoce a zeleniny, přijímat potřebné vitaminy a minerály a že budou konzumovat méně cukru a tuku. Výzkumní pracovníci také zjistili, že při společném rodinném jídle se mluví o zdravých jídlech a vštěpují se dětem lepší stravovací návyky — návyky, které děti budou používat, až budou jíst mimo domov. V této nové studii, jenž je součástí výzkumného projektu, který stále ještě probíhá na vzorku asi 16 000 dětí ve věku od 9 do 14 let, se zjistilo, že „pouze dvě z pěti dětí ve školním věku jedí většinu dnů hlavní jídlo se svými rodiči a každé páté dítě nejí s rodiči nikdy,“ říkají noviny Globe.

Mistrovští tkalci

„Pavoučí vlákno je jeden z nejpevnějších materiálů na zemi,“ říká časopis New Scientist. Každé vlákno lze natáhnout na dvojnásobek až čtyřnásobek jeho délky než se přetrhne a je tak silné, že údajně by šňůra o tloušťce tužky dokázala za letu zastavit tryskové dopravní letadlo. Výzkumní pracovníci se snaží rozluštit tajemství pavoučího tkaní, jež by se dalo využít v různých odvětvích průmyslu. Jednou z tkanin v neprůstřelné vestě je v současnosti například kevlar, což je umělá tkanina vyrobená z „koncentrované kyseliny sírové, která je zahřívána téměř na bod varu,“ říká se v časopise. Vedlejší produkty při výrobě kevlaru jsou toxické a obtížně se odstraňují, kdežto pavouci své vlákno tkají za použití „bílkoviny a obyčejné vody při pH a teplotě, jež jsou podobné jako v lidských ústech“. Tato směs vody a bílkoviny je navíc spletena ve vlákno, které déšť nerozpustí. Časopis New Scientist proto říká: „Navzdory mnohaletému studiu je pavoučí vlákno stále záhadou.“

Znečištění v domácnosti

„Uvnitř vašeho domu je desetkrát vyšší pravděpodobnost znečištění než u vaší předzahrádky,“ říkají londýnské noviny The Times. Při studii, kterou provedla organizace Building Research Establishment ve 174 britských domácnostech, se ukázalo, že množství výparů formaldehydu uvolňovaných z nábytku, v němž jsou dřevotřískové desky a další chemické látky, je desetkrát vyšší uvnitř než venku. Požadavkům Světové zdravotnické organizace na kvalitu vzduchu neodpovídalo dvanáct ze zkoumaných domácností. Předměty z umělé hmoty, vinylové podlahové krytiny, stavební a dekorační materiály, chemické čistící prostředky nebo zařízení na topení a vaření mohou produkovat oxid uhelnatý, oxid dusičitý, benzenové výpary nebo těkavé organické látky. Benzenové výpary, které jsou známým karcinogenem, jsou součástí čistících prostředků ve spreji a také tabákového kouře, který je další významnou látkou, jež znečišťuje uzavřené prostory. Charlotte Gannová, která je redaktorkou časopisu Health Which?, říká, že mnoho lidí tráví v uzavřených prostorách 80 až 90 procent svého času. Tato redaktorka doporučuje zlepšit kvalitu vzduchu v místnosti tím, že „se omezíme na používání pouze několika málo chemických produktů, že budeme otevírat některá okna a zkontrolujeme plynové spotřebiče“.